اعضا - شکراله اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شکراله اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک shasghari@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر شکراله اصغری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی علوم خاک
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 45 31505077
دورنگار +98 45 33512204
نشانی اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - گروه علوم و مهندسی خاک
کدپستی 56199-11367
صندوق پستی 179
شهر اردبیل
کشور Iran
توصیف مختصر
متولد شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی
:: ::