اعضا - مهدی معینی کیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی معینی کیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

  مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

  عنوان همایش

  سال ارائه

  ردیف مولف

  تعداد مولفین

  1- لزوم توجه به نتایج ارزشیابی تراکمی سال اول دوره متوسطه در برنامه ریزی درسی و طراحی کتاب ریاضی سال اول

  همایش آموزش و پرورش نظری و مهارتی؛ فرصت ها و چالش ها- وزارت آموزش و پرورش

  1386

  1

  1

 

  2- بررسی میزان گرایش به خودکشی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و عوامل خطر و محافظ آن

  سمینار بهداشت روانی- دانشگاه شیراز

  1387

  1

  2

 

  3- شناسایی ویژگیهای فردی، خانوادگی و اقتصادی پیش بین کودکان خیابانی

  راهکارهای مواجهه با کودکان و نوجوانان بزه کار و بزه دیده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

  1387

  2

  2

 

  4- Comparing Students Support Services between Print Based and Web Based Systems in Tehran Province Payame Noor University

  The 23rd Annual Conference of Asian Association of Open Universities

  2009

  2

  2

 

  5- The Study of Communication among Tutors and Students During the Teaching in Face to Face Classrooms in Payame Noor University

  The 23rd Annual Conference of Asian Association of Open Universities

  2009

  2

  3

 

  6- The Compare of Motivated Strategies for Learning and Information and Communication Technology Using among the Distance and Conventional Learners

  The 23rd Annual Conference of Asian Association of Open Universities

  2009

  2

  3

 

  7- The Study of Students’ Satisfaction from Students Support Services in Payame Noor University

  International Conference on E-Learning & Teaching- Iran University of Science and Technology - Tehran

  2009

  2

  2

 

  8- رابطه ساده و چندگانه احساس رضايت از زندگي و احساس غربت با شادكامي در بين دانشجويان دانشگاه پیام نور

  نخستين همايش ملي شادكامي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  1388

  1

  2

 

  9- مقایسه احساس شادکامی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیر خوابگاهی داشگاه محقق اردبیلی

  نخستين همايش ملي شادكامي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  1388

  2

  2

 

  10- رابطه­ي بين تعالي معنوي و شادكامي با رضايت از زندگي دانشجويان دختر دانشگاه محقق اردبيلي

  نخستين همايش ملي شادكامي - دانشگاه سيستان و بلوچستان

  1388

  2

  3

 

  11 رابطه کیفیت زندگی و تعالی معنوی با سلامت عمومی دانشجویان

  پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان - دانشگاه شاهد

  1389

  1

  2

 

  12 رابطه دلبستگي به خدا، معناداري و اميد با رضايت از زندگي

  اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور – دانشگاه پیام نور تبریز

  1389

  2

  2

 

  13 نقش اعتياد اينترنتي در تعامل با جنسيت بر انزواي اجتماعي دانشجويان

  اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور – دانشگاه پیام نور تبریز

  1389

  1

  2

 

  14 نقش جنسیت در تعامل با رشته تحصیلی در اعتیاد اینترنتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

  همایش روان شناسی اینترنت و بازی های رایانه ای – دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

  1389

  2

  2

 

  15 نقش اعتياد اينترنتي در تعامل با جنسيت بر سلامت عمومی دانشجويان

 

  همایش روان شناسی اینترنت و بازی های رایانه ای – دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

  1389

  1

  2

 

  16 رابطه­ي ساده و چندگانه­ی اعتیاد اینترنتی، سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجويان

  اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

  1390

  1

  2

 

  17 رابطه­ی ساده و چند­گانه شادکامی و پیشرفت­تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام­نور

  اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

  1390

  1

  3

 

  18 رابطه­ي ساده و چندگانه كيفيت زندگي، تعالي معنوي و سلامت عمومی با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

  اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

  1390

  2

  2

 

  19 نقش جنسيت در تعامل با وضعيت تأهل بر تعالي معنوي دانشجويان دانشگاه

 

  اولين همايش ملي بهداشت رواني دانشجويان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

  1390

  2

  2

 

  20 فراتحلیل معایب و مزایای دوزبانگی

  نخستین همایش میان­رشته­ای آموزش و یادگیری زبان

  1391

  2

  2

 

  21 فراتحلیل نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش زبان انگلیسی

  نخستین همایش میان­رشته­ای آموزش و یادگیری زبان

  1391

  1

  2

 

:: ::