اعضا - عزیز حبیبی ینگجه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عزیز حبیبی ینگجه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- تصنيف كتاب با عنوان : حلال‌ها و اثرات آنها بر روي سينتيك واكنش‌هاي شيميايي-نشر محقق اردبیلی- سال 1389 2- همكاري در تاليف كتاب با عنوان سند راهبردي مهارت و فناوري- انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور- سال1390 3- همكاري در تاليف كتاب با عنوان نگاهي بر نظام آموزش مهارت و فناوري- انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور-سال 1391 4- تالیف کتاب با عنوان: سینتیک شیمیایی : از مقدمه تا پیشرفته- انتشارات دانش های بنیادی -1393
:: ::