اعضا - عباس فنی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عباس فنی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
اینجانب عباس فنی اصل در سال 1347 در محله باستانی اردبیل (جمعه مسجد) متولد شدم. دوره ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه جعفری اسلامی و دوره متوسطه را درسال 1367 در هنرستان 17 شهریور اردبیل به اتمام رساندم. سال 70 کاردانی و سال 74 کارشناسی و در سال 77 کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران به اتمام رسانده و مدتی در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آموزش و پرورش اردبیل مشغول به تدریس شدم. در سال 1384 به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه محقق اردبیلی جذب شده و همزمان به عنوان مدیر امور فرهنگی دانشگاه مشغول به خدمت شدم. در سال 1388 جهت ادامه تحصیل در رشته فلسفه به دانشگاه تبریز مامور شده و سال 93 موفق به اخذ دکتری شدم و پس از اشتغال به کار مجدد، به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مشغول به خدمت هستم.
:: ::