دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز اسماعیل پور - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک behsmaielyahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل بهروز اسماعیل پور
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم باغبانی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی- دانشگاه شهید چمران اهواز- مجتمع رامین-1378

 کارشناسی ارشد علوم باغبانی- گرایش سبزیکاری- دانشگاه تبریز-1380

دکتری علوم باغبانی-گرایش سبزیکاری-دانشگاه تبریز- 1385

آشنایی با زبان
تسلط به زبان نوشتاری انگلیسی
سوابق شغلی

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1386

علایق تحقیقاتی

  پرورش ارگانیک سبزی ها

اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان

هورمون های رشد گیاهی

فیزیولوژی بذر

دوره‌های تدریس شده

 کارشناسی: گیاهشناسی 1-فیزیولوژی گیاهی - سبزیکاری عمومی- سبزیکاری خصوصی- فیزیولوژی پس از برداشت- باغبانی عمومی- اکولوژی

کارشناسی ارشد : فیزیولوژی سبزیها- اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان - - مواد تنظيم كننده رشد گياهي- تغذیه گیاهان در باغبانی-فیزیولوژی گیاهان دارو‌یی

دکتری:: فیزیولوژی جالیزی­ها- مباحث نوین در سبزیکاری- فیزیولوژی بذر- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان باغبانی- تولید ارگانیک

طرح‌های تحقیقاتی

  اسماعیل پور، ب.، شکوهیان، ع.، اصغری،ع. 1389.بررسی اثر هرس و تغذیه پتا س بر عملکرد  وکیفیت بذر کدو تخم کاغذی. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
اسماعیل پور، ب.، شکوهیان، ع.،سید شریفی، ر. 1388 بررسی تاثیر پاکلوبوترازول بر رشد وعملکرد  دو رقم سیب زمینی در تراکمهای مختلف کاشت. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
اسماعیل پور، ب.، چمنی،ا.، شکوهیان، ع.، اصغری،ع. 1389.بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد و عملكرد خيار . گزارش نهایی طرح پژوهشي.
چمنی،ا.، اسماعیل پور، ب. 1386بررسی اثرات تیدیازورون بر روی خواص فیزیکو شیمیایی گل میخک رقم  Lunetta. گزارش نهایی طرح پژوهشي.
 شکوهیان، ع.، اسماعیل پور، ب.،  اصغری، ع. 1388. بررسی تاثیر مالچ بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط اردبیل. گزارش نهایی طرح پژوهشی.
شکوهیان، ع.، اسماعیل پور، ب.،  اصغری، ع. 1388. بررسی ارتباط بیکربنات آب آبیاری و اسیدیته خاک بر عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی
اسماعیل پور، ب.، محبالدینی، م. 1394. بررسی تاثیر ورمی کمپوست  و پیوند بر رشد و عملكرد و کیفیت گوجه فرنگی
اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س. 1393. بررسی اثرات زیست محیطی نظام­های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دانشجویان تحت راهنمایی

 اثر هینوکیتیول، اسید آبسایزیک، تیدیازورون، پاکلوبوترازول و زغال فعال بر غده­زایی درون شیشه­ای سیب­زمینی. حسن ملکی لجایر
تاثير تنش خشكي و قارچ ميكوريز بر رشد و متابوليت هاي ثانويه مرزه. .. پریسا جلیل وند
تاثیر ورمی کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده بر رشد ومتابولیتهای ثانویه دو گونه گیاه دارویی مرزه  و ریحان. مهدی رحمانیان
ارزیابی پرورش قارچ شاه صدف بر روی ضایعات کشاورزی- فاطمه بیرانوند
بررسی تاثير کودهای بیولوژیک و آلی بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در شرایط گلخانه- سید رسول ضیاتبار احمدی
بررسی تاثير نانو سیلور، هینو کیتیول، اسید هیومیک در مقایسه با تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزيانتوس- سمکو قلعه شاخانی
تاثیر برخی کودهای آلی بر رشد و عملکرد اسانس نعناع- زهرا کیانی
اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر رشد و عملکرد اسانس ترخون سیده فاطمه حاتمی شاه خالی
تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و قارچ میکوریز بر رشد و شاخص­های فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش خشکی- سمیه عقلمند
تاثیر قارچ میکوریز بر زنده مانی و رشد گیاهچه حاصل از کشت بافت فلفل در شرایط تنش خشکی- مژگان انجیلی
بررسی تاثیر کم آبیاری بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت دو رقم گوجه فرنگی " منصور اکبری
پرورش قارچ های صدفی بر روی ضایعات کشاورزی و ارزیابی غلظت عناصر معدنی و فلزات سنگین در آنها- مجتبی صفره
مقایسه شاخص های رشد، عملکرد و صفات کیفی کاهو رقم « سیاهو» در کشت ارگانیک و مرسوم " ناصرامانی
تاثیر اسید سالیسیلیک،پاکلو بوترازول و اسید اسکوربیک بر رشد و شاخص­های فیزیولوژیک جعفری در شرایط تنش خشکی- زینب سعادتی
تأثیر پیش­تیمار و فرسودگی بذر بر مقاومت به تنش دمای پایین در گیاهچه­ های گوجه­فرنگی- محمد نوروزی
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی شیکوره-حمیراهادیزاده
ارزیابی تاثیر کودهای بیولوژیک و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر رشد، عملکرد و اجزای اسانس مرزه- عزیزه فرجی مهمانی
تأثیر پیوندو پسماند کمپوست  قارچ بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت گوجه­فرنگی- محسن دهقانی تفتی
بررسی تاثیر پیش تیمار با تنظیم کننده های رشد گیاهی بر  برخی شاخص های مرفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی بابونه اورا  در شرایط تنش خشکی رقیه حلقومی
اثرات پیش تیمار بذر بر جوانه زنی و برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال های بامیه(Abelmoschus esculentus ) در شرایط دمای پایین-  سمیه بهادری
تأثیر پیوند و مقادیر ورمی­کمپوست بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای- کبری عبدالهی
تاثیرکودهای شیمیایی وبیولوژیک بررشد،نمو،عملکردوکیفیت گیاه اسفناج- حمید نوروزی
 بررسی تاثیر اسید هیومیک بر رشد و گلدهی آنتوریوم در کشت خاکی -صادق ولیلو
اثر باکتری­های محرکرشدگیاهی  و تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان در شرایط تنش نیکل مرضیه داودی
اثر باکتری­های محرک رشدگیاهی  و تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشد، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم- مهری مهدوی
بررسی تاثیر ترکیب اسید هیومیک و نانو ذرات آهن بر رشد و گلدهی پامچال- پریسا هادی
بررسی تأثیر باکتری­های محرک رشد گیاهی بر رشد، عملکرد و صفات کیفی کاهو رقم رابیکون F1 در بسترهای کشت آلی- نیر احمدی
غربالگری درون شیشه ای نرگس نسبت به تنش‌های محیطی-  ریحان قدیمی
تاثیر کودهای بیولوژیک و نانو بر رشد، عملکرد و کیفیت بذر نخود فرنگی (Pisum sativumL.)- مهدی اوجاقی گرمی  
تأثیر باکتری­های محرک رشد گیاهی و تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گياه شوید (Anethum graveolens ) در شرایط تنش سرب- اکرم رهبری
تاثیر نیتریک اکسید و  تغذیه با سلنیم بر رشد،  فیزیولوژی و متابولیت­های ثانویه مرزه(Satureja hortensis.L) در شرایط تنش کادمیم- ایرج عزیزی
اثر نیتریک اکسید و تغذیه با سلنیوم بر رشد، فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه‌ی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum ) تحت شرایط تنش آرسنیک- امیر ترک زبان
تأثير قارچ  تریکودرما و جلبک دریایی بر شاخص های رشد، عملکرد و اسانس گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) در بسترهای کشت آلی-
الهام شجاعی

 

دانشجویان تحت مشاوره

 

  اثر اسانس اسطوخودوس و مرزنجوش روی برخی خصوصیات زیستی بید سیب زمینی ) Phthorimaea operculella (Zeller - فرشته خرمی

  مطالعه فعالیت حشره کشی اسانس های افسنطین، بومادران و ترخون روی بید. سمیرا نقی زاده

  اثر ورمی کمپوست روی برخی پارامترهای زیستی و جدول زندگی شته جالیز a phis gossypi و واکنش تابعی بالتوری سبز c hrysoperia carena - صدیقه کسایی

  تعیین خصوصیات کنه تارتن دو لکه‏ای (Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch روی برخی گیاهان دارویی . مهسا صفاری

  بررسی امکان القای پلی پلوئیدی در گیاه جعفری- سعید نصیر وند

  اثر عصاره های ریحان و نعناع در جیره بر عملکرذ، رشد و قابلیت هضم مواد مغذی، بر فرا سنجه های خونی و سیستم خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی- حاتم حاتمی

  اثر ورمی کمپوست در برهم کنش های سه جانبه گیاه باقلا، شته سیاه باقلا و بالتوری سبز – آمنه عمرانی

  مطالعه اثر قدرت بذر بر سودمندی پرایمینگ در ارتباط با قابلیت جوانه­زنی و رشد گیاهچه ­ های ارقام مختلف کلزا- قاسم نجفی

  تاثیر پیش­تیمار و فرسودگی بذر بر جوانه­زنی و رشد گیاه گل گاوزبان تحت تنش کادمیوم - عاطفه محمودی

 

کتاب‌های منتشر شده

 کتاب فیزیولوژی سبزیها جلد 1-    ترجمه-    انتشارات دانشگاه زنجان
کتاب فیزیولوژی سبزیها  جلد 2--    ترجمه-    انتشارات دانشگاه زنجان
کتاب مواد تنظیم کننده رشد گیاهی-    ترجمه-    - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
کتاب هورمون های گیاهی در باغبانی -    ترجمه-     انتشارات دانشگاه   زنجان
 کتاب بوم شناسی علفهای هرز آبزی-    ترجمه-    انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
کتاب زراعت حبوبات تالیف-اننتشارات دانشگاه آزاد چالوس
کتاب تغذیه گیاهان باغبانی در گلخانه-    ترجمه-     انتشارات حق شناس- رشت
کتاب تنش­های غیرزیستی در گیاهان باغبانی-    ترجمه-     انتشارات حق شناس- رشت

مقالات چاپ شده

  شکوهیان، ع.، اصغری، ع.، اسماعیل پور،ب. 1388. بررسي تاثير تيديازرون بر عملكرد ارقام سيب. مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات 93-103
چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، پوربیرامی هیر، ی.، ملکی لجایر، ح.، سعادتی، . ا. 1391.  بررسي اثرات تيديازرون و اسيد هيوميک روي عمر پس از برداشت گل آلسترومريا رقم کنيامبه. نشریه علوم باغبانی، 26(2): 147-152. 
اسماعیل پور، ب.، جلیل وند، پ، هادیان، ج. 1392. بررسی تاثیر تنش خشکی و قارچ میکوریز بر رشد وعملکرد مرزه مجله بوم شناسی کشاورزی. 5(2): 169-177.
اسماعیل پور، ب.، اکبری، م. 1392. بررسی تاثیر کم آبیاری بر رشد، عملکرد و کیفیت پس از برداشت گوجه فرنگی. مجله بوم شناسی کشاورزی: 5(2): 178-187.
اسماعیل پور، ب.، امانی، ن. 1393. بررسی تاثیر تلقیح با  دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و جذب عناصر غذایی در کاهو رقم سیاهو. مجله مدیریت خاک و تولید پایدارجلد چهارم شماره 2: 49-71.
حاتمي، س ف اسماعیل پور، ب.،  هادیان، ج، خاوازي، ک، سلطاني، ع. عباس­زاده دهجی، پ. 1393. ارزيابي اثر کودهاي بيولوژيک بر خصوصيات مرفولوژيک گياه ترخون (dracunculus. Artemisia). مجله زیست شناسی خاک. جلد 2 / شماره 1: 56-65
كياني، ز، اسماعيل‌پور، ب.، هاديان، ج.،  سلطاني، ع.، فتح العلومی، س. 1393. اثر کودهای آلی بر شاخص­های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L). نشريه پژوهشهاي توليد گياهي جلد بيست و يكم، شماره چهارم  :63-80..
گلی­، اسماعیل.، امانی، ن. اسماعیل پور، ب.، 1394. تأثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در كاهو (Lactuca sativa L.)رقم "سیاهو". نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد (5 ،(شماره (2 (:
  هادیزاده ،ح.،  محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. 1395.تأثیر اکسین ها بر القاي رشد ریشه هاي نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی.(Cichorium intybus L.)  . دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 32 شماره 3 صفحه 389-397.
هادیزاده ،ح.،  محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. 1394. بررسی باززایی و کالزایی در گیاه دارویی کاسنی.(Cichorium intybus L.)  . با استفاده از ریزنمونه های برگ و دمبرگ علوم و صنايع كشاورزي( نشريه علوم باغباني) . جلد 29 شماره 4 صفحه621-630
فرجی، ع.، اسماعیل پور، ب.، سفیدکن، ف.، عباس زاده، ب.، خاوازی، ک. 1394. اثر ساليسيليك اسيد و پوتريسين بر رشد و تركيب هاي اسانس مرزه(Satureja hortensis L.)  دوماهنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 31 شماره 3 صفحه709-722.
حسنی جیفرودي، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، چمنی، ا. 1396.بهینه­سازی کالوس­زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonellafoenum– graecum)در شرایط درون­شیشه­ای. علوم و صنايع كشاورزي( نشريه علوم باغباني ) . جلد 31 شماره 3 صفحه180-189
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س.   پرمون، ق. 1396. تاثیر کاربرد ورمی­کمپوست و محلول پاشی پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه­ای. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی جلد 6 شماره 21-صفحه 153-167.
محمودی، ف.، شیخ زاده مصدق، پ.، زارع، اسماعیل‌پور، ب.  1396. تأثیر پیش تیمار بذر با آب بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های پاداکسندۀ گیاهچه های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم. علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 28- شماره 1، صفحه  253-266
فرجی، ع.، اسماعیل پور، ب.، سفیدکن، ف.،  1395. اثر محلول­پاشی با غلظت­های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.). نشريه پژوهشهاي زراعي ايران ، جلد 14شماره 1 صفحه73-85
عقلمند، س، اسماعیل پور، ب، جلیل­وند،  حیدری، ح.، پ . 1395. تأثیر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر رشد و صفات فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش کم‌آبی. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی  جلد 6 شماره 19-صفحه 35-46.
عقلمند، س، اسماعیل پور، ب، ، سلطاني، ع. عباس­زاده دهجی، پ. ، جلیل­وند،  پ. 1395.  تأثیر قارچ میکوریز واسید سالسیلیک بر شاخص­های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilcium l.)در شرایط تنش کم آبی. نشریه دانش آب و خاك ، جلد 26 شماره 1-صفحه 51-66.
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، حیدری،  م.، خرم دل4، س.، شیخ زاده مصدق،  پ.، توکلی ،نصیبه. 1395. اثر  پیش­تیمار بذر با اسیدسالیسیلیک و پلی‌آمین­ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه بامیه در شرایط تنش دمای پایین. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی جلد 5 شماره 17-صفحه 146-158.
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، سلطاني، ع حیدری،  م.، خرم دل4، س.، عباس­زاده دهجی، پ. ، شیخ زاده مصدق،  پ. 1395. تأثیر پیش‌تیمار با باکتری­های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین. نشریه دانش آب و خاك ، جلد 6 2شماره 2-صفحه 93-104.
اسماعیل پور، ب.، دهقانی تفتی، م.، محب الدینی، م.1395.  تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه­فرنگی. دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 7 2شماره 2-صفحه 97-109.
فرجی، ع.، اسماعیل پور، ب.، سفیدکن، ف.، عباس زاده، ب.، خاوازی، ک. ، قنبری، ع. 1393. اثرکود­های بیولوژیک بر رشد، کمیت و کیفیت اسانس مرزه (Satureja hortensis L). نشریه بوم شناسی کشاورزی جلد6 شماره 4 صفحه 870-879.
دهقانی تفتی، م .، اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، فتحی آچاچلوئی، ب.1396. تأثیر کاربرد نسبت­های مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه­ای و نوع پایه  بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی گلخانه­ای رقم سیندا. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه­ای، سال هشتم شماره دوم:  119-131.
نوروزی گیوی، م.، اسماعیل پور، ب.، محب الدینی، م.، خرم دل، س.، خماری، س. 1394.تأثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگی. نشریه تحقیقات بذر گرگان، سال پنجم شماره سوم صفحه 16-27.
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، جوادی، ا.، خرم دل، س. 1396. تأثیر   باکتری­های محرک رشد و پیش­تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص­های جوانه زنی  بذر بامیه (.Abelmoschus esculentus L)  رقم بسنطی در دمای پایین. مجله تحقیقات بذر ایران ، دوره 4 شماره س صفحه 91-105.
رحمانیان،م.، اسماعیل پور، ب.، هادیان، ج.،  شهریاری، م.ح.  فاطمی، ح. 1396. تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 7 2شماره 3-صفحه 103-118.
سلطاني طولارود، ع.، 1 ضیاتبار احمدی، ر.، اسماعیل پور، ب.، عباس­زاده دهجی، پ. ، خاوازی، ک. 1395. اثر کودهای آلی و زیستی بر غلظت عناصر غذایی و شاخص های رشدی گوجه فرنگی. مجله تحقیقات کاربردی خاک جلد 2 شماره 2، صفحه 105-118.
سلطاني طولارود، ع.، 1 ضیاتبار احمدی، ر.، اسماعیل پور، ب.، ، خاوازی، ک.، فتح العلومی، س. 1394. بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum). نشریه پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب) جلد  29 شماره 3:  صفحه 285-296.
نوروزی گیوی، م.، اسماعیل پور، ب.، محب الدینی، م.، خرم دل، س.، خماری، س. 1394. تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما. نشریه علوم سبزی­ها، سال دوم شماره سوم صفحه 16-27.
 کسائی فرادنبه؛ ص.،   حسن پور، *م.،    رزمجو؛  ع.،  گلی زاده؛ ع.،  اسماعیل پور، ب. 1393. شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک. تحقیقات آفت گیاهی. دوره 4، شماره 4، صفحه 35
رفیعی دستجردی، ه.، پارابی، ب.، نوری قنبلانی، ق.، اسماعیل پور، ب. 1393. تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادوی  سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae ). در شرایط مزرعه. تحقیقات آفات گیاهی. دوره 4، شماره 1، صفحه 73-76. 
رحمانیان،م.، اسماعیل پور، ب.، هادیان، ج.،  شهریاری، م.ح. 1396. تاثیر کاربرد ورمی­کمپوست و پسماند کمپوست قارچ­ خوراکی  (L.  Agaricus bisporous) بر شاخص‌های رشد و   جذب عناصر غذایی کم مصرف در گیاه دارویی مرزه­ (Satureja hortensis L.) . مجله کشاورزی بوم شناختی  سال هفتم شماره دوم صفحه78-61
فاطمی، ح.،  اسماعیل پور، ب.، سفیدکن، ف.،  سلطاني طولارود، ع.، نعمت الله زاده، ع. 1396. تاثیرمحلول­پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز تحت شرایط تنش فلز سنگین سرب. دوماهنامه علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران  جلد 33 شماره 5 صفحه 870-853

حسنپور ریحانی، ک.، سفالیان، ا .، زارع، ن.، اصغری، ع.، اسماعیل پور، ب.، 1397. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های پونه بومی ایران. ژنتیک نوین دوره 12 شماره 4 صفحه 625-612.
مهدوی، م.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.، 1397. بررسی اثر محلول پاشی سیلیکون بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه نعناع تحت تنش کادمیوم . مجله علوم باغبانی ایران
داوودی، م.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.، 1397. 3تأثیر تغذیه سیلیکون بر تخفیف اثرات زیانبار تنش نیکل در گیاه ریحان.(  Ocimum basilicum L). مجله فرآیند و کارکرد گیاهی
جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل پور، ب.، اصغری، ع. 1397.بررسی مقاومت به تنش  شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با 24-اپی براسینولید و نانواکسید روی.  فرِآیند و کارکرد گیاهی
انجیلی، م .، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.،  جلیل وند، پ. 1397. تاثیر قارچ ميكوريزا بر رشد  و عملکرد فلفل دلمه ­ای .Capsicum annum L تحت  شرایط تنش خشکی مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای
سعادتی، ز .، اسماعیل پور، ب.، جوادی، ا. 1398. ارزیابی اثر پیش ­تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جعفری (Petroselinum sativum Mill.)تحت تنش خشکی مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای

 

Sohrabi, Y., Heidari, G., Esmaielpour, B. 2008. Effect of salinity on growth and yield of Desi and Kabuli chickpea cultivars. Pakistan journal of biological science, 11(4): 664-667.
Heidari, G., Sohrabi, Y., Esmaielpour, B. 2008.Influence of Harvesting Time on Yield and Yield Components ofSugar Beet.Journal of agricultural and social science, 4(2): 69-73.
Esmaielpour, B., Hokmalipour, S., Jalilvand, P., Salimi, G. 2011. The investigation of paclobutrazol effects on growth and yield of two potato cultivar (Solanumtuberosum)
underdifferent plant density.Journal of Food, Agriculture &Environment , 9(3-4):2 8 9 - 2 9 4.
Barzegar, R. Esmaielpour, B.
,MalekiLajayer, H.,Hokmalipour, S. 2011. Paclobutrazoland Salicylic Acid Affects Salinity Resistance of Tomato under in vitro Condition.Middle-East Journal of Scientific Research, 7 (6): 915-918.
Sedghi, M., Neamati, A.
,Esmaielpour, B. 2010.Effect of seed priming on germination and seedling growth of two medicinal plants under salinity.Emirate.Journal  of food agriculture, 22(2): 130-139.
Azarmi, R., Esmaielpour, B. 2010. Effect of NO3- to NH4+ ratio on growth, yield and element composition of cucumber (Cucumissativus L.). Journal of food agriculture and environment8 (2): 607- 6 10.
Badrzadeh, M., Zaragarzadeh, F., Esmaielpour, B. 2008.
Chemical composition of some forage Vicia spp. in Iran. Journal of Food, Agriculture &Environment ,6(2):178-180.
AfkariSayyah, A.M., Esmaielpour, B. 2008. Apple firmness measurement based on visco-elastic properties. Journal of Food, Agriculture & Environment,6(2) : 276 - 279 .
ShiriJanagard, M.,
Tobeh, A., Esmaielpour, B. 2008.Evaluation of salinity tolerance of three canola cultivars at germination and early seedling growth stage. Journal of Food, Agriculture & Environment,6(2) : 2 7 2 - 2 75.
Esmaielpour, B.
,Maleki Lajayer1, H., Keshavarzi,L.,Pourbiramihir  .  2012.Hinokitiol Enhanced Vegetative Growth Parameters of Tomato cv. ‘Falkato’Compared with Salicylic Acid and Paclobutrazol under In Vitro Salinity Condition.NotulaeScientiaBiologica, 4(1):82-85.
Maleki Lajayer,  H., Esmaielpour, B.,  Chamani, E. 2011.Hinokitiol and activated charcoal influence the microtuberization and growth of potato (solanum tuberasum cv. Agria) plantlets in vitro Hassan. Australian journal of crop science. 5(11):1481-1485
Esmaielpour, B.,  Rahmanian, M.,  Heidarpour, O.,  Shahriari, M.H. 2017. Effect of Vermicompost and Spent Mushroom Compost on the Nutrient and Essential Oil Composition of Basil (Ocimum basilicum L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants, 20:5, 1283-1292.
Naghizadeh, S.,  Rafiee-Dastjerdi, H.,  Golizadeh, A., Esmaielpour, B.,  Mahdavi , V. 2017. The effects of essential oils of Artemisia absinthium L., Achillea millefolium L. and Artemisia dracunculus L. against potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae). Jordan Journal of Agricultural Sciences, 4(1):
Rafiee-Dastjerdi, H., Khorrami, F. , Nouri Ganbalani, G., Fathi, A.A. Esmaielpour, B. 2013. Efficacy of some medicinal plant extracts and essential oils against Colorado potato beetle, eptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). Archives Of Phytopathology and Plant Protection,
Rafiee-Dastjerdi, H., Khorrami, F. Razmjoo, J.,. Esmaielpour, B., Golizadeh, A., Hassanpour, M. 2013. The efficacy of some medicinalplant extracts and essential oils against potato tuber moth, Phthorimaea operculella(Zeller)(Lepidoptera: Gelechiidae),  Journal of  Crop Protection, 2 (1): 93-99.
Esmaielpour, B., Hokmalipour, S. 2014. The Effects of Pruning and Potassium Nutrition on some Morphological traits and  Seedling  Properties of Pumpkin (Cucurbita pepo L.).  International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(4):  1030-1037.
Aslani, Z., Hassani, A., Rasouli –Sadaghiani, M.H., Esmaielpour, B., Rohi, Z. 2014. Effects of Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi on Essential Oil Content and Nutrients Uptake in Basil under Drought Stress, Journal of Medicinal Plants and By -products, 2: 147-153.

Javadi, A., Khomari, S., Esmaielpour, B., Asghari, A. 2018. Exogenous application of  24-Epibrassinolide and Nano- zinc oxide at flowering improves osmotic stress tolerance in harvested tomato seeds. Journal of applied ecology and environmental research, 16(4):4401-4417.
 


 
مقالات در دست چاپ


رهبری، ا.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح. 1396. تأثیر تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گياه شوید (Anethum graveolens L) در شرایط تنش سرب. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی
 

مقالات ارایه شده

 Esmaielpour, B., Chamani, E. 2009. Vermicompost effects on cucumber growth andyield. International organic agriculture symposiumThiland-Bangcok
Shokouhian, A.,  Chamani, E. Esmaielpour, B., Asghari, A. 2009.Effect of irrigation water bicarbonate and media pH on minituber yield of potato. International organic agriculture symposiumThiland-Bangcok
Esmaielpour, B. 2011.Investigation the paclobutrazol effects on growth and yield of two potato cultivars under different plant density.46Croatian & 6International Symposium on Agriculture.
Esmaielpour, B. 2011.Effect of pruning and potassium nutrition on pumpkin seed yield and quality.46Croatian & 6International Symposium on Agriculture.
Chatrenour, M., Rasoulzadeh, A. Rahmanian, M., Esmaielpour, B., Abdpour, B. 2012.Measurement of water requirement and crop coefficient of Saurtejahortensis in Ardabil. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island.
Rahmanian, M., Hatami, S.F., Esmaielpour, B., Irankhah, S. 2012. Investigate the effect of spraying
nitroxin fertilizer on yield and yield component of medicinal pumpkin seed ( Cucurbitapepo L). National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island.
Rahmanian, M., Hadian, j., Esmaielpour, B., Hatami, S.F. 2012.
Effect  ofvermicompost and spent mushroom compost on percent and compounds  of essential oils of savory medicinal plant. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island
Hatami, S.F.,  Esmaielpour, B., Hadian, j., Rahmanian, M. 2012. Comparison of essential oil in
different  parts of the vegetative body of tarragon plants. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island
Hatami, S. F., Rahmanian, M., Hadian, J.,  .,  Esmaielpour, B., Khavazi, K.,  Soltani,  A.A. 2013. Investigation the effects of plant growth promoting rhizobacteria inoculation on essential oil
percentage  in medicinal plant of  tarragon. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Hatami, S. F., Rahmanian, M., Hadian, J.,  .,  Esmaielpour, B., Khavazi, K.,  Soltani,  A.A. 2013. Investigation the effects of biofertilizers on
morphological  traits in medicinal plant of  tarragon. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A.,   Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The   effects of plant growth promoting rhizobacteria on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A .,  Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The  effects of  Salicylic Acid spraying on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A.,  Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The  effects  of Putrescine spraying on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Holghoomy, R.,
Holghoomi, R., Ghasemian, A., Esmaielpour, B., Kivan-Bhjoo, f.,  Jahanbakhsh,  S. 2013.
Study  the effects of seed priming by plant growth regulators on seed germination and seedling growth criteria in Mariticaria Aurea. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Chaternour, M., Rasoulzadeh, A., Rahmanian, M., Esmaielpour, B., Abdpour, A.  2013.  Measurment the  water requirement ahd crop coefficient  of basil in Ardabil.. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Rahmanian, M., Hatami, S. F., Hadian, J.,    Esmaielpour, B. 2013. Studying the seed yield and yield components in different ecotype of
Corianderum Sativum in climate of ardabil  of . 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Fatemi, H.,  Esmaielpour, B., Soltani,  A.A., Nematollahzadeh, A. 2017. Effect of
mycorrhiza fungi on growth of coriander under lead stress. 1 international and 5th national  organic and conventional  agriculture, 16-17 August
Fatemi, H.,  Esmaielpour, B., Soltani,  A.A., Nematollahzadeh, A. 2017. The Alleviative effects of isolated bacteria on growth of coriander under lead stress. 1 international and 5th national  organic and conventional  agriculture, 16-17 August

smaielpour, B., Chamani, E. 2009. Vermicompost effects on cucumber growth andyield. International organic agriculture symposiumThiland-Bangcok
Shokou
Eshian, A.,  Chamani, E. Esmaielpour, B., Asghari, A. 2009.Effect of irrigation water bicarbonate and media pH on minituber yield of potato. International organic agriculture symposium,  Thiland-Bangcok
Esmaielpour, B. 2011.Investigation the paclobutrazol effects on growth and yield of two potato cultivars under different plant density.46Croatian & 6International Symposium on Agriculture.
Esmaielpour, B. 2011.Effect of pruning and potassium nutrition on pumpkin seed yield and quality.46Croatian & 6International Symposium on Agriculture.
Chatrenour, M., Rasoulzadeh, A. Rahmanian, M., Esmaielpour, B., Abdpour, B. 2012.Measurement of water requirement and crop coefficient of Saurtejahortensis in Ardabil. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island.
Rahmanian, M., Hatami, S.F., Esmaielpour, B., Irankhah, S. 2012. Investigate the effect of spraying
nitroxin fertilizer on yield and yield component of medicinal pumpkin seed ( Cucurbitapepo L). National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island.
Rahmanian, M., Hadian, j., Esmaielpour, B., Hatami, S.F. 2012.
Effect  ofvermicompost and spent mushroom compost on percent and compounds  of essential oils of savory medicinal plant. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island
Hatami, S.F.,  Esmaielpour, B., Hadian, j., Rahmanian, M. 2012. Comparison of essential oil in
different  parts of the vegetative body of tarragon plants. National Congress on Medicinal plants, 16-17 may- Kish Island
Hatami, S. F., Rahmanian, M., Hadian, J.,  .,  Esmaielpour, B., Khavazi, K.,  Soltani,  A.A. 2013. Investigation the effects of plant growth promoting rhizobacteria inoculation on essential oil
percentage  in medicinal plant of  tarragon. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Hatami, S. F., Rahmanian, M., Hadian, J.,  .,  Esmaielpour, B., Khavazi, K.,  Soltani,  A.A. 2013. Investigation the effects of biofertilizers on
morphological  traits in medicinal plant of  tarragon. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A.,   Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The   effects of plant growth promoting rhizobacteria on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A .,  Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The  effects of  Salicylic Acid spraying on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Faraji, A.,  Esmaielpour, B., Sefidkon, F.,  Khavazi, K.,  Abaszadeh,  B. 2013.
The  effects  of Putrescine spraying on quality and quantity of   essential oil of Summer savory. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Holghoomy, R.,
Holghoomi, R., Ghasemian, A., Esmaielpour, B., Kivan-Bhjoo, f.,  Jahanbakhsh,  S. 2013.
Study  the effects of seed priming by plant growth regulators on seed germination and seedling growth criteria in Mariticaria Aurea. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Chaternour, M., Rasoulzadeh, A., Rahmanian, M., Esmaielpour, B., Abdpour, A.  2013.  Measurment the  water requirement ahd crop coefficient  of basil in Ardabil.. 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Rahmanian, M., Hatami, S. F., Hadian, J.,    Esmaielpour, B. 2013. Studying the seed yield and yield components in different ecotype of
Corianderum Sativum in climate of ardabil  of . 2th National Congress of  Medicinal Plants, Tehran, 15-16 May
Fatemi, H.,  Esmaielpour, B., Soltani,  A.A., Nematollahzadeh, A. 2017. Effect of
mycorrhiza fungi on growth of coriander under lead stress. 1 international and 5th national  organic and conventional  agriculture, 16-17 August
Fatemi, H.,  Esmaielpour, B., Soltani,  A.A., Nematollahzadeh, A. 2017. The Alleviative effects of isolated bacteria on growth of coriander under lead stress. 1 international and 5th national  organic and conventional  agriculture, 16-17 August


 

 

رمضاني، ف.، محمدي، ج.، اسماعيل پور، ب.، 1388. بررسي تاثير مالچ بر رشد و عملكرد خيار. ششمين كنگره علوم باغباني. ایران- رشت.
قلعه شاخانی، س.، چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، محبی، م. 1390. تاثیر نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 الی 17 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. 2370-2371.
قلعه شاخانی، س.، چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، محبی، م.، پوربیرامی هیر، یونس و نبوی مهاجر، ز. س. 1390. تاثیر نانو ذرات و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده سه رقم آلستورومریا. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 الی 17 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. 2372-2373.
ملکی، لجایر.، اسماعیل پور، ب و چمنی، ا. 1390. اثر هینوکیتیول، اسید آبسایزیک، تیدیازورون، پاکلئوبوترازول، و زغال فعال شده بر غده زایی درون شیشه ای سیب زمینی. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 الی 17 شهریور، دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 519 (خلاصه).  
شكوهيان ،ع.،  اسماعيل پور، ب.،  اصغري ، ع. 1387.  بررسی تاثیر خاکپوش ها بر کاهش ضایعات توت فرنگی.چهارمین همایش ملی  بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. ایران-تهران
قلعه شاخانی، س.، چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب و محبی،م. 1390. بررسی تاثیر نانو سیلور، هینوکیتیول و تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش. اولین گنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریور .ص 243-245.
اماني، ن ، اسماعيل‌پور، ب، گلي‌كلانپا، ا، عدلیپور، م.1391.بررسی تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برشاخص­هاي رشد رویشیوعملکرد کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.). همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. 22 تیرماه 1391-تاکستان.
اسماعيل‌پور، ب، هادیزاده، ح.، کریمی راد، ر. 1391. تاثیر شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر گشنیز Corianderumsativum. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
اسماعيل‌پور، ب، کریمی راد، ر.، هادیزاده، ح.، کریمی راد، ع. 1391. تاثیر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی بذر گشنیز Corianderumsativum. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
ضیاتبار احمدی، س.ر.، اسماعيل‌پور، ب، سلطانی، ع. ا.،  خاوازی، ک. 1391. بررسی تاثیر کودهای زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
  ضیاتبار احمدی، س.ر.، اسماعيل‌پور، ب، سلطانی، ع. ا.،  خاوازی، ک. 1391. بررسی اثر همزمان کودهای بیولوژیک و آلی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ای. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
ضیاتبار احمدی، س.ر.، اسماعيل‌پور، ب، سلطانی، ع. ا.،  خاوازی، ک. 1391. بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر میزان مواد جامد محلول، اسیدیته، ویتامین ث و سفتی بافت میوه گوجه فرنگی . اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
ضیاتبار احمدی، س.ر.، اسماعيل‌پور، ب، سلطانی، ع. ا.،  خاوازی، ک. 1391. بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر  میزان عناصر فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم در برگ و میوه گوجه فرنگی . اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
انجیلی، م.، اسماعيل‌پور، ب،، جلیل­وند، پ، پوربیرامی، ی،1391. تاثیر قارچ میکوریز بر زنده مانی و رشد گیاهچه حاصل از کشت بافت فلفل در شرایط تنش خشکی. اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار. دانشگاه آزاد رامهرمز-20 اردیبهشت 1391.
عقلمند، س، اسماعیل پور، ب، شکاری، ف، جلیل­وند، پ، پوربیرامی، ی، امانی، ن.1391. تاثیر  اسید سالسیلیک بر رشد و شاخص­های فیزیولوزیک ریحان در شرایط تنش خشکیOcimumbasilicum. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- اردبیل 26-28 مهرماه.
عقلمند، س، اسماعیل پور، ب، شکاری، ف، جلیل­وند، پ، پوربیرامی، ی، امانی، ن.1391. تاثیر دو گونه قارچ میکوریز بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ریحان در شرایط تنش خشکیOcimumbasilicum. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
عقلمند، س، اسماعیل پور، ب، شکاری، ف، جلیل­وند، پ، پوربیرامی، ی.1391.تاثیر پاکلو بوترازول بر  رشد و شاخص های فیزیولوزیک ریحان در شرایط تنش خشکی Ocimumbasilicum.کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
دهقاني‌تفتي، م، شاهسون‌ماركده، م، اسماعيل‌پور، ب، بنيادي، م،   بگي، ه. 1391. بررسی امکان استفاده از نیتروکسین در بهبود شاخص­های رشدی کلم قمری. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
سعادتي، ز، اسماعيل‌پور، ب،  خماري، س، پوربيرامي، ی. 1391. تاثیرپیش تیمار با  آسکوربیک اسید  بر شاخص های فلورسانس کلروفیل در جعفری.کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
اماني، ن ، اسماعيل‌پور، ب، فتح‌العلومي، س.1391. تاثير غلظت و زمان‌های مختلف کاربرد اسید هیومیک بر شاخص­های رشد­ی کاهو رقم «سیاهو» (Lactuca sativa L.) . کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه
بنيادي، م، شاهسون‌ماركده، م،  اسماعيل‌پور، ب،  دهقاني‌تفتي، م، بگي، هادی.1391.بررسی تاثیر نیتروکسین بر رشد و عملکرد کلم قمری.کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماهخر‌ّمي.، ف، رفيعي‌دستجردي.، ه، حسن‌پور، م، رزمجو.، ج، اسماعيل‌پور، ب . 1391.تاثیر غلظت زیرکشنده­ی اسانس­های اسطوخودوس و مرزنجوش روی پارامترهای تولیدمثلی بید سیب زمینی)Phthorimaeaoperculella (Zeller. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
صفاري، م،  گلي‌زاده، ع،  اسماعيل‌پور، ب،   فتحي، س.ع. 1391.زیست‏شناسی کنه تارتن دولکه‏ای (Acari: Tetranychidae)Tetranychusurticae Kochروی گیاهان داروییمختلف. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
كياني، ز، اسماعيل‌پور، ب، هاديان، ج،  صدقي، م،   آذرمي، ر . 1391.ارزیابی  اثر سطوح مختلف ورمي­کمپوست برعملکرد رویشی و جذب برخي عناصر غذايي درگياه دارویی نعناع سبز  (Menthaspicata L.). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
سعادتي، ز، اسماعيل‌پور، ب،  خماري، س، پوربيرامي، ی. 1391. اثر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد رویشی جعفری. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه
سعادتي، ز، اسماعيل‌پور، ب، خماري، س، پوربيرامي، ی. 1391. تاثیر  تنش خشکی و پیش تیمار با  پاکلوبوترازول  بر شاخص های رشد و فیزیولوژی جعفری. . کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه
كياني، ز، اسماعيل‌پور، ب،هاديان، ج،  صدقي، م،   آذرمي، ر . 1391.بررسي تأثير پسماند کمپوست قارچ ((SMC بر غلظت عناصرN,P,K گیاه دارویی نعناع سبز Mentha spicata L). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
پارياد، س، صدقي، م، سيدشريفي، ر، اسماعيل‌پور، ب. 1391. اثر عناصر نانواكسيد و اندازهبذر بر ويژگيهاي جوانهزني بذور حاصل از گياهان مادري تحت تنش سرماي كدوي دارويي(CucurbitapeopoL). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
اماني، ن، اسماعيل‌پور، ب ، طاهری­رز، آ، ولی­زاده، م،  فیضی، ر. 1391. تاثير کاربرد غلظت و زمان­های مختلف اسید هیومیک بر شاخص­های رشد رویشی و عملکرد فلفل (Capsicum annum). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
سعادتي، ز، اسماعيل‌پور، ب، خماري، س، پوربيرامي، ی. 1391. اثر پیش تیمار با اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر روی شاخص های رشد رویشی جعفری . کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
اماني، ن ، اسماعيل‌پور، ب، گلي‌كلانپا، ا، عقلمند، س..1391. بررسی تاثیر کشت ارگانیک برشاخص­هاي رشد رویشیوعملكردكاهو رقم"سیاهو" (Lactuca sativa L.). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
اماني، ن ، اسماعيل‌پور، ب، گلي‌كلانپا، ا، عقلمند، س.1391.بررسی تاثیر پسماند­کمپوست قارچ و تلقیح با قارچ ميكوريزآربو­سكولار برشاخص­هاي رشد رویشی وعملکرد کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.).کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
اكبري، م، اسماعيل‌پور، ب، زمردي، ش، سليمي، ق،  اماني، ن، فتح‌العلومي، س، عليزاده‌زاويه، ا. 1391. بررسی تاثیر کم آبیاری بر صفات کیفی پس از برداشت گوجه فرنگی (Lycopersicom esulentum.. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه
اكبري، م، اسماعيل‌پور، ب، زمردي، ش، سليمي، ق،  اماني، ن، فتح‌العلومي، س، عليزاده‌زاويه، ا. 1391. بررسی تاثیر کم آبیاری بر شاخصهای رشد و عملکرد گوجه فرنگی(Lycopersicomesulentum).کنگره ملی کشاورزی ارگانیک- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل 26-28 مهرماه.
خر‌ّمي.، ف، حسن‌پور، م، رفيعي‌دستجردي.، ه، رزمجو.، ج، اسماعيل‌پور، ب . 1391. اثر  بازدارندگی تخم ریزی عصاره های گیاهان   اسطوخودوس و مرزنجوش روی پارامترهای تولیدمثلی بید سیب زمینی)Phthorimaeaoperculella (Zeller.. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 4-7 شهریور 1391.
خر‌ّمي.، ف، رفيعي‌دستجردي.، ه، حسن‌پور، م، رزمجو.، ج، اسماعيل‌پور، ب . 1391. اثر  تخم کشی اسانس   اسطوخودوس و مرزنجوش روی پارامترهای تولیدمثلی بید سیب زمینی)Phthorimaeaoperculella (Zeller.. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 4-7 شهریور 1391.
كياني، ز، اسماعيل‌پور، ب،هاديان، ج،  صدقي، م،   آذرمي، ر . 1390.بررسی تاثیر پسماند کمپوست قارچ  بر رشد و نمو نعناع سبز. همایش توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور- مشگین شهر- 18 آبانماه .
چترنور ، م.، رسول زاده، ع.، رحمانیان، م.، اسماعيل‌پور، ب،عبدپور، ع. 01390اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در اردبیل. ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. 10-11 اسفندماه دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
عمرانی، آ.، حسن پور، م.، رزمجو.، ج، اسماعيل‌پور، ب، ناصری، ب.، رحمانیان، م01390بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. همایش کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد ورامین.
حاتمی، س.ف رحمانیان، م.، اسماعيل‌پور، ب، كياني، ز. 1390. اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی  گشنیز. همایش توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور- مشگین شهر- 18 آبانماه .
عمرانی، آ.، حسن پور، م.، رزمجو.، ج، اسماعيل‌پور، ب، ناصری، ب.، رحمانیان، م01390تاثیر ورمی کمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا. همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی. دانشگاه آزاد قم.
رحمانیان، م.، اسماعيل‌پور، ب، هادیان، ج.، حاتمی، س.ف.1390. بررسی تاثیر پسماند کمپوست قارچ  بر رشد و عملکرد دوگیاه دارویی ریحان و مرزه. هفتمین کنگره علوم باغبانی- ایران- اصفهان-14-17 شهریور ماه.
رحمانیان، م.، حاتمی، س.ف. اسماعيل‌پور، ب، هادیان، ج. 1390. بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر عملکرد وصفات مورفولوژیکی ریحان و مرزه. هفتمین کنگره علوم باغبانی- ایران- اصفهان-14-17 شهریور ماه.
پریسا جلیل وند، پ.،- اسماعيل‌پور، ب، هادیان، ج.، رسول زاده، ع.، سلیمی، ق. 1390. تاثیر تنش خشکی و قارچ میکوریز بر رشد ومتابولیت های ثانویه مرزه. . هفتمین کنگره علوم باغبانی- ایران- اصفهان-14-17 شهریور ماه.
رحمانیان، م.، حاتمی، س.ف. اسماعيل‌پور، ب، هادیان، ج. 1390.بررسی تاثیر کمپوست قارچ مصرف شده  بر عملکرد و اجزای عملکرد  بذر گیاه دارویی مرزه. . اولین گنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19-21 شهریور
عقلمند، س.، اسماعیل پور، ب . 1392.   ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی ریحان. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
عقلمند، س.، اسماعیل پور، ب . 1392. تأثیر اسید­هیومیک بر رشد و عملکرد ریحان. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
ضیاتبار احمدی، س . ر.، اسماعیل پور، ب.،  سلطانی، ع.  ا ،، خاوازی، ک. 1392. بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد و کمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص‌های رشدی گوجه فرنگیesculentum) (Lycopersiconرقم ارگون در شرایط گلخانه‌اي. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
ضیاتبار احمدی، س . ر.، اسماعیل پور، ب.،  سلطانی، ع.  ا ،، خاوازی، ک. 1392. بررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد وکمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص‌های کیفی گوجه فرنگیesculentum)(Lycopersicon رقم ارگون در شرایط گلخانه‌اي. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
بگی، ه .، اسماعیل پور، ب.، دهقانی‌تفتی، محسن .، بنیادی، م .، شاهسون، م . 1392. بررسیواکنشکلم قمری(Brassica oleracea var.Gongylodes) نسبتبهاسيدهيوميک. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
دهقانی تفتی، م .، اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، فتحی آچاچلوئی، ب.، نوروزی‌گیوی، م.، دستور، ع.1392. مطالعه تأثیر پسماند کمپوست قارچ بر روی شاخص‌های کیفی میوه گوجه‌فرنگي پیوند‌شده. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
دهقانی تفتی، م .، اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، فتحی آچاچلوئی، ب.، نوروزی‌گیوی، م.، نظیفی، ا.،جعفری، ف.1392. بررسی تأثیر درصدهای مختلف پسماند کمپوست قارچ بر تغییرات فلورسانس کلروفیل گیاه گوجه‌فرنگي. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
دهقانی تفتی، م .، اسماعیل پور، ب.، چمنی، ا.، فتحی آچاچلوئی، ب.، نوروزی‌گیوی، م. 1392. مطالعه تأثیر پسماند کمپوست قارچ بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگي. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
کسائی فرادنبه، ص.، حسن‌پور، م .، رزمجو، ج .، گلی‏زاده، ع .، اسماعیل‌پور، ب. 1392. اثر ورمي كمپوست روی واکنش تابعی بالتوری سبز،Chrysoperlacarnea(Stephens)  نسبت به تراکم‏های مختلف شته‌ي جالیز، Aphisgossypii Glover .دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
بنیادی ، م.، اسماعیل پور، ب .، شاهسون، م .، دهقانی تفتی، م .، بگی، ه. 1392. بررسی تاثیر اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی کلم قمری. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
سلطانی طولارود، ع .، ضیاتبار احمدی، س. ر  .، اسماعیل پور،  ب. 1392. بررسی اثر باکتریهای محرک رشد جداسازی شده از خاک و پسماند کمپوست بر میزان عناصر برگ گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه‌اي. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
بگی، ه.، اسماعیل پور، ب.، پورحسن، ا.، بنیادی، م.، کریمی راد، ر.، قمری داوودآبادی، م .1392. بررسی اثرسطوح مختلف شوری بر روی جوانه زنی آمارانتوس (تاج خروس زینتی(. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
نوروزی گیوی، م.، اسماعیل پور، ب.، محب الدینی، م.، خماری، س.،  آقازاده، ژ.، دهقانی تفتی، م.، دستور، ع.، جعفری، ف. 1392. اثر پیش­تیمار بذر با پوترسین و متيل جاسمونات بر شاخص‌های رشد گیاهچه گوجه‌فرنگي (Lycopersicon esculentumMill.). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی   30 و 31 مرداد
نوروزی گیوی، م.، اسماعیل پور، ب.، محب الدینی، م.، خماری، س.،  آقازاده، ژ.، دهقانی تفتی، م.، دستور، ع. 1392. اثر پیش­تیمار با پلی­آمین­ها بر شاخص‌های جوانه زنی بذر گوجه‌فرنگي در دمای پایین. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی   30 و 31 مرداد
سلطانی طولارود، ع .، ضیاتبار احمدی، س. ر  .، اسماعیل پور،  ب.، شهریاری، م.، 1392. بررسی برهمکنش باکتری­های محرک رشد گیاه و پسماند کمپوست مصرف شده قارچ بر میزان عناصر غذایی برگ گوجه فرنگی (Lycopersiconesculentum).  دومین کنگره ملی کشاو رزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
حسن‌پور، م .، کسائی فرادنبه، ص.، رزمجو، ج .، گلی‏زاده، ع .، اسماعیل‌پور، ب. 1392. اثرنسبت­های مختلف ورمي كمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته‌ي جالیز،Aphisgossypii Glover روی گیاه خیار.دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
کسائی فرادنبه، ص.، رزمجو، ج .، حسن‌پور، م .، گلی‏زاده، ع .، اسماعیل‌پور، ب. 1392. برخی پارامترهای زیستی شته‌ي جالیز،  Aphisgossypii Gloverروی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت‏های مختلف ورمي كمپوست به خاک .دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
کسائی فرادنبه، ص.، حسن‌پور، م .، رزمجو، ج .، گلی‏زاده، ع .، اسماعیل‌پور، ب. 1392. پارامترهای رشد جمعیت پایدار شته‌ي جالیز، Aphisgossypii Glover پرورش یافته روی بوته‏های خیار تیمار شده با نسبت‏های مختلف ورمي كمپوست:خاک.  .دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد
هادیزاده، ح.، محب‌الدینی، م.، اسماعیل‌پور، ب.،  چمنی، ا . 1392. بررسی باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی کاسنی (.Cichorium intybus). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی 30و 31 مرداد.
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، حیدری،  م.، خرم دل، س.، شیخ زاده مصدق،  پ. 1393. تاثیر زمان و غلظت­های مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخص­های جوانه زنی  بامیه رقم بسنطی (AbelmoschusesculentusL.) . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، حیدری،  م.، خرم دل4، س.، شیخ زاده مصدق،  پ. 1393. تاثیر زمان و غلظت­های مختلف پیش­تیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخص­های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی (Abelmoschus esculentus L.). . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
بهادری،س.، اسماعیل پور، ب.، حیدری،  م.، خرم دل4، س.، شیخ زاده مصدق،  پ. 1393. تاثیر زمان و غلظت­های مختلف پیش­تیمار بذر با اسپرمین بر شاخص­های جوانه زنی  بامیه رقم بسنطی (Abelmoschus esculentus L.). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
شریفی، ک.، آل ابراهیم، م.، قلی پوری، ع.، جهانبخش، س.، اسماعیل پور، ب. 1393. بررسی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز در شرایط گلخانه ای. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی.
شریفی، ک.، آل ابراهیم، م.، قلی پوری، ع.، جهانبخش، س.، اسماعیل پور، ب. 1393. بررسی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی.
هاديزاده، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، حسنی جیفرودي، ح. 1393. بررسی باززایی درون شیشه اي گیاه دارویی کاسنی(Cichorium intybusL.)ریزنمونه هاي کوتیلدون وهیپوکوتیل.. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی.
هاديزاده، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، حسنی جیفرودي، ح. 1393. تاثیرتنظیم کنندههاي رشد KIN وNAA برکالوس زایی و باززایی درون شیشه اي گیاه دارویی کاسنی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
حسنی جیفرودي، ح.، محب ا لدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، چمنی، اسماعیل.، ولیلو، ص. 1393.  استفاده از ریزنمونه هاي کوتیلدون،هیپوکوتیل،برگ وترکیبات مختلف تنظیم کننده هاي رشددرالقاي کالوس رقم ا ردستانی شنبلیله(Trigonellafoenum–graecum)). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
حسنی جیفرودي، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ،  چمنی، ا.،  هاديزاده، ح. 1393. بررسی اثرتنظیم کننده هاي رشدTDZ و IBA ا بر  القاي کالوس وباززایی هیپوکوتیل گیاه دارویی شنبلیله (Trigonellafoenum–graecum)  . . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
حسنی جیفرودي، ح.، محب الدینی، م.،  اسماعیل پور، ب. ، چمنی، ا.، هاديزاده، ح. 1393. تاثیرژنوتیپ، ریزنمونه وتنظیم کنندهها ي رشدگیاه  ی برالقاي کالوس گیاه دارویی شنبلیله(Trigonellafoenum–graecum)  . . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
ولیلو، ص.،اسماعیل پور، ب. ،محب الدینی، م.،  چمنی، اسماعیل.،  فتح العلومی، س.،حسنیجیفرودي، ح.،1393. مطالعه ا ثراسیدهیومیک بر برخی شاخصهاي رشد(پس ازبرداشت)گل شاخه بریده آنتوریوم. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
ولیلو، ص.،اسماعیل پور، ب. ،محبالدینی، م.،  چمنی، اسماعیل.،  فتح العلومی، س.،نوروزی، ح.،1393. مطالعه ا ثر اسید هیومیک بر برخی شاخصهاي رشد(قبل ازبرداشت)گل شاخه بریده آنتوریوم  . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س. 1393. اثرمحلولپاشی با عصاره جلبکدریایی بربرخی صفات رویشی خیارگلخانه اي. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س. 1393. تاثیرورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیارگلخانه اي رقم یلدا. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س. 1393. تاتیرورمی کمپوست و پوتریسین بررنگیزه هاي فتوسنتزي خیارگلخانه اي. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
نوروزی، ح.، اسماعیل پور، ب.، سلطانی، ع.، .،  فتح العلومی، س.، دستور، ع. 1393.  مطالعه تأثیرکاربردپسماندکمپوست قارچ شسته شده و شسته نشده برعملکرد و برخی شاخصهاي رشداسفناج درشرایط گلخانه اي. . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
نوروزی، ح.، اسماعیل پور، ب.، سلطانی، ع.، .،  فتح العلومی، س.، دستور، ع.، ولیلو، ص. 1393. مطالعه تأثیرکاربردورمی کمپوست برعملکرد و برخی شاخصهاي رشداسفناج درشرایط گلخانه اي. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
نجفی، ق.، خماری، س.، عبادی، ع.، اسماعیل پور، ب. 1392. بررسی اثر سطوح مختلف فرسودگی بر جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در ارقام کلزا.  همایش ملی مهندسی  و مدیریت کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار- همدان 22 اسفند
نجفی، ق.، خماری، س.، عبادی، ع.، اسماعیل پور، ب. 1392. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در ارقام کلزا.  همایش ملی مهندسی  و مدیریت کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار- همدان 22 اسفند
داوودی،  م.، اسماعیل‌پور، ب.، سلطانی طولارود، ع.، قنبری،  ع. 1394. اثر تنش نیکل بر شاخص های مورفولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilicum). چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی.
داوودی،  م.، اسماعیل‌پور، ب.، سلطانی طولارود، ع.، قنبری،  ع. 1394. اثر باکتری محرک رشد گیاهی بر رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی.
محمودی، ف.، شیخ زاده مصدق، پ.، زارع، اسماعیل‌پور، ب. 1394. تاثیر مدت  پیش­تیمار بذر بر مولفه های جوانه­زنی و رشد گیاهچه گاوزبان اروپایی . چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی.
محمودی، ف.، شیخ زاده مصدق، پ.، زارع، اسماعیل‌پور، ب. 1394. تاثیر  پیش­تیمار بذر  با اسید سالیسیلیک بر مولفه های جوانه­زنی و رشد گیاهچه گاوزبان اروپاییتحت تنش کادمیم . چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی.
محمودی، ف.، شیخ زاده مصدق، پ.، زارع، اسماعیل‌پور، ب. 1394. تاثیر  هیدروپرایمینگ بذر  بر مولفه های جوانه­زنی و رشد گیاهچه گاوزبان اروپاییتحت تنش کادمیم . چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س. 1394. تاتیر پوتریسین برکیفیت خیارگلخانه اي. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-30 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالهی،ک.، اسماعیل پور، ب.، خرم دل، س.، راستگو، س.،  فتح العلومی، س. 1394. تاثیرورمی کمپوست و پوتریسین بر برخی محتوای عنهصر غذایی خیارگلخانه اي رقم یلدا. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  و مرسوم . 29-28 مرداد ماه دانشگاه محقق اردبیلی
رهبری، ا.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.،  سلطانی طولارود، ع.، فتح العلومی، س. 1395. تأثیر باکتری­های محرک رشد گیاهی بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گياه شوید (Anethum graveolens L) در شرایط تنش سرب. همایش یافته های نوین در  محیط ریست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران
رهبری، ا.، اسماعیل پور، ب.، فاطمی، ح.،  سلطانی طولارود، ع.، فتح العلومی، س. 1395. تأثیر تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گياه شوید (Anethum graveolens L) در شرایط تنش سرب. همایش یافته های نوین در  محیط ریست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران
احمدی،  ن.، اسماعیل‌پور، ب.، سلطانی طولارود، ع.، فاطمی، ح.، فتحی آچاچلویی، ب. 1395. تاثیر بسترهای کشت آلی و باکتری­های محرک رشد بر شاخص­های مورفولوژیک کاهو رقم بیکون. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
احمدی،  ن.، اسماعیل‌پور، ب.، سلطانی طولارود، ع.، فاطمی، ح. 1395. تاثیر بسترهای کشت آلی و باکتری­های محرک رشد بر شاخص­های فیزیولوژیک و بیو شیمیایی کاهو رقم بیکون. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
اوجاقی گرمی، م.،  اسماعیل پور،  ب.،  ترابی گیکلو، م .، فاطمی، ح. ، شیخ زاده مصدق، پ.، سلطانی طولارود، ع. 1396. بررسی اثر محلول­پاشی کودهای بیولوژیک و نانو بر شاخص­های جوانه­زنی نخود­فرنگی   (Pisum sativumL.) . پنجمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
اوجاقی گرمی، م.،  اسماعیل پور،  ب.،  ترابی گیکلو، م .، فاطمی، ح. ، شیخ زاده مصدق، پ.، سلطانی طولارود، ع. 1396. تاثیر کودهای بیولوژیک و نانو بر رشد، عملکرد و کیفیت بذر نخود فرنگی  (Pisum sativumL.) . پنجمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
عزیزی، ا. اسماعیل پور،  ب.،  .، فاطمی، ح. ، قنبری،  ع. 1396. تاثیر سدیم سلنیم بر شاخص­های رشد مرزه (Satureja hortensis L.)،  تحت تنش فلز سنگین کادمیم. اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
عزیزی، ا. اسماعیل پور،  ب.،  .، فاطمی، ح. ، قنبری،  ع. 1396. تاثیر نیتریک اکسید بر شاخص­های رشد مرزه (Satureja hortensis L.)،  تحت تنش فلز سنگین کادمیم. اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
ترک زبان، ا. اسماعیل پور،  ب.،  .، فاطمی، ح. ، قنبری،  ع. 1396. تاثیر سدیم سلنیم بر شاخص­های رشد مرزه (Satureja hortensis L.)،  تحت تنش فلز سنگین کادمیم. اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
ترک زبان، ا. اسماعیل پور،  ب.،  .، فاطمی، ح. 1396. تاثیر نیتریک اکسید بر شاخص­های رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)،  تحت تنش فلز سنگین آرسنیک. اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک. دانشکاه محقق اردبیلی. 6-8 مهرماه.
امینیان، ش.، چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، فتحی آچاچلویی، ب.، تهامی، س.ک. 1396. تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر متابولیت­های ثانویه در گل سوسن چلچراغ. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی
امینیان، ش.، چمنی، ا.، اسماعیل پور، ب.، فتحی آچاچلویی، ب.، تهامی، س.ک. 1396. تاثیر نسبت های مختلف نیتروژن بر باززایی در گل سوسن چلچراغ. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی
عبدپور، ع.، اسماعیل پور، ب.، نژادمحمد، ر. 1396. بررسی عوامل مدیریتی بر نگرش باغداران  نسبت به بکارگیری شاخص­های عملیات کشاورزی خوب در شهرستان مشگین شهر- استان اردبیل. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی
شجاعی، ا.، اسماعیل پور، ب.، آذرمی، ر.، داوری،م. عمارت پرداز، ج. 1396. تاثیر قارچ تریکودرما و کودهای آلی بر شاخص­های رشد مرزه. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی
شجاعی، ا.، اسماعیل پور، ب.، آذرمی، ر.، داوری،م. عمارت پرداز، ج. 1396. تاثیر جلبک دریایی و کودهای آلی بر شاخص­های رشد مرزه. اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی

عضویت در شورای نویسندگان
سردبیر مجله علمی پژوهشی دو فصلنامه علوم سبزی ها
داوری در کنفرانس‌ها

هفتمین کنگره علوم باغبانی اصفهان

کنگره کشاورزی شمال غرب کشور- مشگین شهر

کنگره کشاورزی ارگانیک

کنگره کشاورزی ار گانیک و مرسوم

فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم باغبانی از تاریخ 7/11/87تا 5/1/91
مسول مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی از تاریخ 1/6/89 تا تاریخ 15/7/90
مسول درس عملیات کشاورزی در سال تحصیلی 1389-1388
مسول درس عملیات کشاورزی در سال تحصیلی 1390-1389
رئیس مزرعه تحقیقاتی و آموزشی  دانشکده کشاورزی از تاریخ 5/1/  91تا 14/4/95

 
داوری مقالات در مجلات علمی

فرآیند و کارکرد گیاهی 
دانش کشاورزی و تولید پایدار
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
مجله به زراعی کشاورزی
مجله  تولیدات گیاهی
نشریه بوم شناسی کشاورزی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
علوم و فنون کشت های گلخانهای
الکترونیک تولید گیاهان زراعی ایران
پژوهش ها در تولید گیاهی
مجله علوم سبزیها

برگشت به صفحه کارنامه علمی