اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

در سال 1353 در شهر اردبیل متولد شد و دوره های تحصیلی تا اخذ دیپلم متوسطه در رشته ریاضی فیزیک را دراین شهر گذراند. دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته مهندسی برق - مخابرات را به ترتیب در دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز به پایان رسانید. در گذشته، در مراکز مختلف فعالیتهای آموزشی و پژوهشی متعددی را انجام داد و در حال حاضر دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. علائق کاری وی در گستره تئوری و تکنولوژی مخابرات دیجیتال و پردازش سیگنالهای تصادفی و چند بعدی و تصاویر دیجیتال قرار دارد.

:: ::