اعضا - Mohammad Taghi Alebrahim


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز- دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری تخصصی علوم علفهای هرز- دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه نیوکاسل انگلستان

فرصت 6 ماهه تحقیقاتی دانشگاه آروس دانمارک
دوره پسا دکتری- دانشگاه لیل فرانسه

:: ::