اعضا - لطفعلی بلبلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور لطفعلی بلبلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
مدت 5 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده ام و به مدت یک سال عضو هیات علمی دانشگاه تبریز بودم و از سال 1372 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به خدمت هستم.
:: ::