اعضا - علی نعمت اله زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور علی نعمت اله زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

ریاضیات پیشرفته

رئولوژی سیالات پلیمری پیشرفته

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی پیشرفته

غشاء و فرآیندهای غشایی

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي

کاربرد پلیمرها در فرآیندهای جداسازی

مکانیک سیالات 

موازنه مواد و انرژی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

محاسبات عددی

زبان تخصصی

:: ::