اعضا - فاطمه صادقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه صادقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فناوری های نوین سبلان (از سال 1398)
استادیار حق التدریس در دانشگاه های استان گیلان اعم از: دانشگاه گیلان، موسسه غیر انتفاعی احرار، موسسه غیر انتفاعی راهبرد شمال و دانشگاه علمی کاربردی ( از سال 1390-1398)
:: ::