اعضا - بهروز میرزائی ضیاپور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک ziapourbm@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور بهروز میرزائی ضیاپور
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی مکانیک
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده فنی-گروه مهندسی مکانیک
کدپستی
صندوق پستی
شهر اردبیل
کشور ایران
:: ::