اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  •   مطالعات دینامیکی سیستم­های قدرت
  •   کاربرد هوش مصنوعی در کنترل، بهره ­برداری و برنامه ­ریزی سیستم­های قدرت
  •   جایابی و کنترل ادوات FACTs در برنامه ­ریزی سیستم­های قدرت
  •   کاربرد کنترل مقاوم در سیستم های قدرت
  •   اتوماسیون در شبکه های توزیع برق و پیش­ بینی بار
  •   جایابی بهینه DG و تجهیزات کلیدزنی در شبکه­ های توزیع
  •   کنترل و برنامه­ریزی سیستم­های قدرت
  •   واحدهای تولید پراکنده و Smart Grid
  •   طراحی سیستم های تاسیسات الکتریکی
  •   طراحی سیستم های نیرورسانی
:: ::