اعضا - سیدجلال سیدشنوا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور سیدجلال سیدشنوا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
برنامه ريزي و بهره‌برداري از سيستم هاي قدرت الكتريكي، قابليت اطمينان، كيفيت توان، شبكه‌هاي توزيع و شبكه هاي هوشمند برق
:: ::