اعضا - عزیز حبیبی ینگجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عزیز حبیبی ینگجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
اینجانب عزيز حبيبي ينگجه متولد شهرستان اردبیل می باشم و تحصیلات خود را تا ورود به دانشگاه در این شهرستان به انجام رساندم. بعد از اتمام دوره دبیرستان در مدرسه شهید اندرزگو (شاگرد اول کلاس در سال آخر) دوره کارشناسی شیمی را در دانشگاه تبریز گذراندم(شاگرد اول ). دوره کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه صنعتی شریف طی نمودم. بعد از اتمام تحصیلات از بهمن 1379 وارد دانشگاه محقق اردبیلی شده و دوره خدمت ام را آغاز نمودم. در این دوران در کنار فعالیت های علمی و آموزشی مسوولیت های اجرایی مختلف را برای خدمت بیشتر به خانواده دانشگاهی عهده دار شدم که به ترتیب شامل معاون دانشکده- رییس دانشکده- معاون دانشگاه و رییس دانشگاه محقق اردبیلی می باشند
:: ::