اعضا - برومند صلاحی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور برومند صلاحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک bromand416@yahoo.com
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0003-4826-6185
ارجاعات
اچ ایندکس 6
نام کامل پروفسور برومند صلاحی
آخرین رشته تحصیلى آب و هواشناسی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی جغرافیای طبیعي
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 04531505990
دورنگار
نشانی
کدپستی 5619913131
صندوق پستی 179
شهر
کشور
توصیف مختصر
دیپلم فرهنگ و ادب از دبیرستان شهید بهشتی بیستون (استان کرمانشاه) (1366 تا 1370)
کارشناسی جغرافیای طبیعی از دانشگاه تبریز (1370 تا 1374 )
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی(گرایش هیدروژئومورفولوژی) از دانشگاه تهران (1374 تا 1377)
دکترای تخصصی (Ph.D) جغرافیای طبیعی (گرایش آب و هواشناسی) از دانشگاه تبریز (1377 تا 1383)
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : (درجه عالی)
بررسي عملكرد فاكتورهاي هيدروژئومورفيك حوضه آبريز رودخانه مريم نگار و نقش آن در سيلاب ‌خيزي
عنوان رساله دکترای تخصصی : (درجه عالی)
تحليل ويژگي هاي باد در استان اردبيل به منظور كسب انرژي از آن
:: ::