اعضا - عادل اکبری مجد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عادل اکبری مجد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

 سيستمهاي كنترل مدرن

 كتب مرجع:

 اصول كنترل مدرن- تاليف دكتر خاكي صديق

  مقدمه اي بر كنترل مدرن - تاليف دكتر تقي راد

  Linear systems theory and design- T.C.Chen

اسلايدها:   فصل اول         فصل دوم          فصل سوم         فصل چهارم             فصل پنجم             فصل ششم  

               فصل هفتم       فصل هشتم       

    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سيستمهاي كنترل خطي

کتب مرجع:

سيستمهاي كنترل پيشرفته       دورف و بيشاپ 

مهندسي كنترل                     اوگاتا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کنترل تطبیقی

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کنترل غیرخطی

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کنترل پیش بین

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رباتیک

:: ::