اعضا - علی نعمت اله زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور علی نعمت اله زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

كارشناسي: مهندسي شيمي- دانشگاه سیستان و بلوچستان- 1380

کارشناسی ارشد: مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتی شریف-1382

دکتری:مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه دورتموند آلمان -1389

:: ::