دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر موسی ترابی گیگلو - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک mtorabiuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://scholar.google.com/citations?hl=en&authorid=255860629514034728&user=5FiKQrAAAAAJ
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&authorid=255860629514034728&user=5FiKQrAAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0002-5282-5894
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر موسی ترابی گیگلو
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم باغبانی - گروه علوم باغبانی
درجه علمی
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر

از  مهرماه سال 1379، به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی در دانشکده کشاورزی مغان، استخدام شده ام. از آبان ماه سال 1379، به عنوان مسئول امور آموزشی و دانشجویی دانشکده منصوب شدم و از اردیبهشت ماه سال 1380 تا شهریور 1389 با حفظ سمت هیات علمی، به عنوان معاون  دانشکده کشاورزی مغان، فعالیت نموده ام.  در این مدت، علاوه بر مسئولیتهای ذکر شده، سرپرستی ایستگاه تحقیقاتی را نیز به عهده داشتم.
بهمن ۱۳۸۸ دوره دکترای تخصصی PhD را دردانشگاه تبریز در رشته علوم باغبانی گرایش سبزیکاری شروع و بهمن ۱۳۹۳ فارغ التحصیل شدم. در طول سال ۲۰۱۳ -۲۰۱۴، فرصت مطالعاتی را در موسسه The Plant Breeding and Acclimatization Institute  - National Research Institute  (IHAR-PIB) ورشو لهستان طی کردم.  از فروردین سال 1394، من به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان منصوب شده و تا شهریور 1396 در این سمت انجام وظیفه نموده و از مهر 1396،من به گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شدم.  اکنون به عنوان دانشیار گروه علوم باغبانی  دانشکده علوم کشاورزی  دانشگاه محقق اردبیلی  مشغول به فعالیت هستم.

سوابق تحصیلی

تحصيلات
مدرك دانشگاه عنوان تاريخ فارغ التحصيلي
دکترا تبريز علوم باغباني- سبزي 1393/11/12
کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز علوم باغبانی ۱۳۷۸/۱۲/۱۵
کارشناسی تبریز مهندسی کشاورزی - باغبانی ۱۳۷۶/۴/۳۰
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در موسسه IHAR لهستان
آشنایی با زبان
مسلط به زبان انگلیسی
زبان استانبولی و ترکی

 
مهارت‌های حرفه‌ای
  • مهارت های کشت بافت
  • مدیریت گلخانه و مزرعه
  • اصلاح سیب زمینی
  • اصلاح گیاهان داروئی
  • گزینش بوسیله ی نشانگرهای مولکولی
  • پرورش علمی سبزی و گیاهان داروئی
سوابق شغلی

  ۱- مسئول امور آموزشی و دانشجوئی آموزشکده کشاورزی مغان ( ۲/۸/۱۳۷۹ تا ۳۱/۱/۱۳۸۰)

  ۲- معاون آموزشی آموزشکده کشاورزی مغان ( از اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ تا ۱۵/۶/۱۳۸۹)

  ۳- سرپرست ایستگاه تحقیقاتی آموزشکده(از اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ تا ۱۵/۶/۱۳۸۹)
4- رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان( از 1394/01/26 تا 1396/06/22)

علایق تحقیقاتی

1)کشت بافت و بیوتکنولوژی

2)اصلاح درون شیشه ای گیاهان باغی و داروئی

3)اصلاح سبزیجات و گیاهان باغی و داروئی

4)سبزیکاری و پرورش گیاهان داروئی

 5) مطالعه ژرم پلاسمهای بومی ایران

 6) کاربرد مارکرهای مولکولی در اصلاح گیاهان باغی و داروئی

دوره‌های تدریس شده
تدریس دروس دوره کارشناسی تولیدات گیاهی و باغبانی
تدریس دروس  مربوط به اصلاح  و گیاهان داروئی ارشد باغبانی
تدریس درس اصلاح پیشرفته دکترا
طرح‌های تحقیقاتی

  1- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1384 .بررسي اثرات خاكپوشهاي پلاستيكي و روشهاي كاشت در پرورش گوجه فرنگي . (مجری اصلی ) .

  2- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. بررسي اثرات تنظيم كننده های رشدی در باززایی درون شیشه ای یزنمونه های گلایل . (مجری اصلی ) .

  3- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي 1389.بررسی اثرات تنظیم کننده های رشدی بر جنین زائی سوماتیکی رز مینیاتوری (مجری اصلی) .

  4- گزارش نهائي طرح پژوهشي سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 1386. بررسی باقیمانده سموم و مواد شیمیایی بر روی محصولات سیب زمینی و گوجه فرنگی در استان اردبیل(همکار ).

  5- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. تاثیر ورمی کمپوست روی رشد ، عملکرد ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مزرعه گوجه فرنگی(همکار ). .

  6- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي . 1388. مطالعه اثرات محلول پاشی با آهن و روی در خصوصیات کمی و کیفی گندم . (همکار ).

  7- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1388. تاثیر ورمی کمپوست کود گوسفندی روی خصوصیات کمی و کیفی خیار گلخانه ای(همکار ).
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجوی ارشد گروه باغبانی: 3 نفر
دانشجویان تحت مشاوره

1- پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.1387. تاثیر محیط کشت MS و B5 بر روی رفتارهای مورفولوژیکی گل سوسن (Lilim longiflorum ) در شرایط درون شیشه ای . (مشاور پایاننامه) .

2- مشاوره ی پایاننامه کارشناسی ارشد باغبانی. دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم تحقیقات تهران( یک مورد).

3- مشاوره ی پایاننامه 3- کارشناسی ارشد زیست شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی و احد نیشابور( یک مورد).
4- مشاوره پایاننامه کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی (5 مورد)

مقالات چاپ شده

   1- ترابی گیگلو موسی ، س. مسیحا ،ا. مجیدی ،م . خسروشاهلی و م. ولیزاده. تعيين مناسب ترين تيمار تنظيم كننده رشد در كشت درون شيشه اي انتهاي شاخساره ميخك. (Dianthus caryophyllus L. ) .1380 . مجله علمي پژوهشي دانش كشاورزي شماره 2-جلد11 .

  2) حاجي اقراري ب.، ترابي گيگلو م. و واينبرگ ل.(2007).ثبت توالي ژنتيكي ناحيه d2/d3 LSU-rDNA جمعيتهاي متنوع ايراني نماتد Pratylenchus loosi در بانك ژن NCBI .

  3) مارالیان ح.، دیدار- طالشمیکائیل ر.، شهبازي ک. و ترابی گیگلو م. 1387. اثر محلولپاشی آهن و روي در بهبود خصوصیات کمی و کیفی دانه سه رقم گندم. پژوهش کشاورزي: آب، خاك و گیاه در کشاورزي/ جلد هشتم/ شماره چهارم ، 47-53 .

  4) Torabi-Giglou M. and Hajieghrari B.(2008) In vitro study on regeneration of Gladiolus grandiflorus corm calli as affected by plant growth regulators Pakistan Journal of Biological Sciencce 11 (8): 1147-1151.

  5) Hajieghrari B., Torabi-Giglou M. and Weinberger L. (2007)Comparative d2/d3 LSU-rDNA sequence study of some Iranian Pratylenchus loosi populations. African journal of biotechnology, Vol.6 (21):2458-2466.

  6) Hajieghrari B, Torabi-Giglou M . , Mohammadi M . R . and Davari M. 2008. Biological potantial of some Iranian Trichoderma isolates in the control of soil borne plant pathogenic fungi. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (8), pp. 967-972.

  7) Azarmi R . , Torabi-Giglou M. and Didar-Taleshmikail R. 2008. Influence of vermicompost on soil chemical and physical properties in tomato (Lycopersicum esculentum) field. African Journal of Biotechnology Vol. 7 (14), pp. 2397-2401.

  8) Azarmi R., Torabi-Giglou M., and Hajieghrari B. 2009. The effect of sheep-manure vermicompost on quantitative and qualitative properties of cucumber
(Cucumis sativus L.) grown in the greenhouse. . African Journal of Biotechnology Vol. 8 (19), pp. 4953-4957,

  9) Aazami M. A., Torabi-Giglou M. and Jalili E. (2010).In vitro response of promising tomato genotypes for tolerance to osmotic stress . African Journal of Biotechnology Vol. 9(26), pp. 4014-4017.

  10) Mousa Torabi-Giglou1,4 , Panahandeh Jaber , Seyed Abolghasem Mohammadi ,
Fariborz Zaree Nahandi , Alireza Motallebi Azar , Jadwiga Śliwka. 2015. DNA and morphological diversity and relationship analysis of selected cultivated, wild potatoes and some promising hybrids . J. Bio. & Env. Sci.Vol. 6, No. 2, p. 175-186

مقالات ارایه شده

  1- چمنی، ا.، ترابی گیگلو، م.، و پوربیرامی، ی. 1388. تاثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و نوع ریز نمونه بر تولید پیازچه های گل نرگس در شرایط درون شیشه ای. همایش ملی آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دزفول.ایران .

  2- نوریزاده ع. و ترابی گیگلو م. 1385. راهكارهاي توسعه بيولوژي كاربردي در ايران . اولين همايش ملي بيوتكنولوژي. كرمانشاه ، ایران.

  3- آذرمی ر. . و ترابی گیگلو م. 1388. تاثیر تنش شوری بر رشد، هدایت روزن های و عملکرد گوج هفرنگی گلخانه ای در سیستم آبکشت. اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. اصفهان، ایران.

  4- مهري ش. ترابي گيگلو م. 1389. اثرات تيديازورون ( TDZ ) و بنزيل آمينو پورين ( BAP ) در باززايي درون شيشه اي سيب زميني. دومين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار (فرصتها و چالشهاي پيش رو). شیراز ، ایران.

  4) Torabi-Giglou, M . and B. Hajieghrari. 2007. In vitro study on organogenesis of Gladiolus grandiflorus corm segments. 5th International Conference on PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS”, Sofia-Bulgaria.

  5) Hajieghrari B. and Torabi-Giglou, M. 2007. An In vitro study on biological potentian of some Iranian Trichoderma isolates in control of soil borne plant pathogenic fungi. XVI International Plant Protection Congress, Glasgow, Scotland, UK.

  6) Maralian H., Didar-Taleshmikail R., Torabi-Giglou, M. and B. Hajieghrari. 2008. Sugar beet (Beta vulgaris L.) seeds pre-treatment with water HCL to improve germination. 43rd Croatian and 3rd International symposium on Agriculture.

  7) Torabi-Giglou, M., Masiha S., Madjidi E., Khosroshahli M. and Valizadeh M. 2001. Determination of the best hormonal treatments on in vitro culture of carnation shoot apex. Second congress of Iranian horticultural science. Karaj. Iran.

  8) Torabi-Giglou, M., Masiha S., Madjidi E., Khosroshahli M. and Valizadeh M. 2001. Determination of the best concentration of plant growth regulators in micropropagation of carnation. 6th Iranian congress on Agronomy and plant breeding. Babolsar. Iran.

  9) Torabi-Giglou, M., Masiha S., Madjidi E., Khosroshahli M. and Valizadeh M. 2001.In vitro culture of carnation explants. 2001. 6th Iranian congress on Agronomy and plant breeding. Babolsar. Iran.

  10) Torabi-Giglou, M ., Masiha S., Madjidi E., Khosroshahli M. and Valizadeh M. 2005. Use of vermicompost extracts on in vitro culture of carnation shoot-tip as a basal medium.4th congress of Iranian Horticultural science. Mashhad. Iran.

  11) Torabi-Giglou, M., Keramati-Toroghi M., Didar-Taleshmikail R., Davari M. 2005 . Investigation of ‘mulches and cultivation methods’ effects on growth of tomato. 4th congress of Iranian Horticultural science. Mashhad. Iran.

  12) Davari, M., Babai-Ahari, A. Arzanlou, M., Zare, R., Didar, R., Torabi-Giglou, M., van Diepeningen, A.D., and de Hoog, S.G. 2012. New records of Fusarium species from wild grass inflorescence using morphological and molecular characteristics in Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress. p.440.

  13) Torabi-Giglou, M ., Hajieghrari B. Aazami M.A., Samandari-Giglou T. and Mehri S. 2011. Effects of some PGRs and TCL culture system on indirect somatic embryogenesis of Miniature Rose. International Congress on Applied Biology, Mashhad , Iran.

گزارش های علمی - تخصصی

  1- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1384 .بررسي اثرات خاكپوشهاي پلاستيكي و روشهاي كاشت در پرورش گوجه فرنگي . (مجری اصلی ) .

  2- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. بررسي اثرات تنظيم كننده های رشدی در باززایی درون شیشه ای یزنمونه های گلایل . (مجری اصلی ) .

  3- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي 1389.بررسی اثرات تنظیم کننده های رشدی بر جنین زائی سوماتیکی رز مینیاتوری (مجری اصلی) .

  4- گزارش نهائي طرح پژوهشي سازمان مدیریت و برنامه ریزی . 1386. بررسی باقیمانده سموم و مواد شیمیایی بر روی محصولات سیب زمینی و گوجه فرنگی در استان اردبیل(همکار ).

  5- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1387. تاثیر ورمی کمپوست روی رشد ، عملکرد ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مزرعه گوجه فرنگی(همکار ). .

  6- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي . 1388. مطالعه اثرات محلول پاشی با آهن و روی در خصوصیات کمی و کیفی گندم . (همکار ).

  7- گزارش نهائي طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1388. تاثیر ورمی کمپوست کود گوسفندی روی خصوصیات کمی و کیفی خیار گلخانه ای(همکار ).

برگشت به صفحه کارنامه علمی