اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
  1. ملاحظات فنی و اقتصادی استفاده از پنلهای خورشیدی در مدارس کشور بمنظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی، اداره کل نوسازی تهران، 1392.
  2. طراحی بهینه سیستم ترکیبی تجدیدپذیر جهت تأمین برق مورد نیاز ادارات نمونه شهرستان اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، 1393.
  3. بررسی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی و معرفی الگوی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت غله و خدمات بازرگانی اردبیل، 1393.
  4. امکان سنجي و طراحي بهينه سيستم ترکيبي انرژي هاي تجديدپذير جهت تامين برق مورد نياز ايستگاه گورگور، شرکت آب منطقه ای اردبیل، 1397.
  5. طراحی فیلتر مناسب برای بهبود پارامترهای کیفیت توان سیستم توزیع با حضور ایستگاههای سوخت رسانی CNG، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، 1397.
:: ::