اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

  1- Code design for IMTSC/CEO problem using multilevel Slepian-Wolf coded quantization framework ”, Proceedings of 18th Conference on Electrical Engineering, ICEE2010, May 2010.

  2- “ A novel video compression technique for very low bit-rate coding by combining H.264/AVC standard and 2-D wavelet transform ”, Proceedings of 9th International Conference on Signal Processing, ICSP2008, pp.1251-1254, Oct.2008.

  3- “ A novel still image error concealment using fragile watermarking in wireless image transmission and packet-switched networks ”, Proceedings of International symposium on Telecommunications, IST08, pp. 792-797 Aug. 2008.

  4- “Adaptive modulation based algorithm for MIMO systems to minimize transmission power”, Proceedings of International symposium on High Capacity Optical Networks, HONET07, pp. 110-114, Nov. 2007.

  5 - " پیاده سازی کدینگ توأم منبع و کانال برای منابع تصویری همبسته و توزیع شده" ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران- دانشگاه اصفهان MVIP10 – آبان 1389

  6 - " انتقال سیگنال­های ویدئویی کد شده با H.264 با ادغام تکنیک­های MDC و SVC بر روی کانال­های packet erasure " ، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP08 – آبان 1387.

  7 - - "کدینگ چند نسخه ای تصویر با تبدیل DCT لایه گذاری شده با صفر" ، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP08 – آبان 1387.

  8 - " پنهان سازی خطا در تصویر با استفاده از نهان نگاری شکننده بر مبنای الگوریتم BNM در کانال­های بی سیم" ، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP08 – آبان 1387

  9- " مقایسه نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز کولتیواتورهای متداول "، مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ، دانشگاه شیراز- شهریور 1391

 10-  " مروری جامع بر روشهای اندازه گیری و عوامل موثر بر میزان خرد شدگی خاک طی عملیات مختلف خاک ورزی"   مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ، دانشگاه شیراز- شهریور 1391

  11- " ارائه مدل پیش بینی نیروی مقاوم کششی و انرژی مورد نیاز عملیات زیر شکنی با استفاده از مدل فازی در خاک   شنی لومی " مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ، دانشگاه شیراز- شهریور 1391

  12- " پیش بینی میزان میزان خرد شدگی خاک طی عملیات خاک ورزی با استفاده از مدل فازی "   مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ، دانشگاه شیراز- شهریور 1391

  13- " ارائه راهکاري جدید و موثر براي کاهش تخریب ناشی از نویز ضربه اي با چگالی بالا درتصاویر " مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی برق ، دانشگاه فردوسی مشهد- اردیبهشت 1392

  14- " راهکاری موثر برای تشخیص لبه‌ها در تصاویر نویزی با توزیع‌های مختلف مبتنی بر پردازش تطبیقی و مرکب عمومی و محلی" مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP2013 – دانشگاه زنجان- شهریور 1392 .

15- " ارتقای کیفیت تصویر با آشکارسازی و حذف نویز ضربه‌ای با چگالی بالا از طریق پردازش مکانی ترانهاده‌های متوالی تصویر " مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP2013 – دانشگاه زنجان- شهریور 1392 .

16-  "پیشنهاد روشی برای کوچک کردن تصویر با تاکید بر حفظ محتوای عددی تصویر " مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP2013 – دانشگاه زنجان- شهریور 1392 .

17- " تشخیص هویت پایدار از روی ساختار گوش " مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP2013 – دانشگاه زنجان- شهریور 1392 .

18- " واترمارکینگ تصویر با ایده برداری از مدولاسیون دلتا در حوزه ویولت و حفظ حداکثر کیفیت بصری" مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس پردازش تصویر و بینایی ماشین ایران MVIP2013 – دانشگاه زنجان- شهریور 1392 .

19- " بهینه سازی شرایط جوشکاری آستینی لوله ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک" - مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنگره مشترک انجمن

مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران - دانشگاه سمنان - آبان 1392. 

20- " ادغام تصاویر چند فوکوسه برای شبکه های بی سیم بصری در حوزه ویولت"- مجموعه مقالات سمپوزیوم بین المللی پردازش سیگنال و هوش مصنوعی – دانشگاه صنعتی شریف- دی1392 .

21- " طراحی مكانیزمی هوشمند براي شناسایی گونه هاي قارچ آنتاگونیست تریكودرما"- مجموعه مقالات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیگ – دانشگاه محقق اردبیلی- مرداد 1392 .

22- " استفاده از تکنیك پردازش تصویر در استخراج برخی از مولفه های فیزیکی محصول سیب زمینی در ارقام مختلف" مجموعه مقالات اولین کنگره ملی راهکارهای توسعه پایدار در بخش کشاورزی و زیست محیطی - تهران - اردیبهشت 1392.

23- "مقايسه ارقام مختلف سيب زميني بر اساس مولفه هاي رنگي با استفاده ازتكنيك پردازش تصوير" مجموعه مقالات اولین کنگره ملی راهکارهای توسعه پایدار در بخش کشاورزی و زیست محیطی - تهران - اردیبهشت 1392.

24-" تخمین حالت سیستمهای توزیع در حضور منابع پراکنده و ادوات DFACTS با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی"- پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک- مرداد1392.

25-  " بررسی عملکرد سیستم MIMO-UWB با روش DS-PSK در ارسال تصویر در کانالهای با مشکل محو شدگی چند مسیره" - کنفرانس ملی مهنسی برق و کامپیوتر- اسفند 1391.

26-  " استفاده از روش کدینگ چند نسخه ای MDC در ارسال تصویر در کانالهای AWGN-MIMO_UWB با مدولاسیون DS-PSK" - کنفرانس ملی مهنسی برق و کامپیوتر- اسفند 1391.

27-  " کنترل کننده PID تطبیقی مبتنی بر یادگیری برای کنترل خط سیر رباتهای سیار چرخدار"- کنفرانس ملی مهنسی برق و کامپیوتر- اسفند 1391.

28- "Removal of high density impulse noise using a novel decision based adaptive weighted and trimmed median filter" Proceedings of 8th Conference on MVIP, MVIP2013, Sep 2013.

  29- “Design and implementation of GMSK modulator adapted by GSM mobile communication standard ”, Proceedings of 7th Conference on Electrical Engineerings, ICEE99, May 1999.

 30-“Prediction of normalized polarity parameter for various solvents with diverse chemical structures by linear and nonlinear QSPR”, Proceedings of 7th Conference on Physical Chemistry, IUT, March 2005.

 31-“Application of artificial neural networks for prediction of vapor pressure of organic compounds by semi empirical and theoretical descriptors”, Proceedings of 7th Conference on Physical Chemistry, IUT, March 2005.

32- “Application of artificial neural networks for prediction of acidity constant of various phenols and benzoic Acids with theoretical descriptors”, Proceedings of 14th Conference on Analytical Chemistry, Aug. 2005.

33- “Application of ANN for predicting of melting point of ioniqe liquids”, Proceedings of 14th Conference on Analytical Chemistry, Aug. 2005.

34- " Multi Focus Image Fusion for Visual Sensor Networks in Wavelet domain", Proceedings of Int. Symp. on Artificial Intelegence and signal Processing, Dec. 2013.

:: ::