اعضا - Mohammad Taghi Alebrahim


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

اینجانب محمد تقی آل ابراهیم متولد سال 1359 در شهر تهران می باشم که پس از کسب رتبه اول پیش دانشگاهی در منطقه 14 تهران در سال 1378 رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی پذیرفته شدم. در سال 1382 در مقطع کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شدم. در سال 1385 در مقطع دکتری تخصصی رشته علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشد پذیرفته شده و پایان نامه خود را با همکاری دانشگاه نیوکاسل انگلستان در زمینه ارتباط علفکشها با کارایی آنزیم سیتوکروم پی 450 به اتمام رساندم و در سال 1390 با کسب معدل 67/19 و رتبه اول فارغ التحصیل شدم. مدت 6 ماه نیز در دانشگاه آروس دانمارک در قالب چند طرح تحقیقاتی باپروفسور PER KUDSK -ریئس انجمن علوم علفهای هرز اروپا- همکاری تنگاتنگی داشتم و به عنوان عضو افتخاری انجمن علوم علفهای هرز اروپا پذیرفته شدم.

:: ::