اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ

1-نریمانی، محمد؛ محمدی، جواد و بگیان کوله مرز محمد جواد(1392). بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتار درمانی شناختی بر کاهش علائم مثبت بیماران اسکیزوفرنی، فصلنامه علوم پزشکی ارومیه زیر چاپ.

2-نریمانی، محمد؛ بگیان کوله مرز، و مهدی نژاد مقدم، بهناز(12392). مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودکارامدی و بهزیستی روانشناختی در افراد مبتلا به سردردهای میگرنی و سالم. فصلنامه روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور زیر چاپ

3- نریمانی، محمد؛ بگیان کوله مرز، محمد جواد و بختی، مجتبی (1392). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوئ مصرف کنندکان مواد و افراد عادی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، پذیرش شده

:: ::