اعضا - سید جاوید زکوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید جاوید زکوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

 مقاومت مصالح

 طراحی اجزا ماشین

 ارتعاشات مکانیکی

 الاستیسیته

 پلاستیسیته

 المان محدود

 

 منابع:

  مقاومت مصالح اثر فردیناند بیر و راسل جانستون، مکانیک جامدات اثر ایگور پوپوف، مقاومت مصالح(سری شوم) اثر ویلیام ناش

  طراحی اجزا در مهندسی مکانیک اثر جوزف ادوارد شیگلی و چارلز میشکه، طراحی اجزا ماشین اثر فرانکلین اسپاتز، اصول طراحی اجزا ماشین اثر روبرت جووینال، طراحی ماشین(سری شوم) اثر هالوونکو و هال

  تئوری ارتعاشات با کاربردهای آن اثر ویلیام تامسون و ماری داهله، ارتعاشات مکانیکی اثر رائو، ارتعاشات مکانیکی(سری شوم) اثر گراهام کلی

  تئوری الاستیسیته اثر تیموشنکو و گودیر، مقاومت پیشرفته و الاستیسیته اثر آنسل اوگورال و ساول فنستر، مکانیک و مقاومت مصالح اثر دیاس سیلوا، مکانیک جامدات اثر ویلیام هاسفورد

  پلاستیسیته: تئوری و کاربردها اثر آلکساندر مندلسن، پلاستیسیته برای مهندسی مکانیک اثر ویلیام جانسون و پیتر ملور، مکانیک مواد جامد اثر لمایت و شابوشی

  مقدمه ای یر المان های محدود در مهندسی اثر چاندروپاتلا و بلگوندو، مقدمه ای بر روش المان محدود اثر ردی، تحلیل المان محدود برای مهندسان اثر فرانسیس استاسا

 

:: ::