اعضا - علی نعمت اله زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور علی نعمت اله زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
  • نانوذرات سبز، زهرا واثقی، علی نعمت­اله­زاده، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1400
  • روش­های محاسباتی در مهندسی شیمی با میپل، علی نعمت­اله­زاده، هومن قاسم­زاده، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1399
  • مهندسی سطح غشاهای پلیمری، علی نعمت­اله­زاده، مهسا قدیم­زاده علمداری، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، 1396
  • انتقال حرارت (مهندسی شیمی)، آزاده سادات شکرابی، فرزام فتوت، علی نعمت­اله­زاده، انتشارات علوی فرهیتخته، 1388
  • ریاضیات کاربردی و عددی (مهندسی شیمی)، علی نعمت­اله­زاده انتشارات علوی فرهیتخته، 1386
:: ::