EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

تئوری و تکنولوژی مخابرات دیجیتال بی سیم

تئوری اطلاعات و کدینگ

 پردازش تصاویر و ویدئوی دیجیتال و بینایی ماشین

 محاسبات نرم (شبکه های عصبی مصنوعی، منطق فازی و الگوریتم های بهینه سازی )

:: ::