اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
 1. عضو انجمن مهندسين برق و الكترونيك آمريكا (IEEE) از سال 2005.
 2. عضو پیوسته انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران (IAEEE) از سال 1383
 3. عضو پیوسته انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران (1392 تاکنون)
 4. عضو پیوسته انجمن انرژی بادی ایران (1392 تاکنون)
 5. عضو پیوسته انجمن مهندسين الكترونيك- قدرت ايران (1392)
 6. عضو پیوسته انجمن انرژی ایران (1393)
 7. عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران (1393)
 8. عضو سازمان بین المللی IOTPE (از سال 2010 تاکنون)
 9. عضو كميته بين المللي اطلاعات و سيستماتيك (IIIS) آمریکا
 10. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی Int. Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering از سال 2008.
 11. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی Int. Conf. on Electronics, Computers and Artificial Intelligence  از سال 2012.
 12. عضو کمیته علمی کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی از سال 1390.
 13. عضو کمیته علمی کنفرانس انرژی ایران از سال 1393.
 14. عضو شورای راهبردی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری انرژی، تهران، ایران.
 15. عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل از سال 1379.
 16. عضو هیات امنای کانون کارآفرینان استان اردبیل.
:: ::