دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر بابک گلچین - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک b.golchinuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات 217
اچ ایندکس 9
نام کامل دکتر بابک گلچین
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران - گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
دکتری عمران - راه و ترابری دانشگاه USM مالزی
کارشناسی ارشد راه و ترابری - دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی عمران -  دانشگاه ارومیه
علایق تحقیقاتی
مطالعات حمل و نقل، مصالح روسازی، تکنولوژی آسفالت، مدیریت روسازی، ترافیک
دوره‌های تدریس شده
دوره کارشناسی ارشد  و دکتری: ایمنی ترافیک، طرح هندسی راه پیشرفته، مهندسی ترافیک پیشرفته، برنامه ریزی حمل و نقل، تقاضا در حمل ونقل، مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل،  مدیریت تعمیر و نگهداری راه، تکنولوژی روسازی
دوره کارشناسی: راهسازی، مهندسی ترافیک، مهندسی ترابری، روسازي راه، ماشین آلات ساختمانی، تکنولوژی بتن و نقشه برداری، مهندسی راه آهن، مهندسی فرودگاه، مصالح ساختمانی
 
کتاب‌های منتشر شده
آشنايي با مفاهيم مديريت روسازي- ناشر وزارت راه و ترابري، معاونت آموزش و تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری
مقالات چاپ شده
Hamzah, M.O., Golchin, B. and Tye, C.T., 2013. Determination of the optimum binder content of warm mix asphalt incorporating Rediset using response surface method. Construction and Building Materials, 47, 1328-1336.

Hamzah, M.O., Golchin, B.,  Jamshidi, A. and Chailleux, E., 2014. Evaluation of Rediset for use in warm-mix asphalt: a review of the literatures. International Journal of Pavement Engineering.

Hamzah, M.O., Omranian, S.R., Golchin, B. and Hainin, M.R.H. 2015. Evaluation of effects of extended short-term aging on the rheological properties of asphalt binders at intermediate temperatures using respond surface method. Jurnal Teknologi, 73.

Jamshidi, A., Golchin, B., Hamzah, M.O. and Turner, P. 2015 Selection of type of warm mix asphalt additive based on the rheological properties of asphalt binders. Journal of Cleaner Production.

Hamzah, M.O., Gungat, L., and Golchin, B. 2016. Estimation of optimum binder content of recycled asphalt incorporating a wax warm additive using response surface method. International Journal of Pavement Engineering, 1-11.

Golchin, B. Hamzah, M.O., and Woodward, D. 2017. A quick approach for rheological evaluation of warm asphalt binders using response surface method. Journal of Civil Engineering and Management.

Hamzah, M.O., Yee, T. S., Golchin, B.,  and Voskuilen, J. 2017. Use of imaging technique and direct tensile test to evaluate moisture damage properties of warm mix asphalt using response surface method Construction and Building Materials.

Golchin, B. Hamzah, M.O, Hasan M.R.M, 2017 Optimization in producing warm mix asphalt with polymer modified binder and surfactant-wax additive. Construction and Building Materials.  141, 578-588.

Golchin, B. Mansourian, A. 2017. Evaluation of fatigue properties of asphalt mixtures containing reclaimed asphalt using response surface method. International Journal of Transportation Engineereing, 4, 335-350.

Abdullah, N.H. Hamzah, M.O, Golchin, B. Hasan M.R.M, 2018. An alternative protocol to artificially simulate short-term ageing of binders for selected regional condition. Construction and Building Materials. 161, 654-664.

Golchin, B. Hamzah, M.O. Omranian, S.R, Hasan. M.R.M, 2018. Effects of a surfactant-wax based warm additive on high temperature rheological properties of asphalt binders. Construction and Building Materials.

Mansourian, A. Ghanizadeh, A.R. Golchin, B. 2019. Modeling of resilient modulus of asphalt concrete containing reclaimed asphalt pavement using feed-forward and generalized regression neural networks. Journal of Rehabilitation in Civil EngineeringOmranian, S.R., Ghanizadeh, A.R., Golchin, B., Hamzah, M.O. and Van Den Bergh, W., 2020. Application of Conventional Mathematical and Soft Computing Models for Determining the Effects of Extended Aging on Rutting Properties of Asphalt Mixtures. International Journal of Transportation Engineering.

Chew, J.W., Poovaneshvaran, S., Mohd Hasan, M.R., Wang, H., Sani, A. and Golchin, B., 2020. Serviceability during asphaltic concrete production and leaching concerns of asphalt mixture prepared with recycled paper mill sludge. International Journal of Pavement Engineering.

بابک گلچین، مرتضی فلاحی، رامین مشک آبادی "مکان یابی استفاده از سامانه‌ی روشنایی در جاده ها برمبنای برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: راههای اصلی استان آذربایجان شرقی)، جاده، 1400

پیمان دارپرنیان، علی عبدی کردانی، بابک گلچین. "ارزیابی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط آسفالتی گرم حاوی افزودنی ضد عریان شدگی با بکارگیری قیر لاستیکی" پژوهشنامه حمل و نقل، 1396.

فرزاد عطا زاده، بابک گلچین. "ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی نانو لوله کربنی" مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1397.

بابک گلچین، روح اله صفایی. "تاثیر الیاف کربن بر مقاومت شکست مخلوط های آسفالتی با استفاده ازاصول مکانیک شکست الاستیک خطی" مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل، 1397.

بابک گلچین، مجتبی ربی. " ارزیابی مشخصات فنی مخلوط‌های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت و افزودنی ساسوبیت"، |زوهشنامه حمل و نقل، 1399.
مقالات ارایه شده
مديريت انتقال تكنولوژي در نگهداري پيشگيرانه رويه هاي آسفالتي" م، قربانی، ب، گلچین، دومين همايش قير و آسفالت ايران،  1383

"بررسی اثر مشخصات فنی مصالح سنگی درکاهش مقدار قیر بهینه مخلوط های آسفالتی" ب، گلچین، ش، میرزایی، هشتمين همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1395

"بررسی اثر افزودنی گرم RH-WMA بر روی رفتار رئولوژیک قیر ها" ا، عباسزاده، ف، کریمیان خسروشاهی، ع، معتمدنیا، ب، گلچین، نهمین همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1396

"بررسی رفتار پیرشدگی قیرهای حاوی نانولوله کربنی" ج، ساجدی، ف، کریمیان خسروشاهی، ت، اخلاقی، ب، گلچین، دوازدهین همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1399

"بررسی اثر نانو ماده اکسید تیتانیوم بر خواص اپتیکی مخلوط های آسفالتی" ا، صادقی، ب، گلچین، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1399


Hamzah, M.O. and Golchin, B.,. Effect of chemical warm additive on rheological properties of polymer modified asphalt binder. The 6th national Conference on asphalt binder and mixture, Tehran, Iran (2014)

Mansourian, A. and Golchin, B.,. Effect of wheel load contact area shape on rutting response of asphalt pavement. First National Transport Infrastructure Conference, Tehran, Iran  (2013).

" بررسی تحلیل آماری تصادفات جاده ای محور اهر-تبریز  و مقایسه آمار آن با کل استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی 1390 تا 1394" امین حسن زاده کاشانی، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396

"اولویت بندی راهکارهای افزایش درآمدهای حمل ونقل عمومی در شهر اردبیل با استفاده از روش تاپسیس فازی" محمدعلی معاشری،  بابک گلچین، اولین کنفرانس ملی حمل و نقل  و دستاورد های اخیر در مهندسی و برنامه ریزی، 1396

"استفاده از روش های آماری در شناسایی نقاط حادثه خیز درراههای برون شهری استان اردبیل" حیدر قهرما نزاده، مهدی حسین پور، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مطالعات حمل و نقل" امین مهدیخواه، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396

Hamzah, M.O. and Golchin, B., 2013. A laboratory investigation on the rheological properties of asphalt binder containing Rediset. The 10th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Taipei, Taiwan.

Mansourian, A. and Golchin, B., 2011. Effect of wheel load contact area shape on fatigue life of asphalt pavement. The 10th Annual International Conference On Sustainable Construction Materials and Pavement Engineering.  Liverpool, UK

Mehdipour F. Mesgari M.S. Golchin B. Akbari M.R., 2011. Facility sitting using GIS and genetic algorithms. The  25th international cartographic conference and 15th general assembly of ICA, Paris, France.

Hamzah, M. O., Golchin, B. and Voskuilen, J., 2015. The combined effects of aging and moisture conditioning on the indirect tensile strength, flow and fracture energy of warm mix asphalt. 6th International conference bituminous mixtures and pavements. Thessaloniki, Greece.

Hamzah, M. O., Golchin, B. and Ali Jamshidi, Valentin, J., 2016. A Two level factorial experimental design for evaluation of viscoelastic properties of asphalt binder containing Rediset. The 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Prague, Czech Republic.

Hamzah, M.O., Yee, T. S., Golchin, B.,  and Voskuilen, J., 2017. Assessment of moisture sensitivity of warm mix asphalt using advanced 3-D imaging technique. The 10th International conference on the bearing capacity of roads, railways and airfields, Athenes, Greece.

Golchin, B.,  Hamzah, M.O. and Raab, C., Effects of a surfactant-wax additive based on the activation energy and aging index of asphalt binders, in:  Bituminous Mixtures and Pavements VII: Proceedings of the 7th International Conference 'Bituminous Mixtures and Pavements' (7ICONFBMP), June 12-14, 2019, Thessaloniki, Greece, CRC Press, 2019, pp. 71.
داوری در کنفرانس‌ها
نهمین همایش قیر و آسفالت، ایران، تهران (1396)
اولین همایش یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، اهر (1396)
اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری، رشت (1396)
دهمین همایش قیر و آسفالت، ایران، تهران (1397)
یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران (1398)
یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران، تهران (1398)
دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران (1399)
سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران (1400)
چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، تهران (1401)
Second AWAM International Conference on Civil Engineering (eco-AICCE'15), Pinang, Malaysia,  (2015(
 
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله عمران و محیط زیست، دانشگاه تبریز
مجله مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل، دانشگاه سمنان
مجله مهندسی عمران امیرکبیر
مجله علمی پژوهشی اساس
مجله پژوهش های زیرساختهای عمرانی

Journal of Advances in Materials Science and Engineering, Hindawi Publication Corporation
Journal of Construction and Building Materials
Civil Engineering Infrastructures Journal

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
International Journal of Transportation Engineering
برگشت به صفحه کارنامه علمی