دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور معرفت سیاه کوهیان - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_siahkohianuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.uma.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور معرفت سیاه کوهیان
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت فیزیولوژی ورزشی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر

  نام و نام خانوادگی: معرفت سیاه کوهیان

  مرتبه دانشگاهی: استاد

  رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش

 

سوابق تحصیلی

  سوابق تحصیلی

  رديف

  مدرك تحصيلي

  رشته تحصيلي

  نام دانشگاه

  محل دانشگاه

  تاريخ اخذ

  مدرك تحصيلي

  درجه

  شهر

  كشور

  1

  كارشناسي

  تربيت‌بدني

  تبريز

  تبريز

  ايران

  1371

  B.S

  2

  كارشناسي ارشد

  تربيت‌بدني

  تهران

  تهران

  ايران

  1374

  M.S

  3

  دكتراي تخصصي

  تربيت‌بدني

  تربيت‌مدرس

  تهران

  ايران

  1380

  Ph.D

  پايان‌نامه كارشناسي ارشد : تأثير مصرف ساكاروز 8 درصد در يك فعاليت منتخب با 70 درصد VO2max بر دقت شوت بازيكنان منتخب فوتبال

  رساله دكتري : بررسي تأثير فعاليت هوازي با 70 درصد ضربان قلب بيشينه بر Apo A-1 ، Apo B و سايز LDL در مردان ميانسال

آشنایی با زبان

خوب

مهارت‌های حرفه‌ای

ثبت اختراع مرتبط با فعالیت گروه:

مرجع تایید کننده

نام اختراع

ردیف

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

طراحی وساخت دستگاه آمادگی قلبی -تنفسی در آزمون های پله

1

اداره مالکیت صنعتی

طراحی وساخت دستگاه چند منظوره برآورد کننده آمادگی قلبی-تنفسی

2

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

علایق تحقیقاتی

1- فیزیولوژی ورزش کاربردی

2- علم تمرین

3- آمار و روش تحقیق در تربیت بدنی

4- فوتبال و آمادگی جسمانی 

5- سازگاری های قلبی و عروقی در ورزش

6- سمینار در فیزیولوژی ورزش

دوره‌های تدریس شده

1- آمار و روش­های تحقیق پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

2-  فیزیولوژی پیشرفته قلب، عروق

3- سمینار در فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

4-  فیزیولوژی ورزشی کاربردی

5- علم تمرین

6- فوتبال

7- آمادگی جسمانی

8- استعداد یابی در ورزش

9-طراحی برنامه های ورزشی

کارگاه‌های تدریس شده

  1- آثار جسمانی و روانی فعالیت بدنی ویژه بسیج اساتید

  2- روش های سنجش آمادگی قلبی- تنفسی ویژه اعضای هیات علمی و کارکنان

  3- اصول برنامه ریزی فعالیت بدنی ویژه مربیان استان اردبیل

  4- اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی ویژه مربیان استان اصفهان

  5- نقش ارتفاع بر عملکرد ورزشی ویژه مربیان استان اصفهان 

  6- روش های نوین تعیین استانه بی هوازی

مشارکت در کارگاه‌ها

  1- تغذیه در فوتبال - آبردین اسکاتلند

  2- تحلیل آماری با استفاده از شبکه عصب مصنوعی - دانشگاه محقق اردبیلی

  3- تحلیل آماری پیشرفته ( HLM ) - دانشگاه محقق اردبیلی

  4- منشور اخلاق در پژوهش - دانشگاه محقق اردبیلی

  5- کارگاه تخصصی اساتید در خصوص امور فرهنگی دانشجویان

  6- کارگاه تخصصی فرهنگی "انتخاب سالم و نماینده پاک"

  7- کارگاه تخصصی فرهنگی "نقش تربیتی و تاثیرگذاری استادان"

  8- کارگاه تخصصی فرهنگی "بررسی مشکلات و آسیب های روحی و روانی دانشجویان"

  9- How to plan and design the training for middle distance and ultra-endurance athletes

طرح‌های تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح

كارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئوليت در طرح

1

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني وعلوم ورزشی  (فاز I)( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1378

1379

مجري

2

ارزيابي وضعيت تندرستي و آمادگي جسماني پرسنل ساپكو (ايران خودرو) با هدف شناسايي نقاط ضعف و قدرت و ارايه راهكارهاي عملي و اصلاحي( بین سازمانی)

ايران خودرو

1379

1381

مجري

3

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه گيري چربي زير پوستي

( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1379

1380

مجري

4

تعيين آستانه بي‌هوازي به روش  Dmax( بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1379

1380

مجري

5

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در بخش تربيت بدني و علوم ورزشي از نظر مديران اجرايي (فاز II) (بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1380

1380

مجري

6

مطالعه، طراحی و تدوین آزمون های سنجش آمادگی ورزشکاران نخبه در رشته های مختلف ورزشی

سازمان  تربیت بدنی

1380

1382

مجري

7

ارزيابي آمادگي قلبي – تنفسي و تركيب بدن كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي و ارايه راهكارهاي عملي و اصلاحي

دانشگاه محقق اردبيلي

1381

1381

مجري

8

تحليل روش‌ها و مدل هاي رياضي مختلف در تعيين آستانه بي هوازي

دانشگاه محقق اردبيلي

1382

1383

مجري

9

ارزيابي همبستگي حداكثر اكسيژن مصرفي (Vo2max) با توان و ظرفيت بي‌هوازي بازيكنان منتخب دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي

دانشگاه محقق اردبيلي

1383

1383

مجري

10

ارزيابي عوامل تركيب بدني و حداكثر اكسيژن مصرفي پرسنل كارخانه ذوب آهن اردبيل و ارائه راهكارهاي اصلاحي مناسب( بین سازمانی)

كارخانه ذوب آهن اردبيل

1383

1385

مجري

11

ارزيابي وضعيت عناصر تركيب بدني زنان خانه‌دار شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1384

مجري

12

تدوین نرم افزارهاي آمادگي قلبي – تنفسي و مقایسه هنجارهای داخلی با استانداردهای موجود در سایر کشورها

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

13

هنجار ملي آزمون دويدن سرعتي بي‌هوازي (RAST) براي افراد 15 تا 25 سال ایرانی

( ملی - بین سازمانی)

پژوهكشده‌ تربيت بدني و علوم ورزشي

1384

1386

مجري

14

ارزيابي وضعيت ابعاد  آمادگي قلبي – تنفسي و شاخصدمتابولیک بدن (MET) زنان خانه‌دار شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

15

بررسي تاثير محيط كار بر ظرفيت تنفسي كارگران كارخانه ذوب‌آهن شهر اردبيل

دانشگاه محقق اردبيلي

1384

1385

مجري

16

طراحي و ارائه پروتكل تمريني براي ايجاد HRDP در برآورد آستانه بي‌هوازي

دانشگاه محقق اردبيلي

1386

1386

مجري

17

بررسی ارتباط برخی از شاخص های  آمادگی جسمانی با عوامل ترکيب بدنی دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبيلی

دانشگاه محقق اردبيلي

1387

1387

مجري

18

تاثیر حجم تمرینات وزنه برداری بر عملکرد وزنه برداران نخبه

دانشگاه محقق اردبيلي

1387

1387

مجري

19

تاثیر حجم تمرینات وزنه برداری بر عملکرد وزنه برداران نخبه

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

1391

مجري

20

هنجار ملي آزمون دويدن سرعتي بي‌هوازي (RAST) براي افراد 15 تا 25 سال ايراني

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1390

1391

مجري

21

تهیه وتدوین هنجار آزمون های تخصصی جهانی  وزنه برداران جوان وبزرگسال نخبه

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

1391

مجري

22

طراحی و ساخت دستگاه چند منظوره برآوردکننده آمادگی قلبی – تنفسی در آزمون های پله

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1391

1393

مجري

23

طراحی، ساخت و تدوین دانش فنی دستگاه نوارگردان هوشمند

دانشگاه محقق اردبیلی

1391

1393

مجري

24

ارائه روش اصلاحي جديد در تعیین نقطه شکست ضربان قلب با استفاده ازمدل بيشترين فاصله

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1393

مجري

25

تأثیر تمرینات بی هوازی شدید بر قابلیت های هوازی مردان جوان

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1392

مجري

26

طراحي و ارائه پروتكل تمريني براي ايجاد HRDP در برآورد آستانه بي‌هوازي

دانشگاه محقق اردبیلی

1392

1393

مجري

27

ارزیابی همگرایی بین حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده با استفاده از معادلات ACSM و روش مبنا در مردان جوان فعال

دانشگاه محقق اردبیلی

1393

1394

مجري

28

تاثیر الگوی باردهی در پروتکل­های درمانده­ساز نوارگردان برای ایجاد نقطه شکست ضربان قلب: رویکردی بر اصلاح پروتکل وابسته به­ فرد

دانشگاه محقق اردبیلی

1393

1394

مجري

29

مقایسه نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) برآورد شده در مدل بصری و عملیات مشتق گیری با استفاده از قضیه لاگرانژ

دانشگاه محقق اردبیلی

1394

1394

مجري

30

بررسی و مقایسه همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمون­های درمانده ساز نوارگردان

دانشگاه محقق اردبیلی

1394

1395

مجري

31

بررسی اثرات بی تمرینی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی ناشی از تمرینات مقاومتی حجمی و قدرتی در والیبالیست های جوان

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجري

32

مدلی جدید برای برآورد رکورد دوهای 400، 800، 1500 و 5000 متر  در مردان جوان فعال: رویکردی جدید برسیستم های انرژی فاکس و ماتیوس

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجري

33

طراحی و ساخت آزمون چابکی ویژه بدمینتون و ارزیابی همگرایی آن با آزمون های استاندارد چابکی در مردان جوان فعال

دانشگاه محقق اردبیلی

1395

1395

مجری

دانشجویان تحت راهنمایی

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت گروه:

ردیف

عنوان

كارشناسي‌ارشد

دكتري

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال

1

تأثیر دو شیوه‌ی تمرینی تداومی و تناوبی هوازی بر آپوپتوز عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر

*

مسعود اصغرپور ارشد

1394

2

تأثير تمرين هوازي ويژه و مکمل­ياري كوآنزيمQ10 بر فازهاي ايزوكپنيك بافري و هايپوكپنيك پرتهويه­اي مردان جوان ورزشكار

*

حبیب اله دشتی

1395

3

بررسی همگرایی بین فلات بیشینه اسید لاکتات (MLSS) با نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار

*

صمد اسمعیل زاده

1395

4

اثرات حاد و مزمن فعاليت ورزشي هوازي بر مارکرهاي التهاب عروقي و سيستميک در بيماران عروق کرونري بعد از مداخلات ريوسکولاريزاسيون

*

فاطمه بساطی

5

تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی بر میزان بیان عوامل آنژیوژنز  بافت قلبی موش‌های نر نژاد ویستار

*

حسن فرهادی

6

اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح شاخص های پاتولوژیک و فیزیولوژیک موثر در هیپرتروفی بطنی و ابعاد قلب موش های نر ویستار میانسال

*

بهروز بقایی

7

بررسی و مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی متفاوت به همراه مکمل یاری امگا-3 بر سطوح پلاسمایی مولکول های چسبان، آدیپونکتین و hsCRP در مردان جوان دارای اضافه وزن

*

کیوان احمدی

8

بررسی و مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی به­همراه مکمل یاری ویتامین D بر برخی از شاخص­های سرمی آنژیوژنز در افراد چاق میانسال مبتلا به فشار خون بالا

*

مهدی حکیمی

9

تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی، قدرتی و ترکیبی بر تغییر پذیری ضربان قلب(HRV) و برخی ویژگیهای ساختاری قلب مردان دیابتی نوع 2 شهر تبریز

*

الهه پیر علایی

10

بررسی تغییرات بیان miR-23a و سطوح گونه­های اکسیژن فعال به دنبال دو مدل تمرین ورزشی در عضله دوقلوی موش­های صحرایی پیر

*

محمد کشاورز

11

بررسی تـأثیـر قـد در بـرآورد vo2max  دانشـجویـان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی در آزمون پله کویین

*

آمنه پوررحیم

1384

21

مقایسه 6 معادله برآورد درصد چربی از روش اندازه گیری چربی زیر جلدی با روش مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی در نوجوانان پسر

*

مهدی خورشیدی

1384

31

*

ابوالفضل دیلمی

1384

41

مقایسه میزان تغییرات تستوسترون و کورتیزول در پاسخ به دو برنامه تمرین مقاومتی(قدرتی، حجمی)در پسران جوان غیر ورزشکار

*

محمد گله داری

1385

51

تعيين و مقايسه برخي از ويژگي‌هاي آنتروپومتريك و فيزيولوژيك ورزشكاران نخبه دوچرخه‌سوار و كاراته‌كا

*

میرحجت موسوی نژاد

1385

61

بررسی ویژگی های آنترو پومتریکی و فیزیولوژیکی بازیکنان فوتبال(جوانان اصفهان)، در پست های مختلف بازی

*

محمد تقی بیگی

1385

71

بررسي اثرفعاليت بدني با دو شدت مختلف بر شاخصهاي استرس اكسيداتيو، آسيب عضلاني  و  التهاب در مردان غيرفعال

*

فرناز سیفی

1386

81

بررسي تاثير مصرف كربوهيدرات برپاسخهاي التهابي، بدنبال تمرين مقاومتي معين در مردان غير فعال دانشگاه محقق اردبيلي

*

رقيه افرونده

1386

91

بررسي تاثير مصرف مالتو دکسترين 5 درصد در طول يک فعاليت هوازي با 70 درصد ضربان قلب بيشينه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار مقطع دبيرستان شهرستان پارس آباد

*

حبيب اله دشتي

1386

20

مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی هوازی بر میزان فعالیت آنزیم G6PD درافراد فعال وغیرفعال

*

امین اله دشتیان

1386

21

مقایسه پروتئین سی واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP) و سلول های سفید خون (WBC) بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران

*

صمد اسمعیل زاده

1386

22

بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی red bull  و mega basic  برسطح لاکتات خون  و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو

*

میثم هدایت نژاد

1386

23

بررسی تأثير يك دوره فعاليت هوازي ويژه را بر ميزان هورمون لپتين مردان ورزشكار

*

حمید ایراندوست

1386

24

ارزیابی اعتبار مدل نیلز در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در دانشجویان ورزشکار

*

حسنعلی کلانتری

1386

25

حاضر،بررسی تاثیر مصرف سلکوکسیب بر شاخص های التهاب و استرس اکسیداتیو بعد از فعالیت هوازی شدید در مردان

*

فائقه خوش خواهش

1386

26

بررسی تاثیر 8 هفته تمرين قدرتی ،استقامتی و همزمان بر  قابلیت های زيست- حرکتی دانشجويان پسر

*

حمید آزمون

1387

27

بررسی تأثیر مصرف محلول ساکاروز 5 درصد بر قابلیت های بی هوازی و میزان گلوکز خون فوتبالیست های تیم منتخب دانشگاه محقق اردبیلی

*

خلیل بهلولی

1387

28

مقايسه ي سه پروتکل بر روي نوار گردان در تعيين نقطه ي شکست ضربان قلب(HRDP) در بين دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبیلی

*

مریم داسگر

1387

29

مقایسه وضعیت اندومورفی،  مزومورفی، اکتومورفی در بین ورزشکاران زن و مرد استان مرکزی در 12 رشته ورزشی

*

رحمان فراهانی

1387

30

بررسی ارتباط بین پتاسيم  سرم خونی و نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) در دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه محقق  اردبیلی

*

ندا كياني ماوي

1387

31

بررسی تاثیر فعالیت هوازی در زمان های مختلف روز بر سطوح لپتين و انسولين سرم در مردان سالم

*

کبری عابدینی

1388

32

طراحی و ساخت مترونوم ورزشی ویژه آزمون های میدانی پله در برآورد آمادگی قلبی- تنفسی

*

بهزاد مرتضی زاده

1389

33

ارزيابي همگرايي آزمون بالک آزمايشگاهي و ميداني در برآورد آمادگي قلبي-تنفسي زنان و مردان فعال و غير فعال

*

الهه پیرعلایی

1389

34

بررسی تاثیر فعالیت حاد ورزشی بر غاظت آدیپونکتین و لپتین سرم خونی مردان دارای اضافه وزن بدون فعالیت

*

شیرین جمشیدی

1389

35

*

فرهاد عابدینی

1389

36

بررسی تاثیر بی تمرینی بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی وزنه برداران نخبه استان اردبیل

*

فرهاد عظیمی

1390

37

ارزيابي تأثیر بی تمرینی بر شاخص های فیزیولوژیکی وعملکردي كشتي گيران پسر نوجوان استان اردبیل

*

سولماز سالاری

1390

38

ارزیابی پایایی پروتکل­های بیشینه نوارگردان در تعیین نقطه­ی شکست ضربان قلب

( HRDP )  دختران جوان غیر فعال

*

شبنم عزیزان

1390

39

بررسي تأثير بي­تمريني بر شاخص هاي فيزيولوژيکي وعملکردي وزنه برداران نخبه استان اردبيل

*

داور خدادادی

1390

40

مقایسه تاثیر دو نوع فرکانس تمرینی هم حجم بر شاخص های

فیزیولويژیکی و عملکردی رزمی کاران مرد تای بوکسینگ

*

نگار سالاری

1390

41

مقایسه تغییرات عوامل انعقادی خون هنگام فعالیتهای ورزشی در صبح و عصر

*

سودابه نوروزی

1391

42

ارزیابی و مقایسه مدت زمان دویدن در آستانه بی‌هوازی تا رسیدن به واماندگی در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار

*

سودابه مرتضی وند

1391

43

بررسي تاثير نوشابه ورزشي زمزم ايزوتونيک برقابليت هاي زيست- حرکتي دانشجويان پسر تربيت بدني دانشگاه محقق اردبيلي

*

نگار اشرفی

1391

44

بررسی تاثیر 6 هفته تمرین ویژه رزمی بر قابلیت های زیست – حرکتی مردان جوان ورزشکار رشته کیک بوکسینگ

*

محسن نمک شناس

1392

45

بررسی تاثیر یک برنامه تمرین هوازی ویژه بر عوامل ترکیب بدن و تصویر بدنی دختران دانشجوی غیرورزشکار

*

سمانه پوررحیمی

1392

46

مقایسه زمان واماندگی و پارامترهای بیومکانیکی در پروتکل های درمانده ساز با شدت های مختلف در پسران جوان فعال

*

بهزاد تیموری

1392

47

بررسی ارتباط بین حجم و شدت پروتکل های درمانده ساز نوارگردان و برازش معادله ریاضی مربوطه در مردان جوان فعال

*

عادل رواجی

1392

48

بررسی همبستگی بین توان هوازی و توانایی تکرارهای سرعتی و قدرتی در فوتبالیست های زن لیگ برتر استان اردبیل

*

رویا دلیر

1392

49

بررسی تاثیر مصرف مکمل آهن بر آمادگی قلبی-تنفسی زنان فوتبالیست لیگ برتر استان اردبیل

*

رقیه عباسی

1393

50

بررسی تأثیر تمرین، بی تمرینی وتمرین مجدد بر برخی متغیرخونی،عملکردی پسران نوجوان فوتبالیست شهرستان پارسیان

*

مسعود صالحی

1393

51

بررسی تأثیر مصرف پودر جینسینگ بر متغیرهای قلبی- تنفسی و عملکردی ورزشی دانشجویان دختر فعال دانشگاه محقق اردبیلی -

*

منیژه علیپور

1393

52

بررسی تأثیرهشت هفته تمرین ورزشی در محدوده LTP1 و LTP2 بر متغیر های قلبی تنفسی دانشجویان پسر غیرفعال

*

مهدی اسبرزاده

1393

53

بررسی تأثیر تخلیه و بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب ( HRDP ) دختران جوان غیر فعال

*

زهره آهنگری

1393

54

ارزیابی تاثیر تمرین، بی‏تمرینی و تمرین مجدد بر نیمرخ اکوکاردیوگرافی و عملکرد وزنه‏برداران نخبه شهر اردبیل

*

سجاد انوشیروانی

1393

55

بررسی و مقایسه ی تأثیر دو نوع فعالیت ویژه ی 8 هفته ای برچگالی مواد معدنی استخوان ران  دانش آموزان دختر غیر فعال شهرستان نمین

*

گیسو ولی زاده

1393

56

بررسی تاثیر مصرف  عصاره گیاهی خرفه بر میزان تولید و دفع اسید لاکتیک ناشی از فعالیت- های درمانده ساز  بر دانشجویان پسرجوان دانشگاه محقق اردبیلی

*

میثم علیپور

1393

57

تعیین تأثیر مکمل­سازی حاد سیر بر شاخص­های قلبی – تنفسی مردان ورزشکار با مزاج گرم در یک پروتکل درمانده­ساز

*

مهدی عالی زاده

1393

58

بررسی تأثیر سه روش تمرین پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی و توان بی هوازی  هندبالیستهای 18-19 ساله شهرستان زرند

*

محمدعلی علیزاده

1393

59

تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا-3 برظرفیت آنتی اکسیدانی کل (TAC) مردان جوان غیر فعال متعاقب چهار هفته فعالیت استقامتی ویژه

*

مهدی غلامی

1393

60

ارزیابی تأثیر مصرف مکمل سیر بر برخی از متغیرهای قلبی و ریوی دانشجویان گرم مزاج غیرورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی متعاقب یک فعالیت بیشینه

*

آیلار ایمانی

1393

61

بررسی تاثير مکمل سازی کوتاه مدت انار بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی با شدت های مختلف Vo2 max در مردان داراي اضافه وزن غیر ورزشکار

*

سهیلا رحیمی

1393

62

تعیین اثر مصرف عصاره هسته انگور برکوفتگی ﺗﺄﺧﻴﺮي ناشی از فعالیت اکسنتریک در دانشجویان دختر غیر فعال

*

ژیلا رئیس ساداتی

1393

63

تعیین مدت زمان دویدن در آستانه بی هوازی تا بازماندگی میان پسران فعال و غیر فعال

*

رضا سبزواری

1393

64

تاثیر مکمل یاری تریبولوس تریسترس بر سطوح تستسترون و کورتیزول پلاسمایی وزنه برداران نخبه شهر اردبیل

*

سعید علی حسینی

1394

65

تاثیر تمرین و تمرین مجدد برونگرا بر برخی از شاخص­های کوفتگی عضلانی تاخیری در مردان جوان غیر فعال

علی فروتن

1394

66

تأثیر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت سیلی‌مارین بر برخی از شاخص‌های زیست شیمیایی مردان فعال متعاقب يک جلسه فعالیت هوازی

*

بهروز حیدری

1394

67

ارزیابی تأثیر پروتکل‌های تمرینی بر تغییرات آستانه هوازی و بی‌هوازی دختران جوان غیرفعال

*

آیدا اصغر نژاد

1394

68

بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی به روش هرمی مسطح برمتغیر های هماتولوژیکی مردان جوان غیر فعال

*

فریبا حسن زاده

1394

69

تاثیر یک جلسه تمرین حاد هوازی بر بیومارکرهای انقباضي میوکارد در زنان میانسال غیر‌ورزشکار مبتلا به فشار خون

*

زهرا جهانشاهی

1394

70

بررسی تاثیر 2 درصد دهیدراسیون بر نقطه شکست ضربان قلب کشتی گیران جوان شهر اردبیل

*

ملاحت کشفی مقدم

1394

71

اثر یک وهله تمرین هوازی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر سلول های بنیادی خونسازCD34+    و ارتباط آن با نیمرخ لیپیدی در مردان میانسال

*

الهه ممشلی

1395

72

تأثیر بی تمرینی کوتاه مدت بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکردی ژیمناست کاران دختر نونهال شهر اردبیل

*

شهناز نعمتی

1394

73

بررسی تاثیر یک جلسه تمرین استقامتی ویژه بر آنزیم های کبدی ( AST-ALT -ALP) مردان جوان غیر ورزشکار

*

محمود خدادوست

1394

74

ارزیابی همگرایی حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2 max) برآورد شده با پروتکل هوازی و بی هوازی در مردان فعال

*

امید یوسفی

1394

75

ررسی تاثیر مدت زمان پروتکل تمرینی وامانده ساز بر آستانه بی هوازی برآورد شده در مردان جوان فعال

*

افشین پورصفر

1395

76

بررسی تاثیر مکمل یاری حاد ال- آرژنین بر سطوح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی مردان جوان فعال شهر اردبیل

*

جلال وطن دوست

1395

77

بررسی تأثیر پاسخ حادتمرين مقاومتي ويژه بربرخي عوامل كوفتگي عضلاني تاخيري DOMS  مردان جوان غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلي

*

جابرخاكپور

1395

کتاب‌های منتشر شده

ردیف

عنوان كتاب

انتشارات

سال چاپ

1

آزمون‌هاي كاربردي در آمادگي جسماني

انتشارات دنياي حركت

1382

2

آزمون‌هاي كاربردي آمادگي قلبي – تنفسي (جلد اول)

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

1383

3

 آزمون های کاربردی آمادگی قلبی- تنفسی (جلد دوم)

دانشگاه محقق اردبیلی

1390

4

فيزيولوژي وزنه‌برداري

كميته ملي المپيك

1385

5

اصول و آزمون های سنجش عناصر آمادگی جسمانی

ثنای سرخ

1388

6

اصول و روش سنجش ترکیب بدن

نگین سبلان

1392

7

اصول تمرینات وزنه برداری (جلد اول)

مهرغزال اردبیل

1389

8

اصول تمرینات وزنه برداری (جلد دوم)

چاپخانه نگین

1391

9

فیزیولوژی ورزش کاربردی

پژوهشگاه تربیت بدنی

1394

10

علم تمرین در دوچرخه سواری

نگین سبلان

1391

11

فوتبال از علم تا عمل

مهرغزال اردبیل

1395

12

اصول و روش های استعداديابی در ورزش (جلد اول)

نگین سبلان

1395

13

اصول و روش های استعدادیابی در ورزش(جلد اول)

مهرغزال

1395

14

اصول آموزش فوتبال (2)

          دانشگاه پیام نور 

1391

15

آمادگي جسماني و روش‌هاي ارزشيابي آن

موسسهآموزش وپرورش

1383

16

بيش تمرين در ورزش (کتاب سال)

پژوهكشده تربيت‌بدني

1384

17

زمان بندی تمرین

دنیای حرکت

1385

18

اصول تغذیه ورزشی

دانشگاه محقق اردبیلی

1387

19

اصول برنامه نویسی تمرینات ورزشی

مهر غزال

1389

20

روش های تمرین ورزشی

مهر غزال

1390

21

زمان بندی طراحی تمرین قدرتی در ورزش

فردانش پژوهان

1382

مقالات چاپ شده


 

رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

1

بررسي اثر مصرف محلول ساكارز 8 درصد بر اجراي شوت در فوتبال

فصلنامه المپيك

1و2

1377

2

بررسي تأثير تمرينات هوازي بر آپوليپوپروتئين‌هاي پلاسماي مردان بزرگسال

‌‌علوم پزشكي  مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

1

1380

3

تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدئید پس از فعالیت ورزشی وامانده‌ساز

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1391

4

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه‌گيري چربي زير پوستي

پژوهش در علوم‌ورزشي

3

1381

5

مقايسه اثر شدت تمرينات هوازي بر عامل‌هاي خطرزاي قلبي‌–عروقي در مردان ميانسال

المپيك

1و2

1382

6

تحليل و مقايسه روش‌هاي مختلف تعيين آستانه بي‌هوازي

حرکت

20

1383

7

ارزيابي آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدن اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه محقق اردبيلي

علم و فناوری

3و4

1383

8

تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در تربيت‌بدني و علوم ورزشي از ديدگاه مديران

پژوهش در علوم‌ورزشي

6

1384

9

بررسي ارتباط آمادگي قلبي – تنفسي و عناصر تركيب بدني زنان خانه‌دار

علم و فناوری

3و4

1384

10

تعيين آستانه بي‌هوازي به روش Dmax

پژوهش در علوم‌ورزشي

10

1385

11

هنجار ملی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی (rast) برای افراد 15 تا 25 سال ایرانی

پژوهش در علوم ورزشي

16

1386

12

مقایسه وضعیت پراکندگی گونه پیکری ورزشکاران زن و مرد استان مرکزی در 12 رشته ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

27

1389

13

بررسی همگرایی بین نقطه شکست ضربان قلب(HRDP ) و نقطه شکست پتاسیم سرم(KTP) در  دانشجویان پسر فعال

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1

1389

14

ارزیابی همگرایی آزمون های آزمایشگاهی بالک-ویر و آزمون 5 دقیقه ایی بالک در برآورد آمادگی قلبی-تنفسی زنان و مردان 60-30 ساله غیرفعال

جهش

7

1389

15

بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید

فیزیولوژی و متابولیسم ورزشی

1

1390

16

مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال

پژوهش در علوم ورزشی

28

1389

17

تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن

ورزش و علوم زیست حرکتی

2

1390

18

مقایسه پاسخ های حاد  شاخص هاي دستگاه انعقادی خون به يک وهله فعاليت ورزشی هوازی زيربيشينه در افراد ورزشکار و غيرورزشکار

فیزیولوژی ورزش

16

1391

19

تاثير مصرف مکمل مالتودکسترین در طول فعاليت هوازي بر مقدار گلوکز خون و شاخص های بی هوازی پسران ورزشکار

علوم زیستی ورزشی

14

1391

20

تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز  بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال

ورزش و علوم زیست حرکتی

7

1391

21

ارزیابی همگرایی پروتكل­ های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعیین  نقطه­ ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیرفعال

فیزیولوژی ورزش

17

1392

22

تأثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخ های فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر

فیزیولوژی ورزش

17

1392

23

تأثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بی هوازی پسران ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

18

1392

24

تدوین هنجار های ترکیب بدنی و آمادگی جسماني وزنه برداران جوان و بزرگسال نخبه

فیزیولوژی ورزش

19

1392

25

تأثیر هشت هفته تمرین ایزوکالریک با شدّت LTP1و LTP2 بر متغیرهای قلبی-ریوی مردان جوان غیر ورزشکار

فیزیولوژی ورزش کاربردی

23

1395

26

تاثیر مصرف مکمل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

11

1393

27

فشار اکسایشی، فعالیت ورزشی و سازگاری ها: مطالعه مروری

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

11

1393

28

ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل سیر بر متغیرهای قلبی - ریوی مردان غیرورزشکار گرم مزاج

قیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

1

1393

29

بررسي پاسخ هاي هورموني كوتاه مدت تستوسترون و كورتيزول به تمرين مقاومتي حجمي و قدرتي در پسران جوان غير ورزشكار

ورزش و علوم زیست حرکتی

12

1393

30

تأثیر مصرف کوتاه مدت سیر بر فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه اي در مردان ورزشکار

فیزیولوژی ورزش

24

1393

31

ارتباط ناهنجاری های پایین تنه با توان عضلانی در دانش آموزان دختر 10 و 11 ساله شهرستان اردبیل

آموزش تربیت بدنی

11

1393

32

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

المپیک

12

1393

33

تاثیر مصرف نوشابه ورزشی زمزم ایزوتونیک بر ظرفیت بی هوازی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی

جهش

2

1394

34

اثر تغیرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشارخون بالا به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

1

1395

35

تأثیر یک هفته مکمل سازی سیر بر شاخصهای قلبی تنفسی مردان ورزشکارگرم مزاج

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3

1394

36

بررسی تاثیر بی تمرینی وتمرین مجدد برمتغیرهای ساختاری بطن چپ وزنه برداران نخبه

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

4

1394

37

تاثیر نوشابه ورزشی ایزوتونیک بر استقامت قلبی - تنفسی دانشجویان پسر

جهش

4

1394

38

تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت عصاره ی هیدروالکلی گیاه خار مریم (سیلی مارین) بر تغییرات سطوح آنزیم های کبدی ناشی از یک وهله فعالیت هوازی در مردان فعال

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل

3

1394

39

ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه اي بر برخی از ویژگی هاي پیکرسنجی و عملکردي ورزشکاران بدن ساز

نشریه مطالعات کاربردي علوم زیستی در ورزش

7

1395

40

تاثیر تمرین هوازی و هیپوکسی متناوب بر بیان پروتئین های درگیر در آنژیوژنز بلفت قلبی موش های صحرایی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

1395

41

سنجش اعتبار معادلات راه­ رفتن و دویدن ACSM در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی

فیزیولوژی ورزش

30

1395

42

تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

فیزیولوژی ورزش

29

1395

43

تاثیر شدت های متوسط فعالیت هوازی حاد یک جلسه ایی بر تعداد سلول های بنیادی خونسازCD34+    در گردش در مردان میانسال

فیزیولوژی ورزش کاربردي

1395

44

اثر مصرف مکمل ال- کارنيتين طي شش هفته بر درصد چربي و نيمرخ ليپوپروتئين پسران غيرورزشکار

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

4

1394

45

بررسي تاثير بي تمريني بر عملكرد و تركيب بدن وزنه برداران نخبه تيم ملي

حرکت

4

1380

46

  همگرايي بين نقطه شکست ضربان قلب (KTP) و نقطه شکست پتاسيم سرم (HRDP) در مردان جوان ورزشکار طي پروتکل ورزشي هافمن

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1

1389

47

تاثير محيط کار بر ظرفيت تنفسي کارگران کارخانه ذوب آهن

فصلنامه تربیت بدنی و علوم وزشی

2

1387

48

اثر تمرينات هوازي بر سايز LDL و آپوپروتئين هاي پلاسمايي در مردان ميانسال

حرکت

14

1381

49

Effects of body composition measures on dimension of Vo2max

International Journal of Fitness

1

2006

50

Impact of age in the cardio respiratory fitness in housewives

International Journal of Fitness

2

2006

51

A new mathematical model for determination of heart rate deflection point

International Journal of Fitness

3

2007

52

Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities

Influence of aerobic exercise in untrained men

J SPORTS MED PHYS FITNESS

48

2008

53

Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players

Medicina Dello Sport

17

2008

54

Effect of Carbohydrate Ingestion on Sprint Performance Following Continuous Exercise

Journal of Applied Sciences

8

2008

55

The Effects of Exercise Intensity on the Low Density Lipoprotein Profile: Quantitative vs. Qualitative Changes

Journal of Biological Sciences

8

2008

56

Comparison of Three Prediction Equation of Body Fat Percentage via Skinfold Thickness Method with Segmental Multi-Frequency

Research Journal of Biological Sciences

6

2008

57

Is The Cardiorespiratory Fitness Affected by Height of Young Girls?

P Journal of Appl Sci

11

2008

58

IMPACT OF HEIGHT ON THE PREDICTION OF MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION IN SEDENTARY YOUNG GIRLS

Journal of Applied Sciences

12

2009

59

Correlation of vertical jump performance with flexibility in young soccer players

Sport Medicine

62

2009

60

Correlations of Anthropometric and Body Composition Variables with the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

25

2010

61

Cardio-respiratory fitness in Steel Plant Workers: A survey of physical Activity Effects

International Journal of Fitness

6

2010

62

The Effects of Training Volume on the Performance of Young Elite Weightlifters

Journal of Human Kinetics

26

2010

63

The effect of post –exercise carbohydrate ingestion on inflammatory response to short time, high-forced eccentric exercise

J Sports Med Phys Fitness

50

2010

64

Relationship between fundamental movement skills and body mass index in 7-to-8 year-old children

WASJ

15

2011

65

Physical fitness, anthropometric and sedentary behavior characteristics of 7-to-11 year–old boys in different physical fitness level

WASJ

15

2011

66

Comparison of serum c-reactive protein in young soccer players and non-athletes

Biol Sport

28

2011

67

Influence of a low-dose cox-2 inhibitor drug on exercise-induced inflammation. Muscle damage and lipid peroxidation

Biol Sport

29

2012

68

The effect of air pollution on Cardio-respiratory fitness of steel plant Co. workers

Middle-East J Sci Res

11

2012

69

THE EFFECT OF SHORT TERM DETRAINING ON BODY COMPOSITION AND ANTHROPOMETRIC VARIABLES IN YOUNG ELITE WEIGHTLIFTERS

Gym

13

2012

70

A new approach for the determination of anaerobic threshold: methodological survey on the modified Dmax method

J Human Sport & Exec

7

2012

71

Diurnal variation of hameostatic response to exercise in young sedentary males

Biol Sport

29

2012

72

Narita target heart rate equation underestimates the measured anaerobic threshold in healthy young boys

AJSM

4

2013

73

ADVANCED METHODOLOGICAL APPROACH IN DETERMINATION OF THE HEART RATE DEFLECTION POINT: S.DMAX VS L.DMAX METHODS

J Sports Med Phys Fitness

53

2013

74

Effects of high-intensity interval training on aerobic and anaerobic indices: Comparison of physically active and inactive men

Sci & Sports

28

2013

75

Survey on the  effect of  combined training on biomotor abilities of active males

Int J Sport Studies

3

2013

76

Effect of short- term garlic supplementation on DNA damage after exhaustive exercise in non-athlete men

Eur J Exp Biol

3

2013

77

Talent identification of elite Iranian male artistic and trampoline Gymnasts

Middle-East J Sci Res

16

2013

78

The assessment of agreement cardiorespiratory fitness relative estimated by two laboratory method in 30-50 years old men

Eur J Exp Biolog

11

2013

79

The Effect of Progressive Aerobic Exercise On G6PD Activity Among Active and Sedentary Men

International Journal of Kinesiology and Sports Science

4

2014

80

A New Fitness Dependent Maximal Protocol for Determination of Heart Rate Deflection Point

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

6

2015

81

The effect of concurrent training order on hormonal responses and body composition in obese men

Science and Sport

5

2015

82

Comparison of running time in anaerobic threshold to exhaustion stage in active and inactive boys

Int Res J Appl Basic Sci

9

2015

83

Lean Body Mass as a Predictor of Performance of the Iranian Young Elite Weightlifters

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

38

2016

84


تاثير 8 هفته تمرين استقامتي و مكمل ياري پروتئين وي Whey)) بر سطوح سرمي لپتين، نسبت تستوسترون به كورتيزول، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني دانشجويان پسر چاق
 

فصلنامه طب مكمل

3

1395

85

اطلاع رسانی: شعار المپیک: ضرورت رویکردی نو

رشد آموزش تربیت بدنی

22

1386

86

Narita Target Heart Rate Equation Underestimates the Predicted AdequateExerciseLevel in Sedentary Young Boys

AJSM

2013

87

Impact of height on the prediction of maximum oxygen consumption in active young men

ANSI

2009

88

Influence of aerobic exercise at high and moderate intensities on lipid peroxidation in untrained men

NCBI

2008

89

تاثیر کنترل گلایسمیک و مدت ابتلا به بیماری دیابت بر تغییر پذیری ضربان قلب(HRV) در مردان دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیط

پزشكي اروميه

1396

90

مقايسه نيمرخ اكوكارديوگرافيكي بطن چپ وزنه برداران نخبه ايران با غير ورزشكاران

پزشكي اروميه

1393

91

 اثرات فشار اکسایشی وسازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

1394

92

 اثر حفاظتی عصاره پلی فنولی خار مریم برآسیب عضلاني ناشی از یک جلسه فعالیت  هوازی در مردان فعال 

ورزش وعلوم زیست حرکتی 

1394

93

 اثر 8هفته تمرین هوازی بر شاخص های التهابی و پیشگوی اترو اسکلروزونیمرخ لیپیدی در زنان سالمند چاق 

علوم پزشکی ایلام 

1394

94

مقایسه اثرات 12هفته تمرینات مقاومتی واستقامتی بر ANP،اندوتلین-1 وآپلین و فشارخون در مردان میانسال با فشار خون بالا

مجله پزشکی ارومیه

1394

95

تاثیر تمرین هوازی و هایپوکسی بر میزان بیان عوامل آنژیوژنزبافت قلبی موشهای نر نژاد ویستار

علوم زیست حرکتی 

1395

96

همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمونهای درمانده ساز نوارگردان

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

1395

97

بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی مصرف کوتاه مدت خوراکی داروی ایندومتاسین در بهبود علایم بیوشیمیایی، ظاهری و عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

1395

98

Effects of Aerobic Exercise training and Intermittent Hypoxia on Expression of Angiogenic Factors in Cardiac Tissue of Male Wistar Rats

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

1395

99

مدل جدید سنتیجا در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) فاقد همگرایی با فلات بیشینه لاکتات (MLSS) است

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1395

100

مقایسۀ دو و چهار هفته مکمل یاري كوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان

فيزيولوژي ورزشي

1396

101

رویکردی جدید برسیستم انرژی فاکس و ماتیوس: برآورد رکورد دوهای200، 400، 800، 1500 و 5000 متر بر اساس رکورد دوی 100 و 10000 متر در مردان جوان فعال

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1396

102

Multifunction device for estimating cardiorespiratory fitness in the Step Tests

Journal of Advanced Sport Technology

1396

103

Designing Smart Treadmill for athletic endurance training

Journal of Advanced Sport Technology

1396

104

Effect of Exercise Training and Middle-age on Pathological and Physiological Cardiac Hypertrophy

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences

1396

105

Study the Effects of 4 weeks of Special Aerobic Training on CBS and SAM Levels in Hippocampus of Rats with Alzheimer’s Disease by Aβ1-42 Injection

Arak Medical University Journal

1396

106

بررسی تاثیر جهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفیدهیدروژن در هیوکمپ رت های نر نژاد ویستار

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1396

107

تأثیر دوازده هفته تمرین هوازي بر برخی از شاخص هاي آپوپتوز عضله ي اسکلتی موش هاي صحرایی نر

مجله علوم پزشکی تبریز

1396

108

مقایسه تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد و هوازی با شدت متوسط بر سطوح پروتئین واکنشگرC و نیمرخ چربی در مردان جوان دارای اضافه وزن

مجله علوم پزشکی تبریز

1396

109

بررسی همبستگی بین کیفیت خواب با شاخص های تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

1396

110

تاثير 3 ماه تمرين هوازي منظم بر بعضي عوامل مسير ميتوكندريايي آپوپتوزيس در بافت قلبي مو شهاي نر ويستار

نشريه مطالعات كاربردي علو م زيستي در ورزش

1399

111

Weight Gain and Oxidative Stress in Midlife Lead to Pathological Concentric Cardiac Hypertrophy in Sedentary Rats

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

1396

112

اثر ورزش بر هیپرتروفی قلبی ناشی ازافزايش سن،نقش فشار اکسايشي و برخی از پروتئین کیناز های فعال شده با میتوژن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

1397

113

بررسی همگرایی آزمون دویدن درمانده ساز کوتاه شده (Tshort) با فلات بیشینه اسید لاکتیک (MLSS) در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP)

مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی

1396

114

مقایسه تاثیر دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بی تمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع 2

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

1396

115

بررسی تأثیر چهار هفته تمرین هوازي ویژه بر سطوح SAM و CBS در هیپوکمپ رتهاي مبتلا به بیماري آلزایمر با تزریق Aβ1-42

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

1396

116

تاثير تمرينات ورزشي پيلاتس بر سطوح سرمي آديپونكتين و لپتين در زنان غير فعال داراي اضافه وزن

مجله علوم پزشكي جيرفت

1396

117

تأثير سه ماه تمرين هوازي تناوبي بر بيان برخي از ژنهاي مسير ميتوكندريايي آپوپتوزعضله ي اسكلتي موشهاي صحرايي

پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

1396

118

تغييرات پلاسمايي كمرين و پنتراكسين -3 متعاقب 8 هفته تمرين استقامتي در مردان مبتلا به كبد چرب غيرالكلي

مجله علوم پزشكي اردبيل

1396

119

تاثير تمرين استقامتي بر مقادير آلانين آمينوترانسفراز،آسپارتات آمينوترانسفراز و رزيستين سرم در مردان مبتلا به كبد چرب غيرالكلي

فصلنامه طب توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي

1396

120

تاثير مصرف آلفا ليپوئيك اسيد(ALA)بر شاخص هاي منتخب كوفتگي تاخيري پس از يك جلسه فعاليت برونگراي شديد در مردان سالم جوان

پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

1397

121

بررسي و مقايسه ي بيشينه اسيد لاكتيك پروتكل هاي درمانده ساز در مردان جوان فعال دانشگاه محقق اردبيلي

مجله علوم پزشكي زانكو دانشگاه علوم پزشكي كردستان

1397

122

بررسي تأثير مصرف ويتامين E همراه با انجام تمرينات هوازي بر كبد چرب غير الكلي

مجله علوم پزشكي زانكو دانشگاه علوم پزشكي كردستان

1397

123

A New Mathematical Method for the Estimation of Aerobic Threshold in Sports Physiology

Journal of Advanced Sport Technology

1397

124

Effect of Pilates Exercise Training on Serum Osteocalcin and Parathormone levels in inactive and overweight women

Hormozgan Medical Journal

1397

125

بررسي تأثير هشت هفته فعاليت ورزشي هوازي بر سطوح پنتراكسين 3 وپروتئين واکنشگر C در بيماران كرونري ديابتي و غير ديابتي متعاقب مداخلات ريوسكولاريزاسيون

فيزيولوژي ورزشي

1397

126

Effect of circular and progressive pyramidal resistance training withomega-3-6-9 supplementation on serum levels of adiponectin and highsensitivityC-reactive protein in overweight young men

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

1397

127

اثر ورزش هاي مقاومتی دایره اي و هرمی به همراه مکمل امگا 3-6-9 بر سطوح سرمی آدیپونکتین و پروتئین واکنش پذیر سی با حساسیت بالا در مردان جوان داراي اضافه وزن

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

1397

128

آيا مصرف كافئين بر ميزان فشار خون شناگران تاثير دارد؟

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1397

129

Investigation and Comparison of the Effects of Eight Weeks of Resistance and Endurance Training with Vitamin D3 Supplementation on Blood Pressure, Resting Heart Rate, and Body Composition in Obese Hypertensive Middle-Aged Men

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences:

1397

130

مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش maxDS. با آستانه تهویه ای در مردان غیرفعال

فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی

1397

131

تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اینترلوکین-6، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز تومور آلفا در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1397

132

ارتفاع شبیه سازي شده بیشتر از تمرین هوازي، مسیر سازشی مرتبط با PGC-1α را به طرف آنژیوژنز در بافت قلبی موشهاي نر نژاد ویستار پیش میبرد

مجله پزشکي اروميه

1397

133

بهینه سازی پروتكل تمريني درمانده ساز نوارگردان براي وقوع نقطه شکست ضربان قلب در مردان جوان فعال

مجله پزشکی ارومیه

1397

134

سازگاری مقادیر سرمی آیریزین ، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین به یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی سرگل زعفران  و نیز ماندگاری پس از آن در زنان دیابتی چاق نوع 2

دانشور پزشكي

1397

135

تاثير تمرينات هوازی باشدت متوسط برتغيير پذيري ضربان قلب (HRV)در بیماران دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز

1398

136

اثرات استفاده طولاني مدت از كفش كنترل حركتي روي طيف فركانس نيروهاي عكس العمل زمين طي دويدن در دونده هاي پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1398

137

بررسي تاثير اختلالات خواب بر شاخص هاي قلبي عروقي و عملكرد ورزشي در بيماران ديابتي

نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز

1398

138

اثر استفاده طولاني از كفش motion control بر مولفه‌هاي نيروهاي عكس‌العمل زمين طي دويدن در دونده‌هاي با پرونيشن بيش از حد پا

نشريه پژوهش توانبخشي در پرستاري

1398

139

تاثير 8 هفته تمرين هوازي توام با ارتفاع متناوب شبيه‌سازي شده بر ماركر آسيب ليپيدي و ظرفيت آنتي‌اكسيدان تام در موش‌هاي صحرايي

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1398

140

Ground reaction forces and muscle activity while walking on sand versus stable ground in individuals with pronated feet compared with healthy controls

PLOS ONE

1398

141

بررسي تاثير كنزيوتيپ عضله جهارسر ران بر توان و آستانه بي هوازي دانشجويان پسر فعال

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

1398

142

The Effect of Short-Term Training on the Cardiac Structure of Iranian Young Elite Weightlifters

International Journal of Applied Exercise Physiology

1398

143

تأثير دويدن روي تردميل و رژيم غذايي كم كالري بر مقادير ويسفاتين و hs-CRP در افراد مبتلا به بيماري كبد چرب غيرالكلي

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

1398

144

The Effects of High Intensity Interval Training on Mir-23a Expression and Related Factors Involved in Muscular Atrophy of Aged Rats

International Journal of Applied Exercise Physiology

1398

145

آيا تمرينات هوازي و مصرف منيزيم شدت سردرد بيماران ميگرني را بهبود ميبخشد؟

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1398

146

اثربخشي شيوه هاي متفاوت اجراي تمرينات ورزشی مقاومتي به همراه مکمل ياري امگا3-6-9 بر مولکول هاي چسبان مردان جوان داراي اضافه وزن

مجله تحقیق و تندرستی

2018

147

MUSCLE FLEXIBILITY AND EXPLOSIVE POWER IN YOUNG GYMNAST BOYS AT DIFFERENT

Medicina dello Sport

2018

148

Plasma Changes of Chemerin and Pentraxin-3 Following Eight Weeks of Endurance Exercise in Men with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Journal of Ardabil University of Medical Sciences

2018

149

Comparison between the effects of two different frequencies of aerobic exercise with the same volume and detraining period on the levels of irisin hormone, lipid profiles, and insulin resistance index in obese women with type 2 diabetes

Journal of Birjand University of Medical Sciences

2018

150

تأثير زالودرماني متعاقب يك فعاليت بدني درمانده ساز بر ميزان لاكتات خون و شاخص ادراك درد در ورزشكاران

مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

1398

151

مقايسة آثار دو تواتر تمرين هوازي هم حجم و بي تمريني متعاقب با آن بر تركيب بدن، كنترل متابوليكي و سطوح هورمونهاي رزيستين و آديپونكتين در زنان چاق ديابتي نوع دو

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

1398

152

روشي جديد براي پيش بيني ركورد دوهاي 200 ، 400 ، 800 ، 1500 و 5000 متر در مردان جوان فعال

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني

1398

153

The Influence of High Intensity Aerobic Exercise on The Proteinuria in 11-13 Year Old Sedentary and Active Students

Journal of Exercise Physiology and Health

1398

154

اثر فعاليت ورزشي با شدت متوسط بر ميزان بيان ژن HDAC4 و CaMKII در ميوكارد رتهاي نر

دوماهنامه فيض

1399

155

تاثير تمرينات پيلاتس بر نشانگرهاي سيستم ايمني در مردان سالمند

نشريه مديريت ارتقاي سلامت

1399

156

Melatonin and prolonged physical activity attenuated the detrimental effects ofdiabetic condition on murine cardiac tissue

Tissue and Cell

1399

157

Comparing the Relationship between Resting Metabolic rate and Body Composition Factors in Obese and Normal Weight Gymnast Children

international journal of pediatrics

1399

158

اثر تمرين استقامتي با شدت متوسط بر سطوح كورتيزول و بيان ژن عامل افزايش‌دهنده مايوسيت خانواده 2 سي و ماتريكس متاپروتئيناز-2 در ميوكارد رت‌هاي نر: مطالعه‌ مداخله‌اي و تجربي

مجله مطالعات علوم پزشكي ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

1399

159

اثر خستگي در نقطه شكست ضربان قلب بر هم انقباضي عضلات مچ پا طي دويدن در افراد سالم و با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

160

آيا مصرف كافئين بر پاسخ لاكتات خون متعاقب فعاليتهاي درمانده ساز در شناگران جوان تأثير دارد؟

فصلنامه گياهان دارويي

1399

161

تاثير تمرين منظم هوازي در شرايط هيپوكسي بر مسير پيام رساني آنژيوژنز ناشي از PGC-1α دربافت قلبي موشهاي نر نژاد ويستار

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

1399

162

Effects of high and low glycemic isoenergetic breakfast on glucose homeostasis and substrate oxidation during high intensity intermittent

Science & sport

1399

163

Analysis of Fitness Status Variations of Under-16 Soccer Players Over a Season and Their Relationships With Maturational Status and Training Load

Frontiers in Physiology

1399

164

Effect of Novel Cryotherapy Method on Frequency Spectrum of Lower Limb Muscles during Running and Walking

Journal of Advanced Sport Technology

1399

165

ابعاد روش شناسي نقطه شكست ضربان قلب

مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور

1399

166

Anaerobic gymnastics exercises evoke systemic brain-derived neurotrophic factor in obese and normal-weight children

International Journal of Pediatrics

1399

167

اثر استفاده طولاني مدت از كفش كنترل حركتي بر روي طيف فركانس عضلاني در افراد داراي پاي پرونيت طي فاز اتكاي راه رفتن

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبحشي

1399

168

اثر خستگي در نقطه شكست ضربان قلب بر طيف فركانس نيروهاي عكس العمل زمين طي راه رفتن در افراد با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

169

THE EFFECT OF AN 8-WEEK ANAEROBIC GYMNASTICS TRAINING ON BDNF, VEGF, AND SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS IN CHILDREN

Science of Gymnastics Journal

1399

170

بررسي تاثير تمرين استقامتي و مكمل عصاره گل محمدي بر آپوپتوزيسميتوكندريايي ميوكارد

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1399

171

اثر چهار هفته تمرين هوازي بر سطوح سولفيد هيدروژن در هيپوكمپ موشهاي صحرايي نر نژادويستار

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني دانشگاه شهيد بهشتي

1399

172

ارزيابي طيف فركانس نيروي عكس العمل زمين طي راه رفتن بر روي شن و سطح صاف در افراد با پاي پرونيت

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1399

173

Effect of anaerobic gymnastics exercise on vascular endothelial growth factor in obese boys

Paediatrica Indonesiana

1399

174

Antioxidant Expression Response to Free Radicals in Active Men andWomen Fallowing to a Session Incremental Exercise; NumericalRelationship Between Antioxidants and Free Radicals

Asian Journal of Sports Medicine

1396

175

آثار مصرف صبحانه ايزوانرژتيك با شاخص گليسمي بالا و پايين قبل از فعاليت تناوبي شديد بر هومئوستاز گلوكز و اكسيداسيون سوبسترا

سوخت و ساز و فعاليت ورزشي

1396

176 ارتباط پلي مورفيسم ژن ACTN3 با شاخص هاي قدرت و توان در وزنه برداران نوجوان اردبیلی پژوهشنامة فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1399

177

اثر استفاده از بريس در سه زاويه مختلف فلكشن زانو بر اقتصاد دويدن و هم انقباضي عضلات اندام تحتاني در افراد داراي زانوي پرانتزي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

1400

178 كمي‌سازي ارتباط بين حجم و شدت دويدن وامانده‌ساز بر روي نوارگردان در مردان جوان فعال ورزش و علوم زيست حركتي 1399
179 تاثير پروتكل درمانده ساز بر هم انقباظي عضلات زانو در افراد سالم و با پاي پرونيت طي دويدن مجله طب نظامي 1400
180 نقطه شكست ضربان قلب بر هم انقباضي عضلات مچ پا طي دويدن فصلنامه طب توانبخشي دانشگاه شهيد بهشتي 1400
181 پايش يك دوره تمرين تناوبي شدت متوسط بر بيان ژن هاي mir_1185،mir_126 وAKTوVCAM در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک  مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1400
182 كنترل شيميايي تهويه ريوي در فعاليت كوتاه مدت منقطع و دوره  بازيافت فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني 1399
183 The Effect of One Course of Intense Interval Training on Serum Levels ofVitamin D, Heart Rate Variability and Lung Function in Male Smokers: AQuasi-Experimental Study مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 1400
184 MUSCLE FLEXIBILITY AND EXPLOSIVE POWER IN YOUNG ARTISTIC GYMNAST BOYS AT DIFFERENT PERFORMANCE LEVEL Science of Gymnastics Journal 1400
185 اثر استفاده از بريس زانو و گوه خارجي بر دامنه فعاليت عضلات طي دويدن در فوتباليست‌هاي مرد داراي زانوي پرانتزي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1400
186 Variations of Accelerometer and Metabolic Power GlobalPositioning System Variables across a Soccer Season:A Within‐Group Study for Starters and Non‐Starters applied science 1400
187 تأثير مكمل دهي كوتاه مدت گلوتامين بر شاخصهاي آسيب عضلاني و دردپس از فعاليت مقاومتي برونگرا در مردان جوان غيرفعال مجله طب انتظامي 1400
188 تاثير مكمل ياري حاد ال-كارنيتين بر عملكرد استقامت در توان و شاخص خستگي مردان جوان ورزشكار مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش 1399
189 شناسايي تغييرات تك نوكلئوتيدي در ژنهاي مرتبط باهايپرتروفي و قدرت عضلاني در يك وزنه بردار نخبه با استفاده از روش توالي يابي كل اگزوم:يك گزارش موردي مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1399
190 Cardiac Autonomic Modulation in Response to Three Types of Exercisein Patients with Type 2 Diabetic Neuropathy Journal of Diabetes  and  Metabolic Disorders 1400
191 The Effects of TRX Suspension Training Combinedwith Taurine Supplementation on Body Composition,Glycemic and Lipid Markers in Women with Type 2 Diabetes nutrients 1400
192 Endurance Training Regulates Expression of Some Angiogenesis-Related Genes in Cardiac Tissue of Experimentally Induced Diabetic Rats Biomolecules 1400
193 Role of melatonin in the angiogenesis potential; highlights on the cardiovascular disease Journal of Inflammation 1399
194 پاسخ مقادير سرمي α-TNF،ا 6-ILو نيمر خ ليپيدي به دو توالي تمرين هوازي هم حجم در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني 1400
195 تاثير 6 هفته تمرين اينتروال شديد بر عملكرد سيستم عصبي اتونوم قلبي و عملكرد ريوي در مردان كم تحرك پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي 1400
196 بررسي ايمنوهيستوشيميايي پروتئين‌هاي كانال ‌پتاسيمي و بيوژنز ميتوكندري در بافت قلب رت‌هاي نر متعاقب 8 هفته تمرين تناوبي فزاينده فيض 1400
197 Effects of Running on Sand vs.Stable Ground on Kinetics and Muscle Activities in Individuals WithOver-Pronated Feet Frontiers in Physiology 1400
198 تأثير 8 هفته تمرينات بي هوازي ژيمناستيك بر تعادل ايستا، پويا و تركيب بدني كودكان چاق و با وزن طبيعي نشريه پرستاري كودكان 1400
199 مقايسه تاثير پروتكل خستگي درمانده ساز بر هم‌انقباضي عضلات مچ پا طي راه رفتن در افراد داراي پاي سالم و با پاي پرونيت پژوهش سلامت 1400
200 تأثير هشت هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل زعفران همراه با دو هفته بي تمريني بر برخي شاخصهاي مرتبط با بيماري ديابت در زنان چاق مبتلابه ديابت نوع 2 علوم زيستي ورزشي 1400
201 تاثير تمرين هوازي با شدت متوسط بر عملكرد سيستم اتونوم قلبي و نيتريك اكسايد در مردان ميانسال مبتلا به سندروم متابوليك مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1400
202 تاثير يك هفته اقامت در ارتفاع 3600 متري بالاتر از سطح دريا بر شاخص هاي ريوي مردان كوهنورد غير حرفه اي مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش 1400
203 Tissue Heart of Biogenesis Mitochondrial and Channels Potassium of pressionEx Histochemical the on Training Resistance After Detraining a of Effect T Horizon of Medical Sci 1400
204 تاثير پروتكل خستگي درمانده ساز بر هم انقباضي عضلات اطراف زانو در افرادسالم و با پاي پرونيت طي راه رفتن مجله علوم پزشكي رازي 1400
205 تعيين دامنه اثرگذاري تمرين مبتني بر منحني عملكرد ضربان قلب در مردان جوان فعال مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1399
206 تأثير تمرين مجددبرون‌گرا بر احساس درد و شاخص‌هاي كوفتگي عضلاني تأخيري در مردان جوان غير فعال طب توانبخشي 1400
207 مقاله تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر شاخصهاي تنسنجي، آتروژنيك پالسما و برخي عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در كارمندان غيرفعال طب توانبخشي 1400
208

بررسي مقايسه تاثير تمرين مقاومتي به روش هرمي، هرمي دوگانه و هرمي معكوس بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيكي بازيكنان واليبال دختر

فصلنامه علوم ورزش 1400
209 شناسايي واريانت هاي جديد در ژنهاي ACTN3 ، VDR و ADRB1 در يك وزنه بردار نخبه با استفاده از روش توالي يابي كل اگزوم: يك گزارش موردي پژوهشنامه فيزيولوژي ورزش كاربردي 1400
210 Effect of 8-Week Aerobic Exercise on Anthropometric Indices, AtherogenicIndex of Plasma and Some Cardiovascular Risk Factors in Inactive Men Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 1400
211 Immunohistochemically detection of ATP-sensitive potassium channel proteins and mitochondrial biogenesis in the heart tissue of male rats after 8 weeks of increasing interval training فيض 1400
212 Software for Calculating Cardiorespiratory Fitness and Prescribing the Endurance Exercise Training JAST 1400

213

تاثير هشت هفته تمرين دوقطبي بر شاخصهاي سرمي محور 1-IGF/GH مردان جوان فعال

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

1400

214

اثر استفاده از بريس در سه زاويه مختلف فلكشن زانو بر فركانس فعاليت عضلات طي دويدن در افراد داراي زانوي پرانتزي

فصلنامه علمي پژوهشي طب توانبخشي

1401

مقالات ارایه شده

ارائه مقاله در همایش های معتبر ملی و بین­ المللی:

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

كشور

شهر

1

1380

سومين همايش بين‌المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

ایران

تهران

ارزيابي روايي و پايايي چربي سنج‌هاي ساخت داخل در اندازه‌گيري چربي زيرپوستي

2

1380

دومين کنگره علمی، ورزشی دانشگاههای آسیا

ایران

تهران

ارزیابی وضعیت روانی وزنه برداران تیم ملی وزنه برداری

3

1381

همايش بين‌المللي در كشور چين

چین

شانگای

A Survey on the effect of detraining on elite national team weightlifters performonce and body comppsition

4

1381

پنجمين همايش ملي تربيت‌بدني و علوم ورزشي

ایران

اهواز

تعيين آستانه بي هوازي به روش Dmax

5

1382

چهارمين همايش بين‌المللي تربيت‌بدني و علوم ورزشي

ایران

تهران

مقايسة روش‌هاي تعيين آستانه بي‌هوازي روش S.Dmax در برابر روش L.Dmax

6

1382

همايش بين المللي در كشور مالزي

مالزی

کوالالامپور

Precise and low price caliper Disigen and evealucation or Validity and reliability

7

1383

نخستين همايش بين‌المللي علوم ورزشي حاشيه درياي خزر

ایران

گیلان

نقد و تحليل روش‌هاي مختلف تعيين آستانه بي‌هوازي

8

1385

هفتمین همايش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  در دانشگاه

ایران

تبریز

بررسی میزان تغییرات تستسترون و کورتیزول در پاسخ به دو برنامه تمرین مقاومتی متفاوت

9

1385

هفتمین همايش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  در دانشگاه

ایران

تبریز

طراحی و ساخت نرم افزارهای میدانی و آزمایشگاهی آمادگی قلبی-تنفسی

10

1385

هفتمین همايش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی  در دانشگاه

ایران

تبریز

ارائه مدل ریاضی جدید در تعیین نقطه شکست ضربان قلب

11

1386

ششمین همايش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

کیش

هنجار ملی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی (rast) برای افراد 15 تا 25 سال ایرانی

12

1386

ششمین همايش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

کیش

بررسی تاثیر شدت فعالیت هوازی برپراکسیداسیون چربی در مردان غیرفعال

13

1388

دومین همایش استعداد یابی ورزشی

ایران

تهران

بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات رزمی ویژه بر آستانه هوازی (LTP2) برآورد شده با استفاده از نقطه جبران تنفس در کیک-بوکسورها

14

1388

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

تهران

بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بر میزان آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز (G6PD) در مردان فعال

15

1389

ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

تبریز

بررسی تاثیر شدت فعالیت هوازی بر پراکسیداسیون چربی در مردان غیرفعال

16

1389

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

ایران

قائم شهر

ارزیابی همگرایی روش های آزمایشگاهی و میدانی برآورد آمادگی قلبی-تنفسی در زنان و مردان ورزشکار

17

1390

15th Annual Congress of the European College of Sport Science

Turkey

Antalya

A new mathematical model for determination of heart rate deflection point

18

1391

دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

ایران

تهران

بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات رزمی ویژه برآستانه بی هوازی برآورد شده با استفاده از نقطه جبران تنفس در پسران کیک-بوکسینگ

19

1391

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران

ایران

اصفهان

ارزیابی همگرایی مدل بیشترین فاصله و نقطه جبران تنفس ی در تعیین آستانه بیهوازی دختران جوان

20

1391

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران

ایران

اصفهان

ارزیابی همگرایی آستانه بیهوازی (LTP2) برآورد شده با استفاده از نقطه جبران تنفسی در دو پروتکل درمانده ساز

21

1391

هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران

ایران

اصفهان

اثرات 8 هفته تمرین قدرتی، استقامتی ترکیبی بر قابلیت های زیست حرکتی دانشجویان فعال

22

1391

سومین همایش بین المللی علمی-ورزشی دانشگاه های آسیا

ایران

تهران

بررسی تاثیر تمرین هوازی بر تصویر بدنی دختران دانشجوی غیرورزشکار

23

1392

دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

ایران

تهران

بررسی تاثیر تمرین، بی تمرینی  بر حداکثر اکسیژن مصرفی پسران نوجوان فوتبالیست شهرستان پارسیان

24

1392

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

تهران

طراحی پروتکل تمرینی جدید وابسته به فرد برای ایجاد نقطه شکست ضربان قلب (HRDP)

25

1392

کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا

ایران

تهران

تأثیر فعالیت ويژه ی تحمل وزن 8 هفته ای برچگالی مواد معدنی استخوان ران دختران جوان

26

1392

کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی

ایران

تهران

فعالیت ويژه ی بدون تحمل وزن 8 هفته ای برچگالی مواد معدنی استخوان های کمردختران جوانغیر فعال چه تأثیری دارد؟

27

1392

دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

ایران

تهران

بررسی تاثیر تمرین، بی تمرینی  بر ترکیب بدن پسران نوجوان فوتبالیست شهرستان پارسیان

28

1392

سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

ایران

تهران

نیمرخ قابلیت های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی رزمی کاران مرد آماتور رشته تای بوکسینگ

29

1393

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

ایران

کیش

بررسی ارتباط بین ناهنجاری های پایین تنه با دوی سرعت در دانش آموزان دختر

30

1393

دومین همایش ملی علم و ورزش

ایران

بوشهر

بررسی تاثیر جهار هفته فعالیت هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار

31

1393

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران

تهران

تاثیر مکمل دهی عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم و یک جلسه فعالیت هوازی بر پاسخ آنزیم های سرمی آسیب هپاتوسیتی مردان فعال

32

1394

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ایران

اردبیل

تغییرات الگوی باردهی در پروتکل وابسته به¬ فرد در ایجاد نقطه شکست ضربان قلب در مردان جوان فعال

33

1394

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی

ایران

تهران

تاثیر مکمل دهی عصاره هیدروالکلی ...

34

1394

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ایران

اردبیل

برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی با استفاده از روش تجزیه تحلیل گازهای تنفسی و معادلات پیشگوی کالج طب ورزش آمریکا

35

1394

چهارمین همایش دانشجویی

ایران

تهران

تاثیر کاهش دو درصدی آب بدن .....

36

1394

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ایران

اردبیل

تاثیرحجم و شدت برنامه تمرینی درحساسیت به انسولین

37

1394

همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

ایران

تبریز

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت آدیپونکتین و لپتین مردان غیرفعال دارای اضافه وزن

38

1394

ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ایران

اردبیل

تأثیر مکمل دهی ال-کارنیتین و تمرین هوازی بر سطوح لیپوپروتئین لیپاز و لیپوپروتئین پرچگال بالا(HDL) در افراد غیر ورزشکار

39

1394

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

ایران

تهران

بررسی و مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل آلفاتوکوفرول بر ....

40

1394

همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

ایران

اردبیل

بررسی تأثیر بی تمرینی و تمرین مجدد بر شاخص های عملکردی وزنه برداران نخبه

41

1394

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

ایران

تهران

بررسی و مقایسه اثر یک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل آلفاتوکوفرول بر فشار خون سیستولی و دیاستولی، فشار نبض، ضربان قلب و تنفس در دانشجویان پسر مبتلا به اضافه وزن

42

1394

پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران

ایران

تهران

تعیین اثر 16 هفته تمرین هوازی و رابطه آن با سطوح سرمی لپتین و حجم ها و ظرفیت های ریوی در مردان چاق غیرفعال

43

1394

سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت

ایران

تهران

اثر یک دوره تمرین هوازی بر برخی از پارامترهای تنفسی در دانشجویان چاق مستعد بیماری آسم

44

1395

کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی

ایران

تهران

تعیین آستانه هوازی و بی هوازی با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب(HRPC) در پروتکل های درمانده ساز نوارگردان وابسته بفرد دختران غیرفعال

45

1395

پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

ایران

تهران

مقایسه آستانه هوازی برآورد شده با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب(HRPC) در پروتکل های درمانده ساز نوارگردان وابسته به فرد و وابسته به زمان دختران غیرفعال

46

1395

سومین سمپوزیوم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های عضو اتحادیه قفقاز

ایران

اردبیل

The effects of three resistance training loading patterns on the maximum strength of female volleyball players

47

1395

پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

ایران

تهران

بررسی تاثیر تمرین مقاومتی با دو الگوی باردهی هرمی و هرمی معکوس بر قدرت بیشینه عضلات چهارسر ران و دوسربازویی بازیکنان والیبال دختر

48

1395

The First International Conference on Sport Sciences

Iran

Tehran

Comparison of the effect of aerobic training and alpha tocopherol supplementation on SBP,DBP, pulse pressure, heart rate and respiration in overweight male students

49

1395

سومین سمپوزیوم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های عضو اتحادیه قفقاز

ایران

اردبیل

Exercise and Diabetes: A Review of the Evidence

50

1393

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

ایران 

تهران

تأثیر مکملدهی عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم ) Silymarin ( و یک جلسه فعالیت هوازی بر پاسخآنزیمهای سرمی آسیب هپاتوسیتی مردان فعال

افتخارات و جوایز

1.لوح خانواده سربلند از دست مبارک مقام معظم رهبری

2.پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1384

3.سخنران برتر هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه در سال 1388

4.انتخاب کتاب سال در بخش ترجمه تحت عنوان "بیش تمرینی در ورزش" در سال 1387

5.لوح تقدیر در اجرای جشنواره نوآوری و شکوفایی استان اردبیل

6.لوح تقدیر در تدوین پیش نویس سند توسعه ورزش استان

7.لوح تقدیر در برگزاری المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور

8.لوح تقدیر در برگزاری نمایشگاه فرهنگی-سنتی دانشگاه و عشایر ایران

9.لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان خیر آموزش عالی

10.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در سال 1386

11.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1389

12.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان دبیر مجمع خیرین دانشگاه ساز در سال 1393

13.لوح تقدیر استاندار اردبیل به عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه علوم انسانی در سال 1395

14.لوح تقدیر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان خیر آموزش عالی

برگشت به صفحه کارنامه علمی