دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رامین مشک آبادی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک r_meshkabadiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/ramin-meshkabadi-a6815641
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=uSwC5QEAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر رامین مشک آبادی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
کارشناسی: مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه تبریز 1379-1383
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه تبریز 1383-1385
دکتری: مهندسی مکانیک ساخت و تولید، دانشکده فنی، دانشگاه تهران 1390-1396
آشنایی با زبان
ترکی، فارسی، انگلیسی
علایق تحقیقاتی
شکل دهی فلزات (فرایندهای شکل دهی نیمه جامد)
فرایندهای تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD)
کامپوزیت های پودری
دوره‌های تدریس شده
تدریس دروس:
استاتیک
دینامیک
مقاومت مصالح
مقالات چاپ شده
1. R Meshkabadi, G Faraji, A Javdani, V Pouyafar “Combined effects of ECAP and subsequent heating parameters on semi-solid microstructure of 7075 aluminum alloy” Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 26 (12), 3091-3101.
2. R Meshkabadi, G Faraji, A Javdani, A Fata, V Pouyafar “Microstructure and homogeneity of semi-solid 7075 aluminum tubes processed by parallel tubular channel angular pressing” Metals and Materials International, 23 (5), 1019-1028.
3. R Meshkabadi, V Pouyafar, A Javdani, G Faraji “An enhanced steady-state constitutive model for semi-solid forming of Al7075 based on cross model” Metallurgical and Materials Transactions A, 48 (9), 4275-4285.
4. R Meshkabadi, G Faraji, V Pouyafar, A Javdani “Determination of rheological parameters of the Cross model for semi-solid Al7075 by using parallel plate compression and backward extrusion experiments” Modares Mechanical Engineering, 16 (9), 97-106.
5. Mohammadkhani B, Meshkabadi R “Experimental and numerical investigation of the effect of metal powder particle size on the physical and mechanical properties of the components produced by high rate dynamic powder compaction” Iranian Journal of Manufacturing Engineering, 6 (900915), 45-53.
6. R Meshkabadi, GHR Marami, K Jahani “Determining the Compressive Strength of Green Sand Moulds with Different Moisture Contents, using Artificial Neural Networks” Journal of New Materials, 4 (1), 47-56.
7. Pouyafar, V. and Meshkabadi, R. "Investigation of production process parameters effects on the mechanical properties of Thermex rebar by Taguchi method" Iranian Journal of Manufacturing Engineering 8, 41-51 (2021).
8.Pouyafar, V. and Meshkabadi, R.: Evaluating the morphology and distribution uniformity of AZ91D-SiC composite powder produced from magnesium chips by mechanical milling and alloying method. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 0, 09544054211040616.
9. Pouyafar, V., Meshkabadi, R., Sadr Haghighi, A.H., and Navid, A.: Finite element simulation and statistical investigation of an orthodontic mini-implant’s stability in a novel screw design. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine 235, 1046-1057 (2021).
10. Fekri Dolatabad, P., Pouyafar, V., and Meshkabadi, R.: Fabrication of Al7075-MWCNT Composite Powder by Recycling Aluminum Alloy Chips Via High Energy Milling and Alloying. Journal of Advanced Materials and Processing 9, 55-66 (2021).
11.Pouyafar, V., Bolandi, H., and Meshkabadi, R.: Tube drawing analysis using upper bound and energy methods and validation by Cockcroft-Latham failure criteria. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 44, 9 (2022).
12. Fekri Dolatabad, P., Pouyafar, v., and Meshkabadi, R.: Investigation of the effect of mechanical milling and alloying parameters for the preparation of Al-SiC composite powder from Al6063 alloy chips. Modares Mechanical Engineering 22, 133-142 (2022) 
 

 
داوری در کنفرانس‌ها
چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
داوری مقالات در مجلات علمی
مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
نشریه مهندسی مکانیک امیر کبیر
مهندسی مکانیک شریف
مجله پژوهش های زیرساخت های عمرانی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology (ADMT)
برگشت به صفحه کارنامه علمی