اعضا - Mohammad Taghi Alebrahim


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور Mohammad Taghi Alebrahim | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

پذیرش مقاله اینجانب در سال 2011 در کنفرانس گیاهان مهاجم در کشور سویئس به عنوان مقاله برتر و دریافت جایزه نقدی در شهر مونته وریتا بعنوان دانشمند جوان

سرباز نمونه سازندگی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1385  و دریافت لوح تقدیر از نماینده مجلس آقای دکتر قمی

:: ::