اعضا - مهدی معینی کیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی معینی کیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

  طرح­ های تحقیقاتی

  کارفرما

  سال اجرا

  وضعیت طرح

  بررسی رابطه بین دانش ریاضی و میزان آگاهی معلمان از اهداف آموزش ریاضی با پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به درس ریاضی

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1379

  مجری- اتمام یافته

  بررسي مسائل ومشكلات تدريس و آموزش رياضي در دبيرستانهاي متوسطه­ي نظري

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1382

  مجری- اتمام یافته

  بررسی دلایل افت تحصیلی سوادآموزان در درس املاء

  سازمان نهضت سواد آموزي استان اردبيل

  1382

  مجری- اتمام یافته

  گزارش آماري عملكرد ده ساله­ي آموزش و پرورش عمومي

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1383

  مجری- اتمام یافته

  بررسي تأثير تعاونيها بر وضعيت معيشتي حاشيه نشينان شهر اردبیل

  اداره كل تعاون استان اردبيل

  1384

  همکار اصلی- اتمام یافته

  بررسي مسائل و مشكلات تعاونيها و راهكارهاي جلب مشاركت ادارات دولتي

  اداره كل تعاون استان اردبيل

  1384

  همکار اصلی- اتمام یافته

  مقایسه اثربخشی ICT و روشهای موجود در فرایند یاددهی و یادگیری در دبیرستانهای پسرانه استان اردبیل

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1385

  همکار اصلی- اتمام یافته

  امکان سنجی نظام مدیریت مدرسه محور در آموزش و پرورش استان اردبیل

  مرکز آموزش و پژوهش استانداری اردبيل

  1385

  همکار – اتمام یافته

  تدوین سند استانی آموزش برای همه( EFA )در آموزش و پرورش عمومی استان اردبیل

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1385

  همکار اصلی- اتمام یافته

  تنظیم سند چشم انداز توسعه­ی 20 ساله آموزش و پرورش استان اردبیل

  سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل

  1386

  همکار اصلی- اتمام یافته

  بررسي فرصتها، قوتها، تهديدات و ضعفهاي آموزش از راه دور

  مرکز آموزش و پژوهش استانداری اردبيل

  1386

  همکار اصلی- اتمام یافته

  مطالعه تطبیقی، خدمات پشتیبانی دانشجویی در دانشگاه پیام نور، دانشگاه باز علامه اقبال، دانشگاه باز انگلستان

  مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور استان تهران

  1387

  همکار اصلی- اتمام یافته

  بررسی تأثیر التزام عملی به اعتقادات اسلامی از طریق سبک زندگی سالم، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی بر گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر

  -

  1387

  همکار اصلی – اتمام یافته

  بررسی وضعیت ارتباطی بین معلمان- دانش­آموزان دوره­ي ابتدایی در جریان آموزش.

  -

  1387

  همکاری اصلی- اتمام یافته

  بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعالی معنوی با مقابله مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

  -

  1388

  مجری – اتمام یافته

  بررسی آسیب های ارتباطی بین معلمان- دانش­آموزان دوره­ي متوسطه و عوامل مرتبط با آن

  سازمان آموزش و پرورش

  1388

  مجری – اتمام یافته

  پیش بینی مشروطی دانشجویان با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در دانشگاه پیام نور

  -

  1391

  مجری – در حال انجام

:: ::