اعضا - احمد شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احمد شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

حجت الاسلام دکتر احمد شجاعی

متولد:1350

شهرستان:خلخال

محل اخذ مدرک:حوزه علمیه قم

سال اخذ مدرک:1387

رشته:علوم قرآنی وتفسیر

موضوع پایان نامه:صفات ثبوتیه وسلبیه قرآن درقرآن

:: ::