اعضا - سیدجلال سیدشنوا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور سیدجلال سیدشنوا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

مسئوليت‌هاي اجرايي در دانشگاه محقق اردبيلي:

مدير آموزش دوره‌هاي شبانه و آزاد، مدير گروه، مدير طرح و برنامه، سرپرست دانشكده، مدير نظارت و ارزيابي، مسئول راه‌اندازي دانشگاه صنعتي اردبيل و دبير هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان اردبيل.

:: ::