اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی


ارجمند، جاوید(1383). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه جو سازمانی با روحیه دبیران در مدارس دولتی و غیر دولتی.

خنیا، یوسف(1384). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه صفات شخصیتی و استرس.

غفاری، مظفر(1384). عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ی مکاان کنترل، هیجان خواهی.

محمود فخه، هیمن(1384). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه فراشناخت، خودپایی و مهارتهای مقابله ای با سلامت روان زندانیان.

رمضانی، سعید(1384). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های حل تعارض مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیر انتفاعی.

محمدی(1384). عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های رفتاری مدیران کارآمد مدارس.

آریان پوران، سعید(1384). عنوان پایان نامه: مقایسه دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خودپایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان.

محمد امینی، زرار(1384). رابطه سرسختی روانشناختی، سبک های تفکر و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

حسینی، سامان(1384). عنوان پایان نامه: بررسی ویِژگی های شخصیتی، خستگی، حواس پرتی و زمان واکنش در افراد درگیر در تصادفات رانندگی.

خانبابازاده، مژگان(1384). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی کارکنان.

آتین(1385). عنوان پایان نامه: برررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش شغلی کارکنان آموزشی و پژوهشی.

رفیق ایرانی، سودابه(1385). عنوان پایان نامه: مقایسه تأثیر روش ایمن سازی روانی با روش های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان.

کابلی، محمد(1385). عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط ویژگی های فردی مدیران اداره های تربیت بدنی و روسای هیئت های ورزشی استان اردبیل با سیستم های حل تعارض آنها.

محمدی، سراج(1386). عنوان پایان نامه: بررسی میزان سلامت روانی مدیران دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی  و درمانی استان اردبیل.

آقاجانی، امیرحسین(1386). عنوان پایان نامه: بررسی نیازهای آموزشی مدیران صف و ستاد آموزش و پرورش نواحی مناطق استان اردبیل و عوامل مرتبط با آن.

رییس زاده(1386). عنوان پایان نامه: بررسی میزان انطباق عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل با کارکردهای مدیریت.
مبری(1387). عنوان پایان نامه: مقایسه سلامت روان، راهبردهای مقابله ای، هوش هیجانی و آندروژنی در دانشجویان دختر ورزشگار(گروهی و انفرادی) و غیر ورزشگار دانشگاه محقق اردبیلی.

ملکشاهی فر(1387). عنوان پایان نامه: بررسی باورهای فراشناختی و حل مساله اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، ضد اجتماعی و وسواسی.

محمدیه، علی فرج(1387). عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر آموزش های مقابله ای در افزایش رضایتمندی و سازگاری زناشویی بانوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی.

عبدی، ربابه(1388). عنوان پایان نامه: نقش سبک دلبستگی و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری زوجین.

مشوق، سرور(1388). عنوان پایان نامه: مقایسه اختلالت شخصیت و هوش معنوی در زنان نابارور و بارور.

سروش، سمیه(1388). نقش طرح واره ها و القای خلق منفی در آسیب پذیری افسردگی.

کرد اصغری، فرشته(1388). مقایسه ادراک سوسو و زمان واکنش در بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد و گروه  بهنجار.

رحیم زادگان، شیوا(1388). عنوان پایان نامه: مقایسه شادکامی و سبک های عشق در مردان تک همسر و چند همسر.

الله قلیلو، کلثوم(1388). عنوان پایان نامه: تحلیل رابطه مهارت های هوشیاری فراگیر، فراشناخت و تنظیم شناختی هیجان با رفتارهای بین فردی سوء مصرف کنندگان مواد.

حاجی عباسی، عادل(1388). عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر حساسیت زدایی منظم از طریق چشم و پردازش مجدد بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان نابارور در مقایسه با گروه کنترل و پلاسیبو.

غلام پور، علی(1389). عنوان پایان نامه:   بررسي رابطه  بررسی میزان ناسازگاری خانوادگی ووضعیت روانشناختی همسران جانبازان بالای 25درصد شهرستان اردبیل و متغیرهای مرتبط با آن.

امیدوار خسرو(1389). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی کودکان بی سرپرست شهر اردبیل.

 سلیمی، سمیه(1389). عنوان پایان نامه: برررسی نقش هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی دبیرستانهای شهرستان اردبیل.

  بربعره، فاطمه(1389). عنوان پایان نامه: نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برون گرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق

  محمد مرادی، سروش(1389). عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط صفات انگیزشی، سرمایه اجتماعی سازمانی و جهت گیری مذهبی با عملکرد شغلی کارکنان مراکز تولیدی.

رضایی، حسن(1389). عنوان پایان نامه: مقایسه پذیرش همسالان ، سازگاری و ادراک از خود در دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری و دانش آموزان عادی.

  یاقوتی، حسن(1389). عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر حساسیت زدایی از طریق چشم و پردازش مجدد در افزایش عزت نفس و سازگاری زندانیان.

 خاوری، معصومه(1389). عنوان پایان نامه: بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر اختلال فوبی اجتماعی در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های دخترانه- معصومه خاوری.

اسماعیل نژاد(1389). عنوان پایان نامه: مقایسه همدلی، نوع دوستی و مسئولیت پذیری در داوطلبین اهدا کننده و غیر اهدا کننده خون.

محمدی، جواد(1389). عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر نشانه های مثبت اختلال اسکیزوفرنی.

تقی پور، مریم(1390). عنوان پایان نامه: نقش تیپ شخصیتی ،حمایت اجتماعی و خود دلسوزی در پیش بینی رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونور قلبی.

 محرمی، الهام(1390). عنوان پایان نامه: مقایسه هویت یابی،از خود بیگانگی و مهارتهای اجتماعی در نوجوانان واجد و فاقد والدین.

  محمودی اقدم، منصور(1390). عنوان پایان نامه: بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در کودکان آزار دیده و مقایسه آن با کودکان عادی.

 قاسم پور، عبدالله(1390). عنوان پایان نامه:  مقایسه بازشناسی بیان چهره ای هیجان و پردازش شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد بهنجار.

 کلهرنیا، مهدی(1390). عنوان پایان نامه:  بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش علایم و تعدیل طرحواره های ناسازگار

 آریان پوران سعید(1390). عنوان پایان نامه: اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستس روانشناختی و تاب آوری جانبازان شیمیایی(رساله دوره دکتری).

  رجبی، سوران(1390). عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی نورو فیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی، میزان توجه.(رساله دوره دکتری).

  بشر پور، سجاد(1390). عنوان پایان نامه: مقایسه اثر بخشی روشهای درمان پردازش شناختی و پردازش هولوگرافیک در کاهش علایم پس از آسیبی( رساله دوره دکتری)

وحیدی، زهره(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه آلکسی تایمیا، تکانشوری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه های شخصیت وسواسی و پارانوئید.

پور بهرام، روشنک(1391). عنوان پایان نامه: نقش خودکارآمدی و ویژگی های شخصیت در شادکامی زنان شاغل و خانه دار.

طالبی جویباری، مسعود(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه ی سبک اسناد، نارسایی هیجانی و تاب آوری در بین دانش آموزان معلول حسی- حرکتی و دانش آموزان عادی.

جمشیدی، بهاره(1391). عنوان پایان نامه: بررسی نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی نوجوانان وابسته به اینترنت و عادی.

توکلی پله شاه، مهتاب(1391). عنوان پایان نامه: تعیین اثر روان نمایشگری بر انعطاف پذیری شناختی، استفاده از بازخوردها و نگهداری مفاهیم در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.

ایل بیگی، رضا(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و الگوی شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و بهنجار.

حلبیان، رویا(1391). عنوان پایان نامه: بررسی عاملهای شادکامی، تنظیم هیجان و تصویر ذهنی در زنان دارای تجربه جراحی زیبایی سینه.

صوفی دوست، ندا(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه نیمرخ های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال استرس پس سانحه(PTSD) و بهنجار.

اسبقی، الهام(1391). عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر درمان نوروفیدبک بر کارکرد شناختی و علائم بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی.

عطا دخت، اکبر(1391) عنوان پایان نامه: مقایسه میزان اثر بخشی روان درمانی بین فردی و آموزش مدیریت استرس در کاهش علائم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی.(رساله دوره دکتری).

بگیان کوله مرز، محمد جواد(1392). عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی آموزش گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی(ADHD) و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان.

بیش از 10 پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد در سال 1392 تحت راهنمایی دکتر نریمانی می باشند که در مرحله دفاع قرار دارند.

بیش از 4 پایان نامه دوره دکتری در سال 1392 تحت راهنمایی دکتر نریمانی می باشند که در مرحله دفاع قرار دارند.

:: ::