اعضا - سیدجلال سیدشنوا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور سیدجلال سیدشنوا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

كارشناس تأسيسات الكتريكي وزارت راه و ترابري(تا سال 1370)

عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي( از سال 1374 تا كنون)

مسئوليت‌هاي اجرايي در دانشگاه محقق اردبيلي:

مدير آموزش شبانه و آزاد، مدير گروه، مدير طرح و برنامه، سرپرست دانشكده، مدير نظارت و ارزيابي، مسئول راه اندازي دانشگاه صنعتي اردبيل

:: ::