اعضا - عباس فنی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عباس فنی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  • دانشجوی نمونه دانشگاه
  •  دانشجوی ممتاز ایثارگر دانشگاه 
  • انتخاب کتاب تالیفی به عنوان کتاب برتر سال در زمینه حقوق بشر اسلامی در انتشارات آستان قدس رضوی
  •  پژوهشگربرجسته کشوری در آیین تجلیل از اساتید پژوهشگر حوزه معارف اسلامی
:: ::