اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m_siahkohian@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.uma.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور معرفت سیاه کوهیان
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت فیزیولوژی ورزشی
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر

  نام و نام خانوادگی: معرفت سیاه کوهیان

  مرتبه دانشگاهی: استاد

  رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش

 

:: ::