اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

صنوبر، لاله(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی دو روش آرام بخشی عضلانی پیشرونده و موسیقی درمانی بر میزان شدت خستگی بیماران سرطانی.

قادری، المیرا(1391). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه نوروتیسم و آلکسی تایمیا در پیش بینی افسردگی در دانشجویان.

رستمی، مریم(1391). عنوان پایان نامه: بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار.

مختار پور، حبشی، الهام(1391). عنوان پایان نامه: نقش رویدادهای استرس زای زندگی، رفتارهای غیر کلامی و خودآگاهی در پیش بینی مهارت بین فردی بیماران افسرده.

پورجلو، احمد(1391). عنولان پایان نامه: مقایسه اثربخشی مدیریت استرس شناختی-رفتاری و تحلیل تبادلی به شیوه گروهی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان دارای مشکلات زناشویی.

کبودین، عقیل(1391). عنوان پایان نامه: نقش تصمیم گیری، صفات شخصیتی سایکوپاتیک و حافظه هیجانی در پیش بینی واکنش پذیری نوجوانان دارای اختلال سلوک.

حبیبی، یعقوب(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه بهزیستی روانشناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت.

نورزاده افشار، عظیمه(1391). عنوان پایان نامه: نقش عاطفه منفی و تنظیم هیجان در پیش بینی اضطراب و افسردگی نوجوانان.

بابایی، صرفناز(1391). عنوان پایان نامه: نقش پاسخ های هیجانی، رفتارهای نوع دوستانه و تجربیات تجزیه ای در پیش بینی عملکرد اجتماعی دانشجویان دارای اختلال اضطراب منتشر.

رحمانی، سمیرا(1391). عنوان پایان نامه: بررسی رابطه فرسودگی شغلی، رفتار تیپ A و کمال گرایی با بهزیستی روانشناختی.

رجبی، سعید(1391). عنوان پایان نامه: مقایسه اثربخشی دو روش آموزش حل مسئله اجتماعی و کنترل تکانه بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی دانش آموزان دارای نشانه های اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی.

امانی، ملاحت(1391). بررسی همه گیرشناسی اختلال وسواس فکری عملی و مقایسه اثربخشی دو روش درمان مبتنی بر استنتاج و درمان رفتاری دیالکتیکی بر علائم وسواس زنان.(رساله دوره دکتری).

دکتر نریمانی در سال 1392 مشاوره بیش از 10 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را بر عهده دارد.

همچنین در سال 1392 مشاوره بیش از 5 پایان نامه دوره دکتری را بر عهده دارد.

:: ::