اعضا - عطا غفاری گیلانده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عطا غفاری گیلانده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
                ارزیابی نقش پارک علم و فناوری خراسان رضوی به‌منظور ارتقاء نوآوری شهری در کلان‌شهر مشهد بر مبنای پویایی سیستم
 
:: ::