اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز

   
افتخارات:

 1. قرار گرفتن در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان در سال،2014 ، 2015 و 2016 بر اساس پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI)
 2. انتخاب به عنوان عضو ارشد (Senior Member) انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا (IEEE)
 3. برگزیده انجمن انرزی بادی ایران در سال 1395.
 4. کسب عنوان مجله علمی برتر انگلیسی Journal of Operation and Automation in Power Engineering استان اردبیل با مدیر مسوولی اینجانب در جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1393.
 5. پژوهشگر برتر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال 1391.
 6. پژوهشگر نمونه استان اردبیل در حوزه فنی و مهندسی در سال 1386 و 1389، 1390، 1391 و 1392.
 7. پراستنادترین نویسنده استان در سال 1390 و 1392.
 8. ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری و سپس مرتبه استادی در حداقل زمان قانونی (جمعا 8 سال)
 9. پژوهشگر نمونه در حوزه فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبيلی از سال 85 تا سال 92 به صورت متوالی.
 10. دانشجوي ممتاز مقطع دكتراي برق (رتبه اول) در رشته مهندسي برق در سال 82-1381و 83-1382 دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت ايران.
 11. پژوهشگر نمونه كشوري در ششمين همايش سراسري هم‌انديشي باشگاه پژوهشگر جوان- اردبيل، 1383.
 12. کسب مقام ابتكار ويژه مسابقات رباتيك، سومين مسابقات ربوكاپ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز تهران، 1382.

:: ::