اعضا - معرفت سیاه کوهیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور معرفت سیاه کوهیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

1.لوح خانواده سربلند از دست مبارک مقام معضم رهبری

2.پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1384

3.سخنران برتر هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه در سال 1388

4.انتخاب کتاب سال در بخش ترجمه تحت عنوان "بیش تمرینی در ورزش" در سال 1387

5.لوح تقدیر در اجرای جشنواره نوآوری و شکوفایی استان اردبیل

6.لوح تقدیر در تدوین پیش نویس سند توسعه ورزش استان

7.لوح تقدیر در برگزاری المپیاد سراسری ورزش های همگانی و تفریحی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور

8.لوح تقدیر در برگزاری نمایشگاه فرهنگی-سنتی دانشگاه و عشایر ایران

9.لوح تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان خیر آموزش عالی

10.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در سال 1386

11.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال 1389

12.لوح تقدیر ریاست دانشگاه به عنوان دبیر مجمع خیرین دانشگاه ساز در سال 1393

13.لوح تقدیر استاندار اردبیل به عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه علوم انسانی در سال 1395

14.لوح تقدیر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان خیر آموزش عالی

:: ::