اعضا - جمال سیف دواتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: جمال سیف دواتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
ردیف عنوان  پایان نامه/رساله دکتری تخصصی مقطع تحصیلی  
نام دانشجو
تاریخ  دفاع دانشگاه محل
تحصيل دانشجو
   
کارشناسی ارشد/
 
دکتری تخصصی اسامي
استادان راهنما
اسامي
 استادان مشاور
1 بررسی قابلیت هضم شکمبه ای و بعد شکمبه ای غلاف نخود سبز (Pisum sativum L.) تحت شرایط آزمایشگاهی   *   زهرا اسلامی ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی , حسین عبدی بنمار فرزاد میرزائی آقجه قشلاق,رضاسیدشریفی
2 تعیین ارزش غذایی برخی از دانه های بقولات فرآوری شده با مایع شکمبه *   بیژن نوید گبلو ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی و حسین عبدی بنمار فرزاد میرزائی آقچه قشلاق
3 تاثیر نانو ذرات اکسید روی و عصاره بره موم بر عملکرد، رشد و برخی فراسنجه های سلامت و خونی در گوساله های شیرخوار *   مطلب جهان آرا ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی و حسین عبدی بنمار فرزاد میرزایی آقجه قشلاق و وحید واحدی
4 بررسی میزان  سنتز پروتئین میکروبی منابع پروتئینی مختلف در جیره های تولیدی دام شیرده *   خدیجه عبدالهی نیا ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی و حسین عبدی بنمار فرزاد میرزایی، رضا سید شریفی
5 اثر تزریق داخل تخم مرغی عصاره بره موم و نانو ذرات اکسید روی بر توسعه جنینی، عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تفریخ شده *   ساحل بخشایش ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی و فرزاد میرزایی آقچه قشلاق حسین عبدی بنمار  و وحید واحدی
6  تعیین ترکیب شیمیایی ، قابلیت هضم و تجزیه پذیری کاه عدس و نخود فراوری شده با اوره، ملاس و آنزیم در شرایط آزمایشگاهی *   زهرا عباسی ناوند ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار فرزاد میرزایی، رضا سید شریفی
7 تعیین ارزش غذایی دانه، غلاف و پوسته دانه باقلا با استفاده از روشهای آزمایشگاهی *   سلیمان بدرزاده اورنج 22/05/96 دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی
فرزاد میرزائی آقچه قشلاق،
حسین عبدی بنمار و رضاسیدشریفی
8 تاثیر نانو اکسید روی بر بخشهای مختلف پروتئین، تخمیر شکمبه ای و بعد شکمبه ای برخی منابع پروتئین *   الناز غفاری چنذانق 22/05/96 دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی
فرزاد میرزائی آقچه قشلاق،
حسین عبدی بنمار و رضاسیدشریفی
9 تاثیر نانو اکسید روی بر بخشهای مختلف پروتئین، تخمیر شکمبه ای و بعد شکمبه ای برخی منابع پروتئین *   مهناز حقی جمادی 21/06/96 دانشگاه محقق اردبیلی جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، رضا سید شریفی
10 مقایسه عملکرد پرواری و خصوصیات لاشه بره های پرواری مغانی وآمیخته رومانف- مغانی تحت جیره های با سطوح مختلف انرژی *   نیما نشانه 20/11/95 دانشگاه محقق اردبیلی حسین عبدی بنمار و جمال سیف دواتی فرزاد میرزائی آقچه قشلاق و اباذرقنبری
11 استفتده از گاودانه در جیره آغازین بره های شیرخوار مغانی *   شهروز دستوری ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ دانشگاه محقق اردبیلی حسین عبدی بنمار و جمال سیف دواتی فرزاد میرزائی آقچه قشلاق
12 بررسی وضعیت مدیریت تغذیه گاو شیری در گاوداری های استان اردبیل *   زلیخا قبادی ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ دانشگاه محقق اردبیلی فرزاد میر زایی اقچه قشلاق و جمال سیف دواتی حسین عبدی بنمار و اصغر باقری
13 تعیین قابلیت هضم شکمبه ای و بعد شکمبه ای خاک اره توسکا و صنوبر عمل آوری شده با قارچ و اسید تحت شرایط آزمایشگاهی *   سمیره محمدی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ دانشگاه محقق اردبیلی فرزاد میرزائی آقچه قشلاق و جمال سیف دواتی حسین عبدی بنمار و معراج شرری
14 عمل‌آوری بیولوژیکی و شیمیایی پوسته بادام‌زمینی و تعیین ارزش غذایی آن با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی *   معصومه‌ یوسف‌زاده ‌مقدم ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ دانشگاه محقق اردبیلی فرزاد میرزائی آقچه قشلاق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار و معراج شرری
:: ::