دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر شکراله اصغری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک shasghariuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر شکراله اصغری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 45 31505077
دورنگار +98 45 33512204
نشانی اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی خاک
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی 179
شهر اردبیل
کشور Iran
توصیف مختصر
متولد شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی
سوابق تحصیلی

کارشناسی خاکشناسی دانشگاه تبریز 1378

کارشناسی ارشدخاکشناسی- بیولوژی خاک دانشگاه تبریز 1381

دکتری خاکشناسی- فیزیک خاک دانشگاه تبریز 1387

آشنایی با زبان
خوب
سوابق شغلی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از تاریخ 25/03/1395
علایق تحقیقاتی

1- فیزیک خاک

2- رابطه آب و خاک و گیاه

3- آلودگی خاک و آب

طرح‌های تحقیقاتی
1- اثر لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی خاک مزرعه تحقیقاتی بابلان. گزارش نهایی طرح پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی. 1389.
دانشجویان تحت راهنمایی

 

  درصد مشارکت

  سمت

  (راهنما یا مشاوره)

  تاريخ دفاع

  مقطع تحصيلي

  

  نام دانشجو

  عنوان پايان نامه

  رديف

100

راهنما

2/11/ 89

کارشناسی ارشد

فریبا عبدالهی قراولی

اثر لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک مزرعه تحقیقاتی بابلان

1

50

مشاوره

18/11/88

کارشناسی ارشد

علی یعقوبی

بررسی اثر کود گاوی بر خصوصیات خاک با روش معکوس

2

50

مشاوره

20/11/89

کارشناسی ارشد

سجاد امیریان چایجان

ارزیابی کمی عوامل کنترل کننده شدت فرسایش آبی در حوزه آبخیز خلخال، استان اردبیل

3

  100

  راهنما

  22/6/90

  کارشناسی ارشد

  نینا صفری

  اثرات پلی آکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی یک خاک لوم رسی

  4

  100

  راهنما

  22/6/90

  کارشناسی ارشد

  اسما ضیاالدینی

  اثرات لجن بیولوژیکی کارخانه پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای انتقال املاح در یک خاک لوم آهکی

 5

  50

  راهنمای مشترک 

  23/6/90

  کارشناسی ارشد

  نیره حسینی خانمیری

  اثرات لجن بیولوزیک کارخانه پتروشیمی تبریز بر خصوصیات شیمیایی یک خاک آهکی، عملکرد و ترکیب شیمیایی جو بهاره

  6

100

راهنما

1/9/91

کارشناسی ارشد

معصومه کریمی ارقینی

تغییر پذیری زمانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی در یک خاک منطقه نیمه خشک اصلاح شده با کود گاوی

7

100

راهنما

1/9/91

کارشناسی ارشد

حامد امیرعابدی

تخمین برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک های دشت اردبیل با استفاده از از روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی

8

50

راهنمای مشترک

91/10/17

کارشناسی ارشد

فریبا سمائی نعمت آباد

اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک تحت کشت گوجه فرنگی و جو بهاره

9

100

مشاور

19/10/91

کارشناسی ارشد

زیبا صدائی آذر

بررسی اثر کاربری اراضی بر روی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

10

50

راهنمای مشترک

1/4/92

کارشناسی ارشد

سولماز فتح العلومی

اثرات لجن فاضلاب شهری اردبیل بر برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک و غلظت برخی عناصر در خاک و گندم

11

100

راهنما

18/6/92

کارشناسی ارشد

سنبل احمد نژاد

اثرات جنگل زدایی بر پارامترهای منحنی رطوبتی خاک در جنگل های فندقلوی اردبیل

12

50

راهنما مشترک

26/6/1392    

کارشناسی ارشد

روح انگیزقاسم‌زاده

مطالعه اثرات فعالیت‌های تفرجی بر خصوصیات فیزیکی خاک در پارک جنگلی فندقلوی اردبیل

13

50

راهنما مشترک

      92/7/2             

کارشناسی ارشد

سعیده هاشمیان صوفیان                          

اثرات تغییرکاربری اراضی بر برخی شاخص­های کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در استان اردبیل

14

15

مقالات چاپ شده

 

  مشخصات کنفرانس يا نشريه

  عنوان مجله 

  عنوان  مقاله

  شماره جلد

  سال

   

  شهر

 

  کشور

  33

  2009

  فوریه

  آنکارا

  ترکیه

  Turkish Journal of Agriculture and Forestry

  The Effects of Four Organic Soil

  Conditioners on Aggregate

  Stability, Pore Size Distribution,

  and Respiration Activity in a

  Sandy Loam Soil

  1/20

  1389

  پاییز

  تبریز

  ایران

  مجله دانش آب و خاک

  تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن

  بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و

  آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

  4

  1383

  زمستان

  اصفهان

  ایران

  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

  مقایسه کارآیی چند ماده حامل باکتری

  Sinorhizobium melilot i برای تولید مایه

  تلقیح یونجه

  3&4

  2010

  اکتبر

  هلسینکی

  فنلاند

  Journal of Food, Agriculture & Enviroment

  Petrochemical sewage sludge effects on organic carbon and some physical quality indicators of a semiarid soil

109 2011 می لندن انگلستان Biosystem Engineering

 

  Effects of soil conditioners on physical

  quality and bromide transport properties

  in a sandy loam soil

25 1390 شهریور مشهد ایران نشریه آب و خاک

  اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی،

  شاخص های پایداری خاکدانه و حدود پایایی یک خاک

منطقه نیمه خشک
181390اسقندگرگانایران مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک

  اثرات چهار اصلاح کننده آلی خاک بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح در یک خاک

  لوم شنی 

81390زمستاناصفهانایرانمجله علوم و فنون کشت گلخانه ای

  اثر لجن بيولوژيک مجتمع پتروشيمي تبريز برغلظت برخي فلزات سنگين در خاک و گياه جو بهاره در شرايط گلخانه­ای 

جلد 22 شماره 41391زمستانتبریزایراننشریه دانش آب و خاک

تاثیر کاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی کمپوست بر خواص میکرومورفولوژیک در یک خاک لوم شنی

جلد 22 شماره 41391زمستانتبریزایراننشریه دانش آب و خاکتغییرات زمانی خصوصیات بیوشیمیایی و شیمیایی در یک خاک آهکی اصلاح شده با لجن پتروشیمی تبریز
جلد 27 شماره 11392بهارکرجایرانمجله پژوهش های خاکتاثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی
جلد 1 شماره 11392بهارارومیهایرانمجله تحقیقات کاربردی خاکبر آورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات در دست چاپ

1- اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر برخی خصوصیات فیزیکی و جذب عناصر در یک خاک درشت بافت زیر کشت گوجه فرنگی. نشریه دانش آب و خاک. بهار 1392.  

مقالات ارایه شده

  رديف

  تاريخ

  عنوان همایش

  محل برگزاري

عنوان مقاله

  اسامي همكاران

  (شامل نام متقاضي)

  خلاصه مقاله

  مقاله كامل

  امتیاز

  روز

  ماه

  سال

  كشور

  شهر

  1

  28 و 29

  اردیبهشت

  01

 

  پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی

  ایران

  سنندج

  تاثیر لجن بیولوؤیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوزیک گیاه جو

  نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد، شکراله اصغری (استاد راهنما)، معصومه نعمتی

 

  *

 

  2

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی بر هدایت هیدرولیکی و پارامترهای منحنی مشخصه رطوبتی یک خاک منطقه نیمه خشک

  شکراله اصغری و اسما ضیاالدینی

 

  *

 

  3

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات پلی آکریل آمید بر فعالیت تنفسی و تعداد میکروارگانیسم ها در یک خاک لوم رسی

  نینا صفری، شکراله اصغری (استاد راهنما)، ناصر علی اصغرزاده، محمد حسین صدری

 

  *

 

  4

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثرات پلی آکریل آمید بر پارامترهای پایداری خاکدانه در یک خاک منطقه نیمه خشک

  نینا صفری و شکراله اصغری (استاد راهنما)

 

  *

 

  5

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  اثر لجن بیولوژیک مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت بر خی از ویزگی های شیمیایی و عناصر غذایی پر مصرف خاک

  نیره حسینی خانمیری، کاظم هاشمی مجد، شکراله اصغری (استاد راهنما)، شاهین اوستان، فرشاد کیوان بهجو و الناز حسین زاده چوان

 

  *

 

  6

  12 - 14

  شهریور

  1390

  داوزدهمین کنگره علوم خاک ایران

  ایران

  تبریز

  تاثیر کاربرد کودگاوی پوسیده و ورمی کمپوست روی خواص میکرومورفولوژیک در یک خاک لوم شنی

  علی اصغر جعفرزاده، طرلان شیخاوندی، ویدا منتخبی کلجاهی، محمد رضا نیشابوری و شکراله اصغری

 

  *

 

  7

  19 - 21

  شهریور

  1390

  کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

  ایران

  زنجان

  اثرات پلی آکریل آمید آنیونی بر تخلخل و هدایت هیدرولیکی یک خاک لوم رسی

  نینا صفری ، شکراله اصغری (استاد راهنما)

 

  *

 

  8

  19 - 21

  شهریور

  1390

  کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

  ایران

  زنجان

  اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک و گیاه جو بهاره

  نیره حسینی خانمیری، شکراله اصغری (استاد راهنما)، کاظم هاشمی مجد،شاهین اوستان و فرشاد کیوان بهجو

 

  *

 

  9

  30

  آبان

  1390

  پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

  ایران

  تهران

  اثرات لجن بیولوژیکی مجتمع پتروشیمی تبریز بر برخی پارامترهای هیدرولیکی و انتقال بروماید در یک خاک لوم

  اسما ضیاالدینی، شکراله اصغری (استاد راهنما) و فریبرز عباسی

 

  *

 

  

  

 :

افتخارات و جوایز
نفر اول آزمون دکتری خاکشناسی- گرایش فیزیک و حفاظت خاک در دانشگاه تبریز - سال 1382
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از تاریخ 22/03/1395
داوری مقالات در مجلات علمی
داور مجله دانش آب و خاک - داور کنگره علوم خاک
برگشت به صفحه کارنامه علمی