اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای

  1. نمايندة شركت توزيع برق اردبيل در بررسي پيش نويس استاندارد تجهيزات فطع و وصل كنندة فشار ضعيف ـ مديريت انتقال و توليد نيروي برق ايران.

  2. همكاري با مركز تحقيقات جهاد سازندگي آذربايجان شرقي در پروژة نيروگاه­هاي آبي كوچك به مدت سه ماه.

    3. طراح و ناظر تاسيسات الكتربكي ساختمان­های مسکونی- اداری همانند هتل آپارتمان نسترن- سرعين، ساختمان جهادسازندگي و ساختمان گاز استان اردبيل، ساختمان سرپرستی بانک مسکن و ساختمان پزشکان استان اردبیل.

  4. مشاور تاسيسات برقي طرح­هاي ملي و استاني شركت سهامي آب منطقه­اي اردبيل از سال 83.

  5. دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه 1 طراحی و نظارت تاسیسات برقی از مسکن و شهرسازی از سال 79.

  6. عضو شرکت مشاور مهندسین آذرثقال از سال 83.

7. مدرس دوره­های آموزشی تاسیسات برقی نظام مهندسی ساختمان
8عضو کمیته تحقیقات آب و  فاضلاب روستایی استان اردبیل.
9- عضو کمیته تحقیقات آب منطقه ای استان اردبیل.
10. 
عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در دوره چهارم، پنجم ، ششم  و هفتم از سال 1385
:: ::