اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

  
سوابق اجرايي:

 1. رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل از شهریور 1390 تاکنون.
 2. رئیس انجمن انرژی ایران- شاخه استان اردبیل از سال 1393 تاکنون.
 3. مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری اردبیل، دی­ماه 1386 تا مرداماه 91.
 4. مدیر امور فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، خرداد 1386 تا دی­ماه 1386.
 5. معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی، آبان 1385 تا مرداد 1386.
 6. نایب رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در دوره پنجم (از مهر 88 تا مهر 91).
 7. عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در دوره چهارم، پنجم ، ششم  و هفتم (از سال 85 تاکنون).
 8. عضو شورای آموزش و پرورش استان اردبیل از تیرماه 93 تاکنون با حکم وزیر آموزش و پرورش.
 9. عضو کمیته سیاستگذاری برنامه ریزی فناوری وزارت علوم از سال 95 تاکنون.
 10. عضو کارگروه انتخاب فناوران برتر کشور وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در سال 1395.
 11. عضو کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور (1390-1393)
 12. عضو کمیسیون تخصصی تاسیسات برقی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور (1390-1393)
 13. نماینده انجمن شبکه­های هوشمند انرژی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1393 تاکنون.
 14. عضو کمسیون فنی و صدور خدمات مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان.
 15. موسس و عضو هئیت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه اردبیل از سال 1383
 16. عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1386 تاکنون.
 17. عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از سال 1393.
 18. عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 19. عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری در انرژی
 20. عضو کارگروه توسعه فناوری های دانش بنیان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از سال 1393.
 21. عضو کمیته داوری جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر استان از سال 1389 تاکنون.
 22. عضو کارگروه پژوهش، فناوری و تحولات اداری استانداری از سال 1389 تاکنون.
 23. عضو ستاد برگزاری جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان از سال 1389 تاکنون.
 24. رئیس ستاد برگزاری سومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی منطقه شمال غرب کشور (کوهساران) و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات و نوآوری در سال 1392
 25. رئیس ستاد برگزاری جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش کشور (پهنه البرز) در سال 1396.
 26. رئیس کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی و عضو هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1391 تاکنون.
 27. عضو شورای همکاری­های بین المللی دانشگاه محقق اردبیلی
 28. عضو شورای پژوهشی و شورای دانشگاه محقق اردبیلی
 29.  عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1389 تا 1393.
 30. عضو حقیقی کمیسیون فرهنگی هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1390 تا 1393.
 31. نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه در دانشکده فنی از سال 1390 تاکنون.
 32. عضو هیات نظارت بر مراکز آموزش عالی استان (1390- 1393)
 33. مدیر مسئول مجله Journal of Operation and Automation in Power Engineering
 34. سردبیر مجله Journal of Energy management and Technology
 35.  عضو کمیته آموزش شورای فنی استانداری اردبیل (1386 1392)
 36. عضو اتاق فکر شهرداری اردبیل
 37. عضو هيأت علمي كميته تحقيقات شركت توزيع برق اردبيل (1378 - 1391)
 38. عضو هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اردبیل
 39. عضو کمیسیون نظارت دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اردبیل
 40. عضو و دبیركميته آموزش سازمان نظام مهندسي استان اردبيل از سال (1385- 1392)
 41. دبیر اجرایی پنجمین همایش استانی انجمن انرژی بادی ایران در سال 1395.
 42. رئیس شورای بنیاد نخبگان استان از سال 1392 تاکنون.
 43. عضو شورای مرکزی مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل از سال 1394 تاکنون.
 44. عضو کمیته تحقیقات آب و  فاضلاب روستایی استان اردبیل.
 45. عضو کمیته تحقیقات آب منطقه ای استان اردبیل.
 46. عضو اتاق فکر و مشاور انجمن نانو فناوری شاخه اردبیل.
:: ::