اعضا - رسول آذرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای رسول آذرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
مدیریت گلخانه و اتوماسیون (کارشناسی ارشد) تغذیه گیاهی(کارشناسی ارشد) کشت هیدروپونیک (کارشناسی ارشد) فیزیولوژی محصولات گلخانه ای (کارشناسی ارشد) بیوشیمی گیاهی( دکتری ) حاصلخیزی خاک و کودها (کارشناسی) آناتومی و گیاهشناسی (کارشناسی)
:: ::