اعضا - عباس معمارباشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عباس معمارباشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
بيومكانيك ورزشي:
- آناليز و تحليل حركات ورزشي
- سنجش و اندازه گيري قدرت عضلاني
- شتاب سنجي در فعاليتهاي ورزشي
- الكتروميوگرافي
تغذيه ورزشيو مکملهای نیروزای طبیعی
آسيب شناسي ورزشي
فيزيولوژي قلب و عروق و تنفس
الكترونيك
برنامه نويسي كامپيوتر با زبانهاي دلفي C, Foxpro
برنامه نويسي ميكروكنترلرهاي 8051- AVR- ARM
برنامه نویسی وب، HTML , Java
:: ::