اعضا - بابک گلچین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بابک گلچین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
مديريت انتقال تكنولوژي در نگهداري پيشگيرانه رويه هاي آسفالتي" م، قربانی، ب، گلچین، دومين همايش قير و آسفالت ايران،  1383
 
"بررسی اثر مشخصات فنی مصالح سنگی درکاهش مقدار قیر بهینه مخلوط های آسفالتی" ب، گلچین، ش، میرزایی، هشتمين همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1395
 
"بررسی اثر افزودنی گرم RH-WMA بر روی رفتار رئولوژیک قیر ها" ا، عباسزاده، ف، کریمیان خسروشاهی، ع، معتمدنیا، ب، گلچین، نهمین همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1396
 
"بررسی رفتار پیرشدگی قیرهای حاوی نانولوله کربنی" ج، ساجدی، ف، کریمیان خسروشاهی، ت، اخلاقی، ب، گلچین، دوازدهین همايش و نمایشگاه قیر و آسفالت ايران،  1399
 
"بررسی اثر نانو ماده اکسید تیتانیوم بر خواص اپتیکی مخلوط های آسفالتی" ا، صادقی، ب، گلچین، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1399
 
 
Hamzah, M.O. and Golchin, B.,. Effect of chemical warm additive on rheological properties of polymer modified asphalt binder. The 6th national Conference on asphalt binder and mixture, Tehran, Iran (2014)
 
Mansourian, A. and Golchin, B.,. Effect of wheel load contact area shape on rutting response of asphalt pavement. First National Transport Infrastructure Conference, Tehran, Iran  (2013).
 
" بررسی تحلیل آماری تصادفات جاده ای محور اهر-تبریز  و مقایسه آمار آن با کل استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی 1390 تا 1394" امین حسن زاده کاشانی، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396
 
"اولویت بندی راهکارهای افزایش درآمدهای حمل ونقل عمومی در شهر اردبیل با استفاده از روش تاپسیس فازی" محمدعلی معاشری،  بابک گلچین، اولین کنفرانس ملی حمل و نقل  و دستاورد های اخیر در مهندسی و برنامه ریزی، 1396
 
"استفاده از روش های آماری در شناسایی نقاط حادثه خیز درراههای برون شهری استان اردبیل" حیدر قهرما نزاده، مهدی حسین پور، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396
 
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مطالعات حمل و نقل" امین مهدیخواه، بابک گلچین، اولین همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و مدیریت ساخت، 1396
:: ::