اعضا - آیدین ولی زاده اورنج


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آیدین ولی زاده اورنج | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک valizadeh@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل آیدین ولی زاده اورنج
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه رازي كرمانشاه
اطلاعات شغلی
محل خدمت فیزیولوژی ورزشی
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 5520256
دورنگار
نشانی دانشگاه محقق اردبیلی- مدیریت تربیت بدنی
کدپستی
صندوق پستی
شهر ardbil
کشور Iran
:: ::