اعضا - بهرام گسیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام گسیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک b_gosili@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.uma.ac.ir/gosili
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر بهرام گسیلی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی معماری
درجه علمی
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984531505771
دورنگار
نشانی University of Mohaghegh Ardabili - End of Daneshghah Ave. - Ardabil - Iran
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور ایران
:: ::